Lista kandydatów

Baner z logówkami EFS

Podaje się do publicznej wiadomości Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, RPPD.02.02.00-20-0173/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie.

Prace nad rekrutacją prowadziła Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 472/2021 Burmistrza Sokółki z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji rodziców/prawnych opiekunów do projektu pt. „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”.

Uwaga! Po zakończeniu realizacji Projektu, załącznik został usunięty.

Referat Oświaty


Zobacz również

Skip to content