Otwarcie kamienicy Tyzenhauza

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W środę 25 sierpnia 2021 r otwarto wyremontowaną kamienicę Antoniego Tyzenhauza. Od teraz oficjalnie Sokółkę i Grodno łączy Tyzenhauz. To chwila, na którą długo czekaliśmy. To moje kolejne marzenie, które właśnie stało się rzeczywistością – powiedziała nie ukrywając radości burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Antoni Tyzenhauz od 1765 roku pełnił funkcję podskarbiego nadwornego litewskiego i starosty grodzieńskiego. W okresie jego działalności za jego sprawą powstał plan przestrzennej przebudowy Sokółki z kompleksem parkowo-przemysłowym.

Przecięcie wstęgi

Oficjalne otwarcie zabytkowej kamienicy to bardzo ważny moment w realizacji transgranicznego projektu “Szlakiem Tyzenhauza”, który podjęły wspólnie władze Grodna i Sokółki. Sam remont kamienicy Tyznehauza był prowadzony pod nadzorem Konserwatora Zabytków i wymagał pieczołowitych prac ze strony osób zaangażowanych w realizację projektu, jak i samego wykonawcy prac budowlanych. Gmina Sokółka, jako pierwsza w projekcie, oficjalnie zakończyła prace budowlane, wyposażenie pracowni oraz pomieszczeń.

Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się z udziałem delegacji z Grodna i Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, wielu znamienitych gości oraz osób które przyczyniły do jej powstania. Oficjalnie zainaugurowano „nowe życie” w wyremontowanej kamienicy Tyzenhauza przy ul. Piłsudskiego 1 w Sokółce, w której na nowo tętni życie kulturalno-edukacyjne i turystyczne.

W samym budynku zostały utworzone: sala wystawienniczo-konferencyjna, pracownia ceramiczna, graficzna, muzyczna, tkacka. Goście byli pozytywnie zaskoczeni powstałą infrastrukturą oraz wyposażeniem. Pojawiały się głosy, iż takich pracowni „próżno szukać na wschód od Wisły”.

Ponadto powstało Centrum Informacji Turystycznej, gdzie turyści mogą zasięgnąć informacji o Antonim Tyzenhauzie, atrakcjach ziemi Sokólskiej, dowiedzieć się co warto zwiedzić i zobaczyć, otrzymać mapy i przewodniki, a w niedługim czasie nawet i wypożyczyć rower aby zwiedzić w sposób aktywny transgraniczny rowerowy Szlak Tyzenhauza oraz Sokólszczyznę. Wielkie wrażenie na gościach zrobiła sala poświęcona Tyzenhauzowi i jego czasom ze strojami z epoki. Stroje te przedstawiają m.in. postać Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Królową Katarzynę II Wielką, Antoniego Tyzenhauza oraz wielu innych obrazujących dawne dziedzictwo i zdobnictwo . Dla turystów i osób przyjezdnych sala ta jest sama w sobie atrakcją i są mile zaskoczeni, że mogą się przenieść w czasie do XVIII wieku.

Po zwiedzeniu kamienicy Burmistrz Sokółki zaprosiła wszystkich gości nad zalew, na krótkie spotkanie z Antonim Tyzenhauzem. Tam od tygodnia można zrobić zdjęcie na ławce z Antonim Tyzenhauzem.

Warto w tym momencie przypomnieć iż Gmina Sokółka realizację modernizacji Kamienicy Tyznehauza umożliwiło wysokie dofinansowanie unijne ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

AS


Zobacz również

Skip to content