1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku dzień 1 grudnia jest uroczyście obchodzony jako Światowy Dzień AIDS.

Plakat AIDS 1 grudnia

Święto to ma na celu umożliwienie organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym oraz osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS. Ma także na celu uświadomienie konieczności pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich rodzinie i bliskim.

Na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/hivaids znajdują się materiały poświęcone zagadnieniom związanym z HIV/AIDS.

Uwaga Rolnicy!

Logo KRUS

Stwierdzono przypadki podszywania się pod pracowników KRUS i fałszowanie formularzy urzędowych.

Wobec przypadków podszywania się pod pracowników KRUS oraz korzystania z podrobionych lub przerobionych formularzy urzędowych, mogących powodować negatywne konsekwencje finansowe dla rolników, w przypadku zaistnienia po stronie rolników jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości bądź poprawności danych widniejących w nadesłanych pismach prosimy o kontakt z najbliższą ze względu na właściwość miejscową Placówką Terenową KRUS w celu weryfikacji prawdziwości danych.

Piotr Kułakowski
Kierownik Placówki Terenowej w Sokółce

Utrudnienia w ruchu drogowym

Prace budowlane

Firma STRABAG Sp. z o.o. informuje o przewidywanych od dnia 27 listopada 2019 r. utrudnieniach w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 673 w km 34+050 we wsi Jacowlany.

W miejscu połączenia istniejącej DW673 i przebudowywanej trasy ruch odbywać się będzie po tymczasowej drodze objazdowej oraz wybudowanej w ramach projektu drodze serwisowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

STRABAG

Dotacje na sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Wóz strażacki

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla Gminy Sokółka w 2019 roku przyznał dotację w kwocie 25.000 złotych na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sokółka, a Gmina Sokółka na ten cel wyasygnowała kwotę 4.570,60 złotych.

Powyższe środki rozdysponowano między OSP w Starej Kamionce, Starej Rozedrance i Lipinie. Z przyznanej dotacji, w celu zapewnienia właściwej gotowości operacyjno – technicznej umożliwiającej funkcjonowanie OSP, zakupiono nowy sprzęt.

ZOBACZ WIĘCEJ

Trzy wymazy i do bazy. Dla Jacka

Ma na imię Jacek i jest mieszkańcem Sokółki. Ma 27 lat. W marcu 2017 roku dowiedział się, że choruje na nowotwór układu chłonnego – ziarnicę złośliwą (chłoniak Hodgkina). Przyjął kilkanaście cykli chemioterapii. Miał jeden autoprzeszczep komórek macierzystych. Teraz czeka na przeszczep szpiku kostnego. W poszukiwaniu dawcy dla Jacka zaangażowała się Fundacja DKMS. Akcję wspiera Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Akcja dla Jacka

W środę 23 października 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyła się konferencja prasowa z udziałem Jacka, jego przyjaciół, Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej i przedstawicieli Fundacji DKMS.

-Chciałabym zachęcić Państwa do czynienia dobra, a takim dobrem ofiarowanym innym będzie zarejestrowanie się w bazie dawców szpiku prowadzonej przez Fundację DKMS – zaapelowała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

ZOBACZ WIĘCEJ

Darmowe i anonimowe testy na obecność wirusa HCV

Do końca roku mieszkańcy Sokółki mają możliwość wykonania darmowego i anonimowego testu na obecność wirusa HCV, odpowiedzialnego za wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Plakat

Takie badanie można wykonać w punkcie pobrań ALAB laboratoria przy ul. 3-go Maja 11 w Sokółce oraz w pozostałych punktach na terenie województwa podlaskiego:
· Białystok, ul. Grochowa 2a
· Białystok, ul. Choroszczańska 24
· Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36/2
· Białystok, ul. Sienkiewicza 79A lok. 205
· Białystok, ul. Kaczorowskiego 7 lok. 42U
· Łapy, ul. Główna 53 a
· Łomża, ul. Sybiraków 5
· Wysokie Mazowieckie, ul. Armii Krajowej 4
· Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 58 lok. 14
· Siemiatycze, ul. Szpitalna 8
· Wasilków, ul. Kryńska 32
· Zambrów, ul. Białostocka 24

Na badania nie są wymagane zapisy ani wcześniejsza rejestracja.

