Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), od 17 lat przyznają statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”. Konkurs ma za zadanie promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia do konkursu trwają do 15 sierpnia 2022 r. w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa, Otwarty Rynek Pracy, Instytucja, Przyjazna Przestrzeń-Dostępność, Zdrowa Firma, Dziennikarz bez Barier.

W tym roku organizatorzy wprowadzili dwie zmiany w kategoriach konkursu:

  1. Kategorię „Przyjazna przestrzeń” zamieniono na „Przyjazną przestrzeń – dostępność”. Oznacza to, że w tej kategorii brany pod uwagę będzie dostęp do informacji cyfrowej.
  2. Druga zmiana dotyczy kategorii „Otwarty rynek pracy”. Od tej edycji będą mogli wziąć w niej udział tylko przedsiębiorcy otwartego rynku pracy – bez fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Fundacje i stowarzyszenia prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej będą mogły wziąć udział w konkursie w kategorii „Instytucja”.

„Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu” – czytamy w komunikacie organizatorów. POPON informuje również, że istotą konkursu jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, ich integracja i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Organizatorzy mają również nadzieję, że idea konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

W ciągu 16 lat trwania konkursu wzięło w nim udział ponad 7000 firm, przyznano 1500 nagród i 400 wyróżnień. Ogólnopolscy laureaci konkursu będą ogłoszeni 6 października podczas gali ogólnopolskiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Wcześniej, bo we wrześniu, nastąpią 4 regionalne rozstrzygnięcia konkursu. Szczegóły konkursu są w regulaminie zamieszczonym na stronie konkursowej FAZON i OPON.

Jeżeli w waszym środowisku są firmy, osoby czy instytucje, które uważacie za godne do wyróżnienia nagrodą „Lodołamacza 2022” zapraszamy do zgłoszenia ich do tegorocznej edycji konkursu.

AK, FAZON
wiadomosci.ox.pl, popon.pl


Zobacz również

Skip to content