Zaproszenie do konkursu plastycznego

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce ogłasza Konkurs plastyczny „Święty Mikołaj widziany oczami dziecka”.

Plakat

Cele konkursu:

 • Rozwijanie i kształcenie wyobraźni plastycznej dzieci.
 • Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
 • Pogłębianie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej z miasta i gminy Sokółka.
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej Św. Mikołaja.
 • Każda praca musi zawierać czytelną metryczkę: imię i nazwisko autora, klasę oraz numer telefonu rodzica.
 • Praca powinna być wykonana własnoręcznie w dowolnej technice plastycznej o formacie A4 lub A3.
 • Pracę należy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Sokółce do dnia 2.12.2021 do godz. 16.00.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób i opiekunów biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu.
 • Uczestnicy i ich opiekunowie wyrażają zgodę na opublikowanie prac na Facebooku Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Sokółce.

Konkurs trwa od 22.11.2021 r. do 2.12.2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia br. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury oceni pracę zwracając uwagę na:

 • samodzielność wykonania pracy przez dziecko
 • poziom artystyczny i estetyka wykonanej pracy
 • zgodność pracy z tematem przewodnim.

Więcej informacji: Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Sokółce, ul. Sikorskiego 25, tel. 85-711-24-72.

Irmina Kretowicz

Skip to content