Siłownia nad zalewem? Każdy głos jest ważny!

Jak głosować

Zgłoszona przez Gminę Sokółka lokalizacja Siłowni Plenerowej nad Zalewem w Sokółce przeszła pozytywną weryfikację i została zakwalifikowana do etapu głosowania, który rozpoczyna się już 11 kwietnia i będzie trwał do 6 lipca 2016 r.

Miejsce pod budowę siłowni znajduje się nad zalewem w Sokółce. Teren jest dostępny wszystkim mieszkańcom, którzy często tu odpoczywają podczas spacerów i spotkań.

Nestlé wybuduje siłownie w tych lokalizacjach, które zdobędą najwięcej głosów!  Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców Sokółki i okolic oraz wszystkich zainteresowanych o codziennie odwiedzanie strony nestleporusza.pl i oddawanie głosów na siłownię w Sokółce. By Twój głos był ważny, odbierz e-mail i kliknij w link kończący proces głosowania.

Siłownia plenerowa to doskonała forma aktywnego spędzania czasu. Skorzystajmy z możliwości i zyskajmy siłownię plenerową w naszej gminie! ZOBACZ WIĘCEJ

Młodzieżowa Rada Miejska z wizytą w Warszawie

W czwartek 14 kwietnia sokólska Młodzieżowa Rada Miejska pojechała do Warszawy. Wyjazd zorganizowała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

MRM w Warszawie

Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej wzięli udział w seminarium pt. „Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad Gmin”, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Seminarium zostało zorganizowane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Fundację Civitas Polonus. Poruszono na nim kwestie partycypacji obywatelskiej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowych Rad Gmin, które są mechanizmem dialogu obywatelskiego, umożliwiającym młodym ludziom udział w podejmowaniu ważnych decyzji w społecznościach lokalnych.

Razem z sokólską młodzieżą w seminarium uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz opiekunka MRM w Sokółce Monika Klim, która jest jednocześnie nauczycielem wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

– Udział w tym wydarzeniu pozwolił nam zdobyć nowe doświadczenia i pomysły do pracy na przyszłość – powiedziała Monika Klim.

ZOBACZ WIĘCEJ

Podsumowanie rekrutacji do przedszkoli

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.  U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce nr XXV/168/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. Tegoroczny nabór uwzględniał zmiany ustawy o systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35).

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie brały udziału w rekrutacji. Rodzice składali jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz podpisywali w przedszkolu umowę na kolejny rok szkolny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs piosenki w Przedszkolu Nr 5

14 kwietnia 2016 r. w Przedszkolu Nr 5 w Sokółce odbył się konkurs piosenki, który jest pierwszym etapem XXIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja”. W eliminacjach wzięło udział 11 uczestników indywidualnych oraz grupa „Bratki”.

Konkurs piosenki przedszkolnej

Dzieci śpiewały piosenki z repertuaru dziecięcego z podkładem muzycznym lub a capella. Wszystkie były świetnie przygotowane, wystąpiły w eleganckich strojach i z rekwizytami. Jury oceniało dobór repertuaru, walory głosowe, muzykalność, interpretację piosenki oraz ogólny wyraz artystyczny.

Troje uczestników będzie reprezentowało naszą placówkę w II etapie konkursu, który odbędzie się jeszcze w tym miesiącu w Sokólskim Ośrodku Kultury. Będą to: Antosia, Dorotka oraz Maciek. W konkursie wyróżnieni zostali także: Marianna, Anastazja i Julia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja o opłatach środowiskowych

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku informuje o obowiązkach związanych z rozliczaniem się z tytułu tzw. opłat środowiskowych.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki finansowo-prawne ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) ujednoliciła zasady naliczania i uiszczania opłat, którymi zostały objęte wszystkie elementy korzystania ze środowiska, a mianowicie:

1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
2. Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.
3. Pobór wód podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych i morskich wód wewnętrznych.
4. Składowanie odpadów.

Więcej informacji można uzyskać w załączonej informacji oraz na stronie: www.wrotapodlasia.pl

DO POBRANIA: Informacja o obowiązkach z tytułu opłat środowiskowych

(UMWP)

Największe w regionie wydarzenie branży ogrodniczej

16 i 17 kwietnia 2016 r. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie organizuje Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie. Tylko w Szepietowie przez dwa dni znajdziesz największy wybór nasadzeń ozdobnych i materiału szkółkarskiego w województwie podlaskim oraz wszystko do ogrodu i sadu oraz rękodzieło i smaki Podlasia.

