Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 23 października 2023 r. do dnia 14 listopada 2023 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do:

sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich:

  • o numerze geodezyjnym 233 o pow. 0,0552 ha, położonej na terenie obrębu Nomiki;
  • o numerze geodezyjnym 713/2 o pow. 0,2323 ha, położonej na terenie obrębu Kamionka Stara;

dzierżawy w trybie przetargu ustnego niegraniczonego:

  • o numerach geodezyjnych 2456 o pow. 0,7752 ha (część przeznaczona do dzierżawy – 0,6921 ha) i 2470 o pow. 0,4730 ha, położonych na terenie obrębu Sokółka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS) UMS


Zobacz również

Skip to content