Wspólne ćwiczenia dla bezpieczeństwa

Trwające na Podlasiu ćwiczenia ŻUBR-24 mają sprawdzić, jak działa współpraca pomiędzy administracją, służbami mundurowymi, siłami zbrojnymi, a także służbami odpowiedzialnymi za najważniejsze usługi, takie jak transport kolejowy czy dostarczanie mediów.

W ramach ćwiczeń, zorganizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW we współpracy z Wojskowym Zgrupowaniem Zadaniowym Podlasie, zaplanowane zostały trzy wydarzenia. W przypadku każdego z nich koordynacja wszystkich służb, wojska i administracji jest niezbędna, by poradzić sobie z przestępczym atakiem.

W pierwszym scenariuszu zbrojna grupa zajmuje stację elektroenergetyczną w Turośni Kościelnej. Z kolei na kolejowej bocznicy w Sokółce nieznani sprawcy uszkadzają cysternę z chlorem, powodując wyciek 200 litrów toksycznej substancji. Ostatni przypadek dotyczy tłoczni gazu w Zambrowie, gdzie bandyci zamykają się z zakładnikami.

– Wszystkie te instalacje mają wymiar niezwykle ważny dla bezpieczeństwa państwa – zwracał uwagę gen. bryg. Rafał Miernik, dowódca WZZ Podlasie, podczas konferencji prasowej zorganizowanej po akcji w Sokółce. Odbyła się ona we wtorek 13 lutego 2024 roku. Uczestniczyła w niej Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Adamem Juchnikiem. – Wzmacnianie naszego bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i regionalnym bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo całego państwa – dodał.

W sokólskim wydarzeniu, które jako jedyne zostało otwarte dla dziennikarzy, udział wzięli strażacy, policja, żołnierze, służby kolejowe, a także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Neutralizacją substancji zajęli się strażacy z grupy chemicznej we współpracy z kompanią chemiczną WZZ Podlasie.

– Po akcji konieczna jest dekontaminacja całego sprzętu – mówił st. bryg. Marcin Wierel, komendant wojewódzki PSP w Białymstoku. – Musimy się upewnić, że skażenie nie wydostanie się w żaden sposób poza teren akcji.
Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski przypomniał, że z zagrożeniem tego rodzaju mieliśmy już do czynienia w regionie – 9 marca 1989 roku w Białymstoku wykoleiły się 4 cysterny, z których każda zawierała od 43 do 52 ton ciekłego chloru.

– Dzięki takim akcjom możemy dowiedzieć się, jak działają nasze procedury bezpieczeństwa, jak wygląda koordynacja działań i współpraca służb, wojska oraz administracji – dodaje Wojewoda. – To wyjątkowo ważne przedsięwzięcie z punktu widzenia całej naszej społeczności. Wojewoda podziękował Burmistrz Sokółki Ewie Kulikowskiej za udostępnienie terenu i pomoc w przygotowaniu ćwiczeń w Sokółce.

Tegoroczne wydarzenia to kontynuacja zeszłorocznych ćwiczeń ŻUBR-23.

Materiał ze strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content