Plakat

Targi otwierają kalendarz imprez Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Dla zwiedzających przygotowaliśmy moc atrakcji m.in.: wystawy, pokazy, konkursy i bogatą ofertę wystawienniczą.

Ogrodnicze szaleństwo
Wiosenne targi to idealne miejsce do sprawnego przygotowania się do sezonu ogrodniczego. W Szepietowie znajdziesz unikalne nasadzenia i odświeżysz swój ogród na wiosnę. Kilkudziesięciu wystawców zaoferuje: materiał szkółkarski ozdobny i owocowy, nasiona warzyw, ziół, kwiatów, rozsady warzyw i kwiatów, kwiaty doniczkowe, sprzęt i środki do produkcji ogrodniczej. Nie zabraknie nawozów i środków ochrony roślin, obiektów małej architektury, sprzętu i mebli ogrodowych. Ekspozycję targową wzbogaci szeroka oferta narzędzi i maszyn ogrodniczych. Zwiedzający uzyskają informacje dotyczące projektowania i urządzania ogrodów oraz pielęgnacji roślin.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rada Seniorów już wkrótce!

W środę 13 kwietnia 2016 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk spotkali się z przedstawicielami środowisk seniorów.

Rozmowy w sprawie powołania Rady Seniorów

Na sugestię sokólskich środowisk senioralnych, iż w gminie brakuje platformy do wymiany doświadczeń między tymi środowiskami, Pani Burmistrz zaproponowała powołanie Rady Seniorów.

– Zależy mi na wspieraniu gremium osób starszych i na tym, aby te osoby były wsparciem burmistrzowi w podejmowanych inicjatywach. Odkąd objęłam stanowisko burmistrza, bardzo zależało mi na utworzeniu takiej Rady Seniorów, ponieważ razem możemy zdziałać wiele dobrego i zauważyć rzeczywiste potrzeby osób starszych – powiedziała Burmistrz Ewa Kulikowska. ZOBACZ WIĘCEJ

Pani Burmistrz wręczyła stypendia

103 tysiące 200 złotych przeznaczono na stypendia, które trafiły do 60 młodych sportowców z sokólskiej gminy. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w poniedziałek 11 kwietnia w Kawiarni „Lira” w Sokółce.

Zdjęcie grupowe

– Mam nadzieję, że te pieniądze pomogą wam w realizacji zamierzeń i marzeń. Jestem dumna sukcesów, które odnosicie. Wiadomo, że sport to doskonała promocja Sokółki. Z tego miejsca dziękuję również waszym rodzicom, opiekunom i trenerom za okazane Wam wsparcie. Z kolei wszystkim sportowcom dziękuję za to, że chce się Wam rozwijać ducha sportowego, że uprawiacie sport z pasją i wiążecie z nim swoją przyszłość – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Pani Burmistrz osobiście wręczyła stypendia młodym sportowcom, życząc im jednocześnie wielu sukcesów w rozwoju dalszej kariery. ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie z sołtysami

W poniedziałek 11 kwietnia 2016 r. w sali „Lira” Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska spotkała się z sołtysami.

Spotkanie z sołtysami

W trakcie spotkania omówiono bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury technicznej. Pani Burmistrz poinformowała, że zamierza wystąpić do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o powołanie komisji ds. szacowania strat spowodowanych przymrozkami, które wystąpiły w styczniu 2016 roku.

Poruszona została sprawa związana z lokalizacją targowiska miejskiego. Burmistrz Ewa Kulikowska poinformowała, iż planowane jest na ten cel pozyskanie środków z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

ZOBACZ WIĘCEJ

Niepełnosprawni mieli swoje święto

Podopieczni sokólskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się na obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się w środę 13 kwietnia 2016 r. w Kawiarni „Lira” w Sokółce.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Podobne spotkania organizowane są od 20 lat. Ich uczestnicy mają okazję obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez swoich niepełnosprawnych przyjaciół. Jest też czas na wspólną zabawę i integrację.

– Wszyscy widzimy, jak bardzo takie spotkania są potrzebne – podkreślił Zastępca Burmistrza Sokółki  Adam Kowalczuk.

Dobrej zabawy życzył wszystkim Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Henryk Cudnik.

