Studenci UTW rozpoczęli kolejny rok akademicki

W czwartek 5 października 2023 roku w sokólskim kinie „Sokół” odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego studentów zrzeszonych w miejscowym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Uczestniczyła w niej Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcami Adamem Kowalczukiem i Adamem Juchnikiem.

Studenci UTW rozpoczęli kolejny rok akademicki

Sokólskie UTW zostało założone 15 lat temu – w stycznia 2008 roku. Początkowo należało do niego 50 osób. Teraz liczba studentów to ok. 180. Pierwszym prezesem UTW w Sokółce była Elżbieta Szarkowska, która sprawowała tę funkcję w latach 2008 – 2014. Jej następczynią została Elżbieta Haponik, a od 2018 do 2023 roku prezesem była Lila Asanowicz. Obecnie funkcję tę sprawuje Anna Maria Werner.

„Z wielką przyjemnością dzielę z Wami radość z inauguracji kolejnego roku akademickiego. Korzystając z tej uroczystej okazji, pragnę jednocześnie złożyć na ręce Pani Prezes słowa szczerego uznania wobec zaangażowania całego zespołu w prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Niezmiernie cieszy, że starsze pokolenie naszych mieszkańców ma dzięki temu sposobność nie tylko do dalszego rozwijania relacji społecznych, ale też do poznawania czy pogłębiania swoich zainteresowań. Isaac Newton twierdził, że to, co wiemy, jest zaledwie kroplą, zaś to, czego nie wiemy – całym oceanem. Na progu nowego roku akademickiego, życzę wszystkim słuchaczom radości z odkrywania kolejnych tajemnic nauki i sił do podejmowania nowych wyzwań” – napisała w liście gratulacyjnym do Prezesa Zarządu UTW Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Pani Burmistrz przekazała studentom słodki upominek.

W trakcie uroczystości nowy Zarząd podziękował swoim poprzednikom. Była też immatrykulacja nowych studentów. Na zakończenie wystąpiły chóry – z sokólskiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP oraz działający przy Sokólskim Ośrodku Kultury „Belle Voci”.

(DB) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content