Ogłoszenie dot. wniosków o szacowanie szkód

Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy w okresie 11.04.2023 r. – 10.07.2023 r. prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce do dnia 3 sierpnia 2023 rok wraz z oświadczeniem o poniższej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią pisma Wojewody Podlaskiego z dn. 7 lipca 2023 r. znak: WR-I.7160.15.2023.IS, w związku z powyższym oświadczam, iż wnioskowałem/am lub będę wnioskował/a w roku 2023 o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w okresie 11.04.2023 r. – 10.07.2023 r. przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą” bez udziału komisji.”

(WT) UMS


Zobacz również