Pozyskano środki z programu „Laboratoria Przyszłości”

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pozyskała środki z programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 580 000,00 zł.

Program to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Logo Laboratoria Przyszłości

W ramach „Laboratoriów Przyszłości” szkoły podstawowe w Gminie Sokółka otrzymają wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Ze środków z programu „Laboratoria Przyszłości” zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Wsparciem finansowym zostanie objętych osiem szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce, Szkoła Podstawowa w Boguszach, Szkoła Podstawowa w Geniuszach, Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance.

Baner

(BM)


Zobacz również

Skip to content