Burmistrz Sokółki informuje

Herb Sokółki

Zgodnie z ustawą Kodeks Wyborczy (Art. 110) zabrania się bez zgody właściciela, zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia wieszania plakatów (haseł wyborczych) na ścianach budynków, płotach, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych.

Zawieszone na terenie gminy Sokółka materiały wyborcze (plakaty, hasła wyborcze) nie znajdują się na obiektach gminnych.

Plakaty (hasła wyborcze) umieszczone na obiektach i urządzeniach gminnych bez zgody, będą usuwane.

Burmistrz Sokółki Zarządzeniem nr 127/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. określił miejsca na terenie gminy Sokółka, w których w trakcie kampanii wyborczej można umieszczać plakaty (hasła wyborcze).

Kto nie stosuje się do powyższych zasad zgodnie z Art. 495 Kodeksu Wyborczego, podlega karze grzywny.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content