Zebrali dwie tony śmieci

Sobota 6 maja 2023 roku upłynęła pod znakiem wielkiego sprzątania przy ogródkach działkowych w Sokółce. Inicjatorem akcji była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

– Zarząd ogródków działkowych przy ul. Działkowej w Sokółce – jak co roku – zaprosił mnie na spotkanie sprawozdawcze. Podczas omawiania spraw różnych, działkowcy zwrócili uwagę, jak wielkim problemem są śmieci wokół ogrodzenia ich ogródków. Ponieważ obie działki (działkowców i teren poza) nie są gminne, zatem gmina nie może zlecić zebrania śmieci. W tej sytuacji zaproponowałam, że wspólnie, w czynie społecznym, posprzątamy ten obszar – wyjaśniła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Pani Burmistrz wspólnie z działkowcami zebrali dwie tony śmieci przy ogrodzeniu ogródków. Do akcji przyłączył się również Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik.

Po dobrze wykonanej pracy, wszyscy odpoczęli przy ognisku.
– Dziękuję działkowcom, że odpowiedzieliście na moją propozycję sprzątania. Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce Piotrowi Rygasiewiczowi oraz właścicielowi firmy ASTEC Piotrowi Jaworowiczowi wraz ze współpracownikami dziękuję za pomoc w wywiezieniu śmieci – podkreśliła Burmistrz Ewa Kulikowska.
– Kochani, szanujmy siebie i innych. Wyrzucajmy śmieci do śmietników – zaapelowała Burmistrz Sokółki.

Opr. (DB)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostało wywieszone ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości o numerze geodezyjnym 78/3, położonej w obrębie Geniusze.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Strażacy mieli swoje święto

Zdjęcie grupowe

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka, który odbył się w niedzielę 14 maja 2023 roku w Sokółce.

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się tradycyjnym przemarszem spod Komendy Powiatowej PSP w Sokółce do kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego, gdzie odbyła się uroczysta msza w intencji strażaków. Następnie pododdział Państwowej Straży Pożarnej wraz z wszystkimi pocztami sztandarowymi Ochotniczych Straży Pożarnych i Powiatową Młodzieżową Orkiestrą Dętą Zespołu Szkół i jednocześnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli przemaszerowały na plac w centrum Sokółki, gdzie rozpoczęto uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na spotkanie z reportażem Mateusza Styrczuli

Biblioteka Publiczna we współpracy z Książnicą Podlaską mają przyjemność zaprosić wszystkich na spotkanie z Mateuszem Styrczulą, które odbędzie się w środę 17.05.2023 r. o godzinie 17:00 w czytelni Biblioteki.

Mateusz Styