Informacja o wykazie nieruchomości

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 17 października 2022 r. do dnia 8 listopada 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o numerze geodezyjnym 765/17 o pow. 0,1001 ha, położonej na terenie obrębu m. Sokółka – Kraśniany.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/

(JS)


Zobacz również

Skip to content