Menu / szukaj

Celne strzelanie gimnazjalistów ZSI

Drużyna strzelecka

8 lutego 2017 r. drużyna strzelecka chłopców i dziewcząt z gimnazjum Zespołu Szkół Integracyjnych brała udział w eliminacjach strefowych Grupy Północnej do XI Podlaskiej Gimnazjady Strzeleckiej w Suwałkach.  

Zawodnicy strzelali z karabinów pneumatycznych – 20 strzałów ocenianych. Drużyna chłopców w składzie: Kamil Bohdan kl. III, Jakub Babaryko kl. II, Szymon Karpowicz kl. I, zajęła I miejsce i tym samym bezpośrednio awansowała do finału. Natomiast drużyna dziewcząt w składzie: Alicja Daszuta kl. III, Zuzanna Bakun kl. II i Magdalena Głódz kl. II, zajęły miejsce 3.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!

ZSI, Krzysztof Andrzejewski

Książka uczy i bawi

10 stycznia 2017 roku w Filii Bibliotecznej w Starej Kamionce rozpoczęły się zajęcia z cyklu pt. „Książka uczy i bawi”. Będą one kontynuacją współpracy ze Szkołą Podstawową w Starej Kamionce.

Kochamy naszych dziadków

W ubiegłym roku, uczniowie co miesiąc spotykali się z bibliotekarką Panią Marią Bach-Waleszczyk i uczestniczyli w zajęciach pt. „Z książką mi do twarzy”.

Pierwsze spotkanie nowego cyklu przebiegały ph. „Kochamy naszych dziadków” dotyczyło zbliżającego się Dnia Babci i Dnia Dziadka. Święto to obchodzone jest w Polsce od 1964 r. za sprawą tygodnika „Kobieta i życie”. Jest to doskonała okazja, do podziękowania naszym dziadkom za miłość i trud włożony w nasze wychowanie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 1492) Burmistrz Sokółki informuje, że na stronach internetowych Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Fundacji „Instytut Profilaktyki Zintegrowanej” opublikowane zostało „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży.

Przewodnik dla samorządów i praktyków oparty został na wynikach badań naukowych”, pod redakcją dr Szymona Grzelaka. Zawarta w nim diagnoza i rekomendacje korespondują z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020.

https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wychowania-i-profilaktyki/6653-vademecum-skutecznej-profilaktyki-problemow-mlodziezy

http://www.ipzin.org/index.php/ekspertyzy-i-publikacje/24-vademecum-skutecznej-profilaktyki

Wydział OS

Przedszkole będzie miało windę

We wtorek 20 grudnia 2016 roku – w imieniu Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej – Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk podpisał umowę o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych budowy windy w siedzibie sokólskiego Przedszkola nr 5.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy odbyło się w Starostwie Powiatowym w Sokółce. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar B na projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce – winda przyścienna”. Projekt jest realizowany przez Gminę Sokółka. Inwestycja ma zostać wykonana do 31 maja 2017 roku.

W umowie czytamy: „W ramach programu Powiat Sokólski dofinansuje projekt do wysokości 40 tys. 289 zł z zastrzeżeniem, że maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji projektu wyniesie do 50 proc. poniesionego kosztu projektu. Gmina Sokółka zapewni na realizację projektu środki własne, pochodzące od sponsora lub z innych źródeł, w wysokości nie mniejszej niż 50 proc.” ZOBACZ WIĘCEJ

Program dla malucha

Staraniem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej w 2015 i 2016 roku Gmina Sokółka przystąpiła do konkursów w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH”. Współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program pozwala na tworzenie i utrzymanie nowych miejsce opieki nad najmłodszymi dziećmi w Żłobku Miejskim w Sokółce.

Dzieci w żłobku

W ramach projektu w 2015 roku Gmina Sokółka otrzymała dotację w wysokości 259 tys. 200 zł. Wkład własny wyniósł 108 tys. 585 zł.

W 2016 roku kwota dotacji to 258 tys. 755 zł, a wkład własny Gminy Sokółka – 83 tys. 487 zł.

Dzięki projektowi, w ciągu dwóch lat utworzono 24 nowe miejsce pracy.

W ramach realizowanego programu zakupiono: materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. Kompleksowo wyremontowano pomieszczenia, gdzie są prowadzone zajęcia z maluchami oraz łazienki, sypialnie, hol, klatkę schodową. ZOBACZ WIĘCEJ

Szkoła muzyczna coraz bliżej

Wizyta w gimnazjum

W związku z planowanym przez Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską utworzeniem Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce 19 grudnia 2016 r. gościliśmy w naszym mieście Pana Daniela Dramowicza wizytatora z Centrum Edukacji Artystycznej Region Północno-Wschodni z siedzibą w Olsztynie, który jednocześnie jest przedstawicielem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wizyta miała na celu sprawdzenie bazy dydaktycznej, wyposażenia biblioteki szkolnej a także zagwarantowania wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. ZOBACZ WIĘCEJ

Uświadamianie czym jest autyzm

 W listopadzie i grudniu 2016 r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych realizowany był program profilaktyczny pn. “Jak funkcjonują osoby z autyzmem?” Był on skierowany do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu przez Gminę Sokółka oraz przy wykorzystaniu środków własnych szkoły.

