Debata-warsztaty w ramach projektu „Zielone Spojrzenie”

Baner

W dniu 27 października 2022 r. odbyła się debata – warsztaty, w której wzięła udział Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z II Zastępcą Burmistrza Sokółki Adamem Juchnikiem, przedstawiciele Nadleśnictw, Punktu Informacji Turystycznej w Sokółce, Augustowsko Biebrzańskiego Parku Turystycznego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, nauczyciele, eksperci oraz uczestnicy projektu.

W trakcie spotkania zostały poruszone następujące tematy:

  • Problemy ochrony obiektów dziedzictwa przyrodniczego przy tworzeniu szlaków turystycznych
  • Wizualizacje zachowanych obiektów przyrodniczych na trasie Puszczy Knyszyńskiej oraz na po nadgranicznym szlaku wodnym wzdłuż rzeki Lososna – Lasosna – Niemen.

Głównymi prelegentami byli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Regionalny Oddział w Białymstoku (PTK) tj. Pan Andrzej Grygoruk oraz Pan Sławomir Sienkiewicz. Oprócz w/w tematów zostały poruszone również kwestie dotyczące rozwoju turystyki aktywnej w regionie i problemów utrudniających rozwój zielonych wycieczek w regionach Sokółki.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „Zielone Spojrzenie- promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” realizowanego w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Mapa opracowanych szlaków

Szlak Łosośna

Szlak Sokołda

(JF)


Zobacz również

Skip to content