Wybory samorządowe 2024

W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – Burmistrz Sokółki informuje, że wszelkie informacje oraz wzory dokumentów dostępne są:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/d4d5b2f5d679f52/wybory-samorzadowe-2024/

  • na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/

(EM) UMS


Zobacz również

Skip to content