Zdjęcie grupowe

Nauczyciele oraz rodzice wielu uczniów wzięli udział w szkoleniu dotyczącym funkcjonowania osób z autyzmem. Odbyło się również szkolenie dla nauczycieli dotyczące sposobów pracy z dzieckiem autystycznym. 2 grudnia 2016 r. został zorganizowany w szkole Dzień Świadomości Autyzmu. W tym dniu uczniowie klas młodszych i starszych wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, na których dowiedzieli się: co to jest autyzm, jakie są charakterystyczne cechy i zachowania osób z autyzmem, jak odpowiednio na nie reagować. Ponadto w listopadzie i grudniu dzieciom z klas młodszych oraz oddziału przedszkolnego  zostały zorganizowane zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne. Zajęcia z dziećmi poprowadziły panie: Ewa Ancypo, Dorota Nowosada i Katarzyna Rudnik. ZOBACZ WIĘCEJ

Podsumowanie projektu

W listopadzie i grudniu 2016 roku Stowarzyszenie QPomocy realizowało we współpracy z Zespołem Szkół Integracyjnych projekt pt. „Świadomi rodzice = szczęśliwa rodzina” sfinansowany przez Burmistrz Sokółki.

W czasie spotkania

W ramach realizacji projektu 10 listopada 2016 roku w ZSI w Sokółce odbyło się spotkanie z Panem Arturem Brzezińskim, psychoterapeutą, pracownikiem Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.  Spotkanie to nosiło tytuł „ Jak mądrze dbać o swoje dzieci?. Podczas prelekcji prowadzący podkreślał, że bycie rodzicem to jedna z najważniejszych ról życiowych – angażuje cały czas i siły, dając przy tym ogrom satysfakcji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dodatkowy nabór wniosków

Ogłoszenie w sprawie dodatkowego naboru wniosków o przyznanie w 2016 r. nagrody Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Herb Sokółki

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) i Uchwały Nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, ogłasza się nabór wniosków o przyznanie w 2016 r. nagrody Burmistrza Sokółki. Szczegółowe informacje oraz wniosek zawarte są w w/w uchwale Nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2015 r.

Wnioski przyjmowane będą w terminie do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 15:00.  W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownicami Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim pokój 306, tel. 857110942.

DO POBRANIA:

Uchwała Nr 12/071/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Zarządzenie nr 282/2016 Burmistrza Sokółki z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o przyznanie w 2016 r. nagrody Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Chcemy żyć bez dymu

Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych, w ramach realizacji programu „Nie pal przy mnie proszę” wzięli udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Chcemy żyć bez dymu”.

Celem konkursu było zwiększenie wiedzy dzieci nt. szkodliwości palenia tytoniu jak i uwrażliwienie rodziców na ochronę swoich dzieci przed biernym paleniem.

Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce.

Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń naszej szkoły Marcin Dziedziul, który zdobył II miejsce. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych konkursach.

Bożena Dziemian

Międzyszkolne seminarium w ZSI

30 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce odbyło się międzyszkolne seminarium, które prowadzili pedagodzy ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Grodnie.

Zdjęcie grupowe

Tematem spotkania była organizacja pracy w szkołach integracyjnych, mająca na celu wszechstronny rozwój ucznia.

Po prezentacjach goście poprowadzili zajęcia z klasą 3 gimnazjum, na których były wykonywane świąteczne aniołki. Lekcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony młodzieży.

Na pożegnanie dyrekcja obu szkół wymieniła się świątecznymi podarunkami. Całe spotkanie odbyło się w miłej, przyjaznej atmosferze.

ZOBACZ WIĘCEJ

Urodziny Kubusia Puchatka w Klubie Czytających Rodzin

Urodziny Kubusia Puchatka w Klubie Czytających Rodzin

W środę 23 listopada br. w Szkole Podstawowej w Boguszach odbyło się kolejne rodzinne spotkanie z książką. Miało ono szczególnie uroczysty charakter, gdyż członkowie Klubu Czytających Rodzin świętowali urodziny Kubusia Puchatka – tak lubianego bohatera dziecięcej literatury. 14 października 2016 roku minęło  90 lat od pierwszego wydania  książki opisującej losy tego sympatycznego Misia i jego przyjaciół: Prosiaczka, Królika, Sowy Przemądrzałej, Kłapouchego, Mamy Kangurzycy i Maleństwa oraz Krzysia. Ten pluszowy Miś o „małym rozumku” zaskarbił serca czytelników swoją wielką życzliwością i uczynnością.

