Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 18 lipca 2022 r. do dnia 09 sierpnia 2022 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  • o numerze geodezyjnym 947/6 o pow. 0,0815 ha położonej w obrębie m. Sokółka-Kraśniany,
  • o numerze geodezyjnym 4292 o pow. 3,9452 ha (część przeznaczona do dzierżawy -0,1500 ha), położonej w obrębie Sokółka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)


Zobacz również

Skip to content