Informacja KRUS dla rolników w związku z koronawirusem

new_releases

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość. Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.

Kontakt telefoniczny do Placówki Terenowej KRUS w Sokółce – 85 7117771, 85 7117772.

Kontakt tel. do Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie Białostockiej – 85 7121486, 85 7121208.

Piotr Kułakowski
Kierownik Placówki Terenowej
KRUS w Sokółce

ZUS zachęca do ograniczenia wizyt w placówkach

new_releases

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prosi  swoich klientów o ograniczenie wizyt w placówkach ZUS w całym kraju. W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać maila lub skorzystać z portalu PUE ZUS.

– W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zwracamy się do naszych klientów z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z zaleceniem sanepidu, by unikać dużych skupisk ludzi, również w salach obsługi w ZUS nie może przebywać jednocześnie zbyt wiele osób. To dla bezpieczeństwa klientów i pracowników. W placówkach Zakładu pojawiły się też skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski, by nie narażać się na bliski kontakt z innymi osobami. Dodatkowo, w dniach 16 i 23 marca sale obsługi klienta w ZUS będą pracowały w godzinach od 8.00 do 15.00 – informuje Katarzyna Krupicka , rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z infolinii telefonicznej tel. 22 560 16 00. Konsultanci są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00. Można korzystać również z kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapytań ogólnych cot@zus.pl a także za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Więcej informacji na temat kontaktu online pod adresem: www.zus.pl .

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów w podlaskim Oddziale ZUS telefoniczne dostępni są doradcy w sprawie ulg i umorzeń: w Białymstoku tel. (85) 748 66 66 oraz (85 )748 66 18, w Augustowie tel. (87) 643 91 41, w Zambrowie tel.(86) 271 33 39 w. 208. Informację w sprawie zasiłków chorobowych i opiekuńczych można uzyskać pod nr tel. (85)748 65 54.

Katarzyna Krupicka
Regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa podlaskiego

Działania prewencyjne MPWiK

new_releases

W trosce o zdrowie klientów oraz pracowników, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce zamyka dla osób postronnych wszystkie obiekty należące do przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym Biuro Obsługi Klienta przy ul. Targowej 15 w Sokółce od dnia 13.03.2020 r. będzie nieczynne do odwołania. W miarę możliwości prosimy o załatwianie najpilniejszych kwestii drogą elektroniczną lub telefonicznie. Prosimy również o regulowanie należności przelewami elektronicznymi (kasa będzie nieczynna).

Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce do odwołania rezygnuje z fizycznego odczytu wskazań wodomierzy. Odczyty zostaną przyjęte jako szacunkowe na podstawie zużycia wody z ostatnich 3 miesięcy. Istnieje możliwość podania odczytu stanu wodomierza drogą telefoniczną lub mailową do dnia 27.03.2020 r. w dniach roboczych w godzinach 700-1500. Osoby posiadające wodomierze ze zdalnym odczytem będą obciążane za faktyczne zużycie wody.

Powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

MPWiK zachęca do kontaktu:
Tel. 85 711 27 53, faks 85 711 46 61
Adresy e-mail:
obslugaklienta@mpwik.sokolka.com
sekretariat@mpwik.sokolka.com

DO POBRANIA: Pismo – działania prewencyjne MPWiK

Tomasz Breńko
Prezes MPWiK

Uwaga!

new_releases

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, profilaktycznie zalecamy dokonywania wpłat podatków i wnoszenia innych opłat poprzez elektroniczne usługi bankowe (przelewy bankowe).

(wpłaty należy dokonywać na indywidualne konta podane w decyzji)

W celu załatwiania spraw urzędowych zalecamy:
• korzystanie z e-usług poprzez portal miejski www.sokolka.pl
• korzystanie z drogi korespondencyjnej.

Ograniczajmy zbędne kontakty i unikajmy skupisk ludzi.

Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

new_releases

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju – we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym – przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców.

 1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
 3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 6. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 7. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 8. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
 9. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 10. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 11. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
 12. Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
 • powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Przypominamy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID 19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!  Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Ważne! Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Źródło: www.gov.pl

Rozporządzenie Porządkowe nr 1/2020 Wojewody Podlaskiego

new_releases

Rozporządzenie Porządkowe nr 1/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

1. Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 zawieszam, do odwołania, organizowanie wszelkich imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski

DOKUMENTY dot. rozporządzenia:

https://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/rozporzadzenia/2017/2020/rozporzadzenie-porzadkowe-nr-12020-wp.html

Szkoły, przedszkola i żłobek zostaną zamknięte

new_releases

Szanowni Państwo,
decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 • zajęcia w szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, ale w domu;

ZOBACZ WIĘCEJ

Odwołane zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego

new_releases

Burmistrz Sokółki wraz z Politechniką Białostocką informuje, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników inicjatywy “Podlaski Uniwersytet Dziecięcy” zajęcia zaplanowane w marcu zostają przełożone na inny termin.  

Decyzja ma charakter profilaktyczny oraz związana jest z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

O nowych terminach zajęć poinformujemy niezwłocznie po podjęciu decyzji w tej sprawie.

Przepraszamy za utrudnienia.

Urszula Marchiel
Referat Oświaty

VI Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w Szachach

new_releases

W związku z wydarzeniami związanymi z koronawirusem zawody zostały ODWOŁANE.