ZOBACZ WIĘCEJ

Z książką im do twarzy

6 kwietnia 2016 r.  w Filii Bibliotecznej w Starej Kamionce odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Z książką mi do twarzy”. Jak co miesiąc wzięli w nich udział uczniowie klas I-V z miejscowej Szkoły Podstawowej.

Z książką mi do twarzy

Tym razem hasłem spotkania było: Świat najpiękniejszych baśni Hansa Christiana Andersena. 2 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, którego patronem jest duński baśniopisarz Hans Christian Andersen. Napisane przez niego baśnie znane są na całym świecie. Przeczytane po raz pierwszy w dzieciństwie zapadają głęboko w pamięć i zostają z nami przez całe dorosłe życie.

Podczas spotkania głośno czytano baśnie Andersena przygotowane przez bibliotekarkę – panią Marylę Bach-Waleszczyk. Dzieci z uwagą słuchały, chętnie również same zgłaszały się do czytania.

ZOBACZ WIĘCEJ

2 złote i 1 srebrny medal zawodników LUKS Orient

12 osobowa grupa zawodników LUKS Orient Sokółka wzięła udział w Indywidualnych Mistrzostwach LZS Województwa Podlaskiego w Szachach. Turniej został zorganizowany 10 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół w Danówku.

Norbert Kopeć

Patronat nad imprezą objął Pan Edmund Borawski – Prezes Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie. Mistrzostwa zostały rozegrane zgodnie z regulaminem – 9 rund systemem szwajcarskim w 10 kategoriach podzielonych na 2 grupy A (70 zawodników) i B (92 zawodników). W zawodach wzięło udział 162 zawodników. Zawodnicy LUKS Orient Sokółka startowali w grupie B (2003 i młodsi).

Zdecydowanie najlepszym zawodnikiem mistrzostw okazał się zawodnik LUKS Orient Sokółka Norbert Kopeć, który pokonał 9 rywali w 9 partiach. Zwyciężył w swojej kategorii wiekowej oraz klasyfikacji generalnej .

ZOBACZ WIĘCEJ

Utrudnienia na przejeździe kolejowym

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład w Białymstoku informuje, że w związku z planowanymi robotami, przejazd kolejowy w ciągu drogi powiatowej nr 1298B  m. Kuryły ZOSTANIE CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTY od dnia 19 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00 do dnia 22 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00.

Trasa objazdu

Jako trasę objazdu przyjęto ciąg ulic: Targowa (droga powiatowa nr 1303B), m. Bogusze (droga gminna nr 103723B), droga powiatowa nr 1298B do początku m. Kuryły.

Łączna długość objazdu wynosi około 6,2 km po ulicach o nawierzchni utwardzonej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Mistrzostwa LZS Województwa Podlaskiego w Szachach

10 kwietnia 2016 r. w Gimnazjum w Danówku odbyły się Mistrzostwa LZS Województwa Podlaskiego w Szachach. W turnieju uczestniczyło 162 szachistów z woj. Podlaskiego, w tym 19 zawodników Akademii Sportów Umysłowych Sokółka, którzy zdobyli trzy medale: dwa złote i jeden brązowy.

Zawody szachowe w Danówku

Zawody miały na celu wyłonienie indywidualnych mistrzów LZS województwa podlaskiego na 2016 rok oraz popularyzację sportu szachowego w środowisku wiejskim.

Turniej rozegrano na dystansie 9 rund z tempem gry 15 minut na partię dla zawodnika, w dwóch grupach turniejowych: turniej A – uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i seniorzy; turniej B – przedszkolacy i uczniowie szkół podstawowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Osiem medali kolarzy z Sokółki

Czternastoosobowa ekipa kolarzy z Sokółki rywalizowała na „czasówce” w Supraślu i zdobyła osiem medali. Po krążki sięgali między innymi Jaś Kaźmierowski, Piotr Kirpsza i Ernest Greś.

Zawody w Supraślu

Zawody w Supraślu miały charakter jazdy indywidualnej na czas. Należało po prostu jak najszybciej pokonać wyznaczony dystans. Sportowcy zmagali się na 8 i 10 kilometrowej trasie.

9-letni Jaś Kaźmierowski ośmiokilometrową trasę pokonał w 19 minut i 53 sekundy co dało mu zwycięstwo i złoty krążek w kategorii Żak. Zaledwie 7-letni Kamil Rećko na metę przyjechał jako czwarty z czasem 25:37,35. Jaś i Marcin startowali na rowerach górskich.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content