Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

Baner EFS

W grudniu 2021 r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych zorganizowano szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (nr RPPD.03.02.01-20-0438/19).

Szkolenie dla nauczycieli

10 grudnia odbyło się szkolenie pn. „Mnemotechniki” , w którym wzięło udział 10 nauczycieli. Szkolenie zostało zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce. Dzięki udziałowi w warsztacie nauczyciele poznali metody zapamiętywania informacji i nauczyli się wykorzystywać je w pracy z uczniami. W dzisiejszych czasach, wobec mnogości informacji, szczególnie ważna jest umiejętność uczenia się. I właśnie tę umiejętność można kształcić dzięki zastosowaniu metod mnemotechnicznych.

15 grudnia nauczyciele spotkali się na szkoleniu pn. „Programowanie w edukacji szkolnej i życiu codziennym”. Szkolenie poświęcone było podstawom programowania za pomocą ozobotów i wykorzystywaniu tych mini robotów na lekcjach z różnych przedmiotów. W doskonaleniu wzięło udział 10 nauczycieli, a doskonałym organizatorem był ponownie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce.

Przed nami jeszcze szkolenie w zakresie pracy metodą eksperymentu oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Wszystkie szkolenia mają ścisły związek z prowadzonymi zajęciami dla uczniów rozwijających swoje zainteresowania ( Szkolny Klub Programistów, Szkolny Klub Badaczy, szkolny Klub Dziennikarski) oraz dla uczniów ze SPE (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się).

Agnieszka Iłenda

Zobacz również

Skip to content