Na przyjęcie urodzinowe przyszli wraz ze swoimi mamami  najmłodsi  wielbiciele tego niezwykłego bohatera. Honorowym gościem spotkania była Pani Burmistrz Ewa Kulikowska, która rozpoczęła je odczytaniem fragmentu książki Alana Alexandra Milne’a pt. „Puchatku, cierpliwości!”. Do wspólnego czytania przyłączyła się dyrektor szkoły Bożena Dykiel oraz rodzice, którzy na przemian ze swoimi pociechami, kontynuowali opowieść o przygodach Kubusia. Prowadząca spotkanie Justyna Kondrat, opiekun Klubu Czytających Rodzin,  przygotowała wiele niespodzianek, które uatrakcyjniły zajęcia. Były wesołe pląsy i wspólne przygotowywanie urodzinowych prezentów dla pluszowego Jubilata, który przyglądał się wszystkiemu siedząc na honorowym miejscu. Jak na urodziny przystało, nie zabrakło też wspaniałego tortu z portretem Puchatka i gromkiego odśpiewania 100 lat.  Dobry humor dopisywał wszystkim uczestnikom spotkania. Na zakończenie rozdano nagrody za udział w konkursie na najciekawszy plakat propagujący czytanie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25 listopada 2016 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia w Szkole Podstawowej w Geniuszach dzieci przyniosły swoje ulubione przytulanki – pluszowe misie.

Misie w Gieniuszach

Na długiej przerwie uczniowie zapoznali się z krótka historią tego święta. Następnie został przeprowadzony konkurs, który polegał na najszybszym zjedzeniu miodu z talerzyka bez użycia rąk. Uczniowie klas 0-III byli w tym bezkonkurencyjni. Później odbyła się prezentacja plakatów o misiach, które dzieci pod okiem nauczycieli wykonywały przez cały ubiegły tydzień. Twórcy tych plakatów zostali nagrodzeni słodkimi upominkami. Na zakończenie świętowania, rozmawiano na temat lektur, których głównymi bohaterami są misie. Starano się dzięki temu zwiększyć aktywność czytelniczą wśród młodzieży.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie ZSI na wycieczce w Warszawie

W przeddzień 98. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie kl. 4b i 6c Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce wraz z opiekunami E. Konieczko, K. Gryszko, S. Kostadinov wyruszyli na wycieczkę do Warszawy.

Pod Stadionem Narodowym

Stolica przywitała ich przystrojona w biało-czerwone barwy. Pierwszym punktem programu była wizyta na Stadionie Narodowym i podziwianie obiektu z tarasu widokowego, którego wysokość niejednego przyprawiała o zawrót głowy. Niezwykłym przeżyciem była też wizyta w Telewizji Polskiej, gdzie była możliwość poznania sekretów powstawania programów telewizyjnych oraz obejrzenia studiów telewizyjnych i pomieszczeń reżyserskich oraz m.in. studia w którym nagrywane są programy „Jaka to melodia” i „Pytanie na śniadanie”. ZOBACZ WIĘCEJ

Plany otwarcia Samorządowej Szkoły Muzycznej w Sokółce

Orkiestra

Starania o powołanie szkoły muzycznej pierwszego stopnia są kolejnym krokiem podejmowanym przez władze naszej gminy na rzecz rozwijania uzdolnień artystycznych mieszkańców, kształcącej przyszłych muzyków i świadomych melomanów.

W dniu 28 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Sokółce podjęła uchwałę Nr XXXIII/218/16 w sprawie zamiaru utworzenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce. Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska 26 października 2016 r. zwróciła się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego z prośbą o zawarcie stosownego porozumienia, na mocy którego od 1 września 2017 r. rozpoczęłaby funkcjonowanie w Sokółce bezpłatna szkoła muzyczna zlokalizowana w budynku obecnego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce przy ul. Adama Mickiewicza 2A, którego pomieszczenia spełniają obowiązujące standardy bezpieczeństwa sanitarnego i przeciwpożarowego, jak też normy w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży. ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie z Malawicz Dolnych nauczą się pływać

W roku szkolnym 2016/2017 chętni uczniowie klas I- III Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych zostali objęci Programem Powszechnej Nauki Pływania “Umiem pływać”.

Zajęcia na basenie mają na celu oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, przezwyciężenie lęku, oraz zdobycie podstaw pływania. Ma to na celu przygotowanie uczniów do właściwej nauki pływania.

Program ten ma za zadanie zaspokoić określone zainteresowania sportowe uczniów, nauczyć dzieci bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zapewnić rozrywkę i aktywny wypoczynek po nauce szkolnej, zaspokajać ich potrzeby ruchowe oraz korygować, poprawiać i zapobiegać powstawaniu wad postawy.

Program finansowany jest przez Burmistrz Sokółki oraz Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.

Bożena Dziemian