Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 27 czerwca 2022 r. do dnia 19 lipca 2022 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

  • o numerze geodezyjnym 1362/4 o pow. 0,0107 ha położonej w obrębie Sokółka,
  • o numerze geodezyjnym 894/2 o pow. 0,0948 ha, położonej w obrębie Bogusze,
  • o numerze geodezyjnym 176/19 o pow. 0,0590 ha, położonej w obrębie Kurowszczczyna,
  • o numerze geodezyjnym 176/20 o pow. 0,0740 ha, położonej w obrębie Kurowszczczyna,

oraz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

  • o numerze geodezyjnym 4217 o pow. 0,0202 ha (część przeznaczona do dzierżawy – 0,0012 ha) położonej w obrębie Sokółka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)


Zobacz również

Skip to content