Wmurowanie aktu erekcyjnego w sokólskiej bibliotece

Wkrótce zostanie oddana do użytku nowa siedziba Biblioteki Publicznej w Sokółce. Nowoczesny, trzykondygnacyjny gmach z tarasem powstaje przy ul. Dąbrowskiego 12, obok Ośrodka Pomocy Społecznej. We wtorek 4 października 2023 roku miało miejsce uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego wewnątrz budynku.

Akt erekcyjny

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce Joanna Bienasz, a także Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce w latach 1997-2016 Lucyna Szebiotko oraz pracownicy sokólskiej Biblioteki Publicznej.

Inwestycja finansowana jest prawie w całości ze środków pozyskanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz z Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych.
– Dzięki Instytutowi Książki pozyskaliśmy 2 mln 250 tys. zł, z Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych Gmina Sokółka pozyskała 2 mln 500 tys. złotych. Wartość szacunkowa inwestycji to kwota 4 mln 763 tys. 530 zł. Warto podkreślić, że wkład własny Gminy Sokółka ma wynieść zaledwie 13 tys. zł – poinformowała Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce Joanna Bienasz.

Autorem projektu nowego budynku Biblioteki Publicznej w Sokółce jest Piotr Pytasz ZPD Sochonie. Wykonawcą wyłonionym podczas przetargu jest firma PHU KRYSTEX Krzysztof Żukowski z siedzibą w Czarnej Białostockiej.

Dyrektor Joanna Bienasz podziękowała Pani Burmistrz Ewie Kulikowskiej i jej pracownikom za ogromne zaangażowanie – zarówno w pozyskanie środków pozabudżetowych, jak również za wszelką pomoc związaną z tą inwestycją.

Głos zabrali również: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Poseł Jarosław Zieliński, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sokółce w latach 1997 – 2016 Lucyna Szebiotko.

Po wmurowaniu aktu erekcyjnego, uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć postępy prowadzonej inwestycji.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Skip to content