Informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 28 czerwca 2023 r. do dnia 20 lipca 2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o numerze geodezyjnym 13 o pow. 0,0807 ha, położonej na terenie obrębu Miejskie Nowiny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS) UMS


Zobacz również

Skip to content