„Kosiniakowe”, czyli 1000 zł miesięcznie dla rodziców

Kosiniakowe 1000 zł

Program „Rodzina 500 plus” to nie jedyne świadczenie rodzicielskie, o które mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie dziecka. Od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje program świadczenia rodzicielskiego zwanego „kosiniakowym”. Pierwszy wniosek o to świadczenie wpłynął do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce 12 stycznia 2016 r., natomiast do dnia 31 marca br. OPS wydał 54 decyzje na świadczenie rodzicielskie na kwotę 127 661,20 zł.

Nowe świadczenie, od nazwiska jego pomysłodawcy nazwane „kosiniakowym”, wynosi 1 tys. zł miesięcznie. Rodzice będą je otrzymywać przez rok lub dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka – max. 71 tygodni. – Forma zatrudnienia, często przecież od nas niezależna, nie może decydować o tym, czy po urodzeniu dziecka mamy pieniądze na podstawowe wydatki. Od 2016 r. roku wszyscy rodzice mają zagwarantowane minimum bezpieczeństwa finansowego – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, który jako minister pracy i polityki społecznej wprowadził nowe świadczenie.

Zgodnie z założeniami „kosiniakowego” wszyscy rodzice, bez względu na formę zatrudnienia, powinni mieć równe szanse na wsparcie od państwa. Do tej pory z rocznych urlopów rodzicielskich korzystali wyłącznie rodzice płacący składki ZUS. Od 2016 r. to się zmieniło. „Kosiniakowe” dostaną m.in. studenci, osoby bezrobotne (niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w urzędzie pracy) oraz pracujące na umowach o dzieło. Również osoby opłacające składki na ZUS, których zasiłek macierzyński byłby niższy od „kosiniakowego”, otrzymają wyrównanie do 1 tys. zł. Dotyczy to zarówno zatrudnionych na część etatu, pracujących na umowach zlecenie, jak i przedsiębiorców. W sumie z „kosiniakowego” skorzysta w 2016 roku ponad 126 tys. rodziców. – To także dobra zmiana dla rolników. Do tej pory otrzymywali oni 3,5 tys. zł jednorazowego zasiłku macierzyńskiego. Od przyszłego roku dostaną w sumie 12 tys. zł na rękę w pierwszym roku życia dziecka – mówi poseł Krystian Jarubas.

Wniosek o „kosiniakowe” rodzice mogą składać w swojej gminie oraz przez Internet. – W gminie Sokółka wnioski o świadczenie rodzinne zwane „kosiniakowym” należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Wojska Polskiego 7 w Sokółce – mówi Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. – Jest to realne i rzeczywiste wsparcie finansowe dla rodziców, którzy nie mogą skorzystać z rocznych urlopów rodzicielskich z powodu sytuacji zawodowej w jakiej się znajdują. Od początku 2016 roku takie osoby mogą otrzymać 1000 zł miesięcznie przez pełny rok po urodzeniu się dziecka. Istotnym jest fakt, że pieniądze w ramach „kosiniakowego” będą przysługiwały niezależnie od dochodu rodziny – wyjaśnia Ewa Kulikowska.

Świadczenie rodzinne wypłacane jest w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 52 tygodnie od urodzenia się dziecka. W przypadku urodzenia bliźniaków – przez 65 tygodni, trojaczków – 67 tygodni, czworaczków – 69 tygodni. Maksymalnie przez 71 tygodni gdy urodzi się pięcioro lub więcej dzieci.

Kto może dostać „kosiniakowe”?
Wszyscy nieubezpieczeni rodzice, którym urodzi się dziecko. Są to m.in. studenci, osoby bezrobotne (niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w urzędzie pracy) oraz pracujące na umowach o dzieło.
Również rodzic opłacający składki na ZUS, którego zasiłek macierzyński byłby niższy niż od „kosiniakowego”, otrzyma wyrównanie do 1000 zł. Dotyczy to zarówno zatrudnionych na część etatu, pracujących na umowach zlecenie, jak i przedsiębiorców.

Kiedy można wystąpić o „kosiniakowe”?
Wnioski o „kosiniakowe” są przyjmowane od stycznia 2016 roku. Można je składać w instytucjach gminnych (m.in. w ośrodkach pomocy społecznej) oraz przez internet. Zgłaszać się po nie należy w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeśli ten termin minie, pieniądze będą przysługiwały od momentu złożenia wniosku. Występować o „kosiniakowe” mogą wszyscy rodzice, których dzieci urodzą się w 2016 roku lub później. Także rodzice dzieci, które przyjdą na świat przed 1 stycznia 2016 roku, mogą liczyć na wsparcie. Będą oni otrzymywać 1000 zł miesięcznie do momentu ukończenia przez dziecko pierwszego roku.

Czy tylko rodzice dostaną 1000 zł?
„Kosiniakowe” przysługuje matce lub ojcu, ale nie tylko. Może o nie wystąpić także faktyczny opiekun dziecka (np. dalsza rodzina, która się nim zajmuje), rodzina zastępcza (ale nie zawodowa), osoba, która przysposobiła dziecko nim ukończyło 7 lat.

Więcej informacji o świadczeniu rodzicielskim: www.mpips.gov.pl

Dane kontaktowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
ul. Wojska Polskiego 7, 16-100 Sokółka
tel./fax. (085) 711-20-64
e-mail: opssok@op.pl
strona internetowa: www.opssokolka.pl

(DŻ)

Skip to content