Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 11 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do:

1. sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich:
– o numerze geodezyjnym 207/8 o pow. 0,0654 ha, położonej na terenie obrębu Lipina,

2. dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
– o numerze geodezyjnym 205/2 o pow. 0,1517 ha, położonej na terenie obrębu Janowszczyzna,

3. użyczenia:
– o numerze geodezyjnym 36/7 o pow. 0,2909 ha, położonej na terenie obrębu Janowszczyzna.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS) UMS


Zobacz również

Skip to content