W niedzielę, 15 marca 2020 r. w “Sercu” Polskim Domu Rodzinnym przy ul. Kryńskiej 41, odbędą się VI Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego w Szachach pod honorowym patronatem Starosty Sokólskiego Piotra Rećko.

Rywalizacja będzie się odbywać w dwóch grupach, z podziałem na grupy wiekowe i płeć, a udział może wziąć każdy chętny zamieszkały w naszym powiecie. Najlepsi otrzymają puchary, medale, nagrody pieniężne i rzeczowe, a każdy uczestnik dostanie dyplom i upominek. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do czwartku 12 marca 2020 r. ZOBACZ WIĘCEJ

Informacje dotyczące koronowirusa

new_releases

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak ochronić się przed zakażeniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Plakat skuteczne mycie rąk

ZOBACZ WIĘCEJ

Nowy sprzęt dla Policji w Sokółce

We wtorek 3 marca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się uroczyste przekazanie na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce urządzeń do wstępnego badania stanu trzeźwości. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska osobiście wręczyła nowoczesny sprzęt sfinansowany przez miasto.

Sokólscy policjanci otrzymali nowoczesne urządzenia do wstępnego badania stanu trzeźwości. Komendant Powiatowy Policji w Sokółce nadkomisarz Sławomir Kołakowski odebrał urządzenia od Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. Nowy sprzęt, to dwa urządzenia iBlow z elektronicznym wyświetlaczem, pokazującym przybliżoną wartość badania. Wynik, po wdmuchnięciu powietrza w iBlowa, szybko pojawia się na podświetlonym ekranie urządzenia. Sprzęt ten będzie służyć w codziennej służbie sokólskich policjantów, a dzięki nowoczesnej technice funkcjonariusze będą mogli jeszcze sprawniej działać i wykonywać pomiary, między innymi podczas akcji trzeźwy poranek. Urządzenia te będą służyć również każdemu, kto będzie odczuwał potrzebę zbadania swojego stanu trzeźwości zanim usiądzie za kierownicą samochodu.

W trakcie spotkania Burmistrz Sokółki i Komendant Powiatowy Policji podpisali porozumienie o przekazaniu przez Gminę Sokółka dla sokólskiej policji 10 tys. zł na dodatkowe patrole na terenie miasta i gminy.
Spotkanie było też okazją do podziękowania Burmistrzowi Sokółki Ewie Kulikowskiej za dotychczasową współpracę z Komendą Powiatową Policji w Sokółce.

Na podstawie materiałów zamieszczonych na www.sokolka.policja.gov.pl

Fot.: D. Biziuk

Marcowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dyżurach specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny, dla mieszkańców gminy Sokółka, w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik – 4, 25 marca 2020 r. w godz. 15.00 – 17.00
 • psychiatra – 2, 9 marca 2020 r. w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 5, 12 marca 2020 r. w godz. 15.30 – 17.30
 • pedagog – 10, 24 marca 2020 r. w godz. 15.30 – 17.30
 • terapeuta uzależnień – 6, 20 marca 2020 r. w godz. 15.00 – 17.00

19 marca 2020 r. w godz. 15.30 – 18.30 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12

Porady udzielane są bezpłatnie.

OPS

Informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej

W dniach 3 – 6 marca 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe będą prowadziły naprawę pomostu przejazdu kolejowo-drogowego położonego w ciągu ul. Białostockiej w Sokółce.

Ruch w godzinach 9 – 18 będzie odbywał się wahadłowo, przy zwężeniu jezdni co spowoduje wydłużenie czasu przejazdu autobusów i zapewne brak skomunikowań przy dworcu PKP.

W związku z powyższym, pasażerowie komunikacji miejskiej w Sokółce proszeni są o cierpliwość i wybaczenie niepunktualnych odjazdów w wyżej wymienionych dniach.

Katarzyna Kiejko
VOYAGER TRANS

Lutowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik – 10, 25 lutego 2020 r. w godz. 14.00 – 16.00
 • psychiatra – 3, 17 lutego 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 6, 13 lutego 2020r w godz. 15.30 – 17.30
 • pedagog – 4, 18 lutego 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • terapeuta uzależnień – 7, 21 lutego w godz. 15.00 – 17.00.

20 lutego 2020 r. w godz. 15.30 – 18.30 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

Andrzej Mudrewicz, OPS

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV

W związku z zakażeniami (głównie w Chinach) nowym koronawirusem, Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.

Instrukcja jak myć ręce

W przypadku kiedy podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa (obszary te na bieżąco w swoich komunikatach podaje Główny Inspektorat Sanitarny) przyleci do Polski: wszyscy podróżujący samolotem dostają Kartę Lokalizacyjną Pasażera – w której znajduje się prośba o podanie kontaktu i miejsca pobytu; w samolocie – będzie miała miejsce pierwsza weryfikacja czy podróżujący ma objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała. Jeśli podróżujący ma objawy
i podróżuje z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem 2019-nCoV nastąpi kontakt z lotniskową służbą zdrowia

Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni. Najczęściej 5-6 dni. W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować swój stan zdrowia.

W przypadku pojawienia się symptomów takich jak:

 • gorączka powyżej 380C;
 • kaszel;
 • duszność.

podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje go o dalszych działaniach.

Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.

GIS

Skip to content