Awans zawodowy nauczycielki z Przedszkola nr 4 w Sokółce

W dniu 21 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

-Pani zaangażowanie w realizację celów i zadań przedszkola pozytywnie wpływa na poziom sokólskiej edukacji, powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, który przyjął przysięgę oraz wręczył akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Anecie Protasiewicz z Przedszkola nr 4 w Sokółce.

Zastępca Burmistrza pogratulował nauczycielce solidnego przygotowania do egzaminu, podziękował za wytrwałość podczas odbywania stażu, sumienność i troskę o dobro dzieci, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Zadaniem nauczyciela jest ciągłe zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący

Referat Oświaty


Zobacz również

Skip to content