Zaproszenie do konkursu “Organizacja ucząca się 2023”

Twoja firma stawia na rozwój pracowników? Do 31 lipca 2023 r. można zgłaszać się do ósmej edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2023”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka zapraszają do udziału w konkursie pt. „Organizacja ucząca się 2023”. Mogą w nim uczestniczyć pracodawcy z województwa podlaskiego, stosujący zasady organizacyjnego uczenia się, tj. inwestujący w rozwój kompetencji pracowników, zorientowani na zarządzanie wiedzą oraz wyróżniający się m.in. kulturą organizacyjną stymulującą rozwiązania prorozwojowe.

Konkurs skierowany jest do pracodawców z sektora mikro, małych, średnich i dużych firm, a także do pracodawców z sektora publicznego. Wyodrębniono w nim trzy kategorie:

  • a) „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie do 49 pracowników),
  • b) „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie od 50 pracowników),
  • c) „Sektor publiczny”.

Laureaci otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł oraz zostaną uhonorowani tytułem „Organizacji uczącej się 2023”. Zwycięzcy będą ponadto promowani na lokalnym rynku pracy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w terminie do 31 lipca 2023 roku. Szczegółowe informacje, kryteria oceny, informacja o nagrodach oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://wupbialystok.praca.gov.pl/441

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Podlaskiego – dr Artur Kosicki oraz Rektor Politechniki Białostockiej – dr hab. Marta Kosior-Kazberuk.

(JM) WUP w Białymstoku


Zobacz również

Skip to content