W ubiegłym roku chorobę tę wykryto u 106 osób w województwie a wystarczy 15 minut i kilka kropli krwi, aby być pewnym czy nie doszło do zakażenia (zabiegi fryzjerskie, manicure, zabiegi stomatologiczne). Wirus HCV jest podstępny, gdyż jego objawy często są mylone z objawami grypopodobnymi. Nieleczony niszczy wątrobę, prowadząc do jej marskości i rozwoju raka wątroby. Warto skorzystać z takich badań i sprawdzić stan swojego zdrowia.

Marta Gür
Flywheel Public Relations

Syreny alarmowe 17 września

Ribbentrop – Mołotow

80 lat temu Armia Sowiecka wkroczyła do Polski realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego 17 września 2019 roku o godzinie 12.00 zostaną włączone syreny alarmowe, które upamiętnią to wydarzenie.

Włączenie minutowego ciągłego sygnału dźwiękowego będzie również sprawdzianem systemu alarmowego Sokółki.

Daniel Głażewski

Weryfikacja sprawności działania systemu alarmowania

12 września 2019 r., w związku z przeprowadzanym ćwiczeniem PODLASIE 19, w celu weryfikacji sprawności działania systemu alarmowania, w godz. 11.00 – 12.00 planowane jest przekazywanie komunikatów głosowych za pomocą syren alarmowych.

Komunikaty głosowe będą miały charakter ćwiczebny. Nadany zostanie komunikat głosowy o treści: „Uwaga! Uwaga! Ćwiczenie PODLASIE 19. Próba syren (powtarzany trzykrotnie).

Daniel Głażewski

Uwaga na szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów

Na obszarze województwa podlaskiego będą prowadzone szczepienia ochronne przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów. Przynęty będą zrzucane z samolotów w dniach 14-18 września 2019 r.

Szczepionka dla lisów

Zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków koloru brunatnego, o średnicy 4cm i grubości ok. 1,5 cm oraz zawierają zatopiony wewnątrz plastikowy pojemnik (kapsułkę) z płynną szczepionką.

Szczepionka jest nieszkodliwa dla innych zwierząt wolno żyjących i dla zwierząt domowych. Po wyłożeniu przynęt, przez okres 3 tygodni należy ograniczyć możliwość przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt – przynęty, które były dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy. W przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka należy miejsca te dokładnie przemyć dużą ilością wody z mydłem, i zasięgnąć porady lekarza.

DO POBRANIA: Pełna treść informacji

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Prognoza sytuacji hydrogeologicznej

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie od 1 września do 30 września 2019 roku na terenie województwa podlaskiego, może być obserwowane zjawisko niżówki hydrogeologicznej.

Na wskazanych obszarach, w wyniku obniżenia zwierciadła wód podziemnych, mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Aktualną prognozę sytuacji hydrogeologicznej znajdą Państwo na stronie:
https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna/

pgi.gov.pl

Wrześniowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Sokółka, ul. Wojska Polskiego 7).

 • prawnik – 4, 11 września2019 r. w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 2, 16 września 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 12, 19, 26 września 2019 r. w godz. 15.30 – 18.30
 • pedagog – 10, 24 września 2019 r. w godz. 15.30 – 17.30
 • terapeuta uzależnień – 6, 20 września 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00

Porady udzielane są bezpłatnie.

OPS

Utrudnienia w ruchu drogowym

Prace budowlane

Firma STRABAG Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca inwestycji „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka” informuje o utrudnieniach w ruchu od dnia 27 sierpnia 2019 r.

Utrudnienia w ruchu będą miały miejsce na drodze wojewódzkiej nr 673 w km 14+151 we wsi Jasionówka. W miarę postępu robót ruch odbywał się będzie wahadłowo na “starej” DW 673 w miejscu przecięcia z nowo wybudowanym przebiegiem DW 673.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Utrudnienia w ruchu drogowym

INTOP Warszawa sp. z o.o. jako główny wykonawca zadania pn. “Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną”, informuje o planowanym wprowadzeniu Czasowej Organizacji Ruchu.

19 sierpnia 2019 r. dla ruchu w Sokółce zamknięte zostaną:

 • ul. Mariańska (DW674) na odcinku od skrzyżowania z ul. Grodzieńską (DK9) do skrzyżowania z ul. Kolejową;
 • ul. Przemysłowa na odcinku 100m od skrzyżowania z ul. Mariańską;
 • ul. 11-Listopada na odcinku od skrzyżowania z ul. Mariańską do skrzyżowania z ul. Kolejową.

Za utrudnienia przepraszamy.

