Gmina Sokółka członkiem Forum Ambitnych Miast

4 lipca 2022 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w pierwszym posiedzeniu Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego.

Spotkanie dotyczyło następujących zagadnień:

  • „Wyzwania i bariery rozwoju miast w województwie podlaskim”,
  • „Miasta w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 a polityka spójności UE”
  • „Wsparcie małych i średnich miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze”

W trakcie spotkania został wręczony Akt Powołania na członka Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego, do którego przystąpiło Miasto Sokółka.

Forum Ambitnych Miast Województwa Podlaskiego tworzy wspólną przestrzeń do wymiany doświadczeń, rekomendacji i rozwiązań powstałych m.in. podczas realizacji różnych projektów, które mogą być wykorzystane przez inne miasta regionu w podobnej sytuacji i o podobnych potrzebach.

(JF)


Zobacz również

Skip to content