Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 07 marca 2023 r. do dnia 29 marca 2023 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

  • o numerze geodezyjnym 78/3 o pow. 0,3721 ha, położonej na terenie obrębu Geniusze,
  • o numerze geodezyjnym 16 o pow. 0,3548 ha i 233 o pow. 0,0552 ha, położonej na terenie obrębu Nomiki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)


Zobacz również

Skip to content