INTOP

Uwaga na oszustów podszywających się pod ZUS!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi mailami, które teoretycznie mają pochodzić z ZUS, otwarcie załączników z maila grozi zainfekowaniem komputera i wykradzeniem danych wrażliwych.

Logo ZUS

W ostatnich dniach niektórzy z klientów ZUS otrzymali maile zatytułowane „Składka” z informacją o błędnie opłaconych składkach. Korespondencja ma pochodzić z kancelarii ZUS. W stopce adresowej widnieją natomiast adresy z rozwinięciem „gov.pl”, których to Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie używa. Każdy z maili ma dołączony załącznik, który ma zawierać informacje o błędnie opłaconych składkach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych. Za pośrednictwem korespondencji elektronicznej klienci Zakładu nie otrzymują żadnych wezwań do zapłaty czy też informacji o nadpłatach. Drogą elektroniczną ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu. Mail w takim przypadku jednak zawsze zawiera imię i nazwisko konkretnego pracownika ZUS.

ZUS ostrzega by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, które teoretycznie pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników. Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci. W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o kontakt z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.

Anna Ilukiewicz
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa warmińsko-mazurskiego

Utrudnienia w ruchu drogowym

Prace budowlane

Firma STRABAG Sp. z o.o.  jako Generalny Wykonawca inwestycji „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka” informuje, że w związku z planowanym wykonaniem warstwy ścieralnej w dniach 9-16 lipca 2019 r. będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym na odcinkach Makowlany – Racewo oraz Racewo – Sokolany.

W miarę postępu robót ruch odbywał się będzie wahadłowo oraz istniejącą drogą serwisową.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu drogowym

Prace budowlane

Firma STRABAG Sp. z o.o.  jako Generalny Wykonawca inwestycji „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka” informuje, że od 1 lipca 2019 r. wystąpią utrudnienia w ruchu przy miejscowości Racewo – na odcinku DW 673 km projektowy 31+970 – 32+580; 610 mb.

Z uwagi na fakt, że technologia robót wymaga wyłączenia z ruchu odcinka drogi istniejącej DW 673, ruch zostanie poprowadzony istniejącą drogą serwisową wzdłuż DW 673.

Za utrudnienia przepraszamy.

Lipcowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Sokółka, ul. Wojska Polskiego 7).

 • prawnik – 3, 17 lipca 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 8, 22 lipca 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 9, 16, 23 lipca 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00
 • pedagog – 4, 25 lipca 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00
 • terapeuta uzależnień – 12, 19 lipca 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00

24 lipca 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Porady udzielane są bezpłatnie.

OPS

Zasady bezpieczeństwa w rolnictwie

Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego propaguje zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz bezpiecznego przebywania w gospodarstwach rolnych nie tylko wśród rolników, lecz także wśród dzieci zamieszkujących na obszarach wiejskich.

Logo KRUS

Choć z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych, o czym świadczy zmniejszenie się liczby wypadków zgłaszanych do Kasy, to jednak wciąż dochodzi do wielu tragicznych zdarzeń, również z udziałem najmłodszych. Dzieci najczęściej spędzają czas wolny od nauki w miejscu zamieszkania, a więc w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń rolniczych, zwierząt hodowlanych i domowych, nawozów paliw i innych substancji chemicznych stosowanych w procesie produkcji rolnej, w pobliżu dróg publicznych, zbiorników wodnych i obszarów leśnych. Pozostawienie bez właściwej opieki osób dorosłych, stają się ofiarami wielu – tragicznych w skutkach – wypadków.

ZOBACZ WIĘCEJ

Czerwcowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Sokółka, ul. Wojska Polskiego 7).

 • prawnik – 5, 19 czerwca 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 10, 24 czerwca 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 4, 17, 27 czerwca 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00
 • pedagog – 12, 26 czerwca 2019 r. w godz. 15.30 – 17.30
 • terapeuta uzależnień – 7, 14 czerwca 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00

25 czerwca 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Porady udzielane są bezpłatnie.

OPS

Utrudnienia w ruchu drogowym

Prace budowlane

Firma STRABAG Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca inwestycji “Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka”, informuje o utrudnieniach w ruchu:

– od 6 maja 2019 r. na odcinku Makowlany – Racewo (km projektowy 28+750 – 29+560: 810mb)

– od 7 maja 2019 r. na skrzyżowaniu drogi DW 670 i 673 w Dąbrowie Białostockiej (km projektowy 0+400 – 0+800: 400mb)

Za utrudnienia przepraszamy.

(ER)

Skip to content