Spotkanie z sołtysami

W poniedziałek 11 kwietnia 2016 r. w sali „Lira” Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska spotkała się z sołtysami.

Spotkanie z sołtysami

W trakcie spotkania omówiono bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury technicznej. Pani Burmistrz poinformowała, że zamierza wystąpić do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o powołanie komisji ds. szacowania strat spowodowanych przymrozkami, które wystąpiły w styczniu 2016 roku.

Poruszona została sprawa związana z lokalizacją targowiska miejskiego. Burmistrz Ewa Kulikowska poinformowała, iż planowane jest na ten cel pozyskanie środków z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Ponadto Przedstawiciel Podlaskiego Biura Geodezji, poinformował uczestników spotkania o możliwości składania wniosków dotyczących scalania gruntów.

(JŻ)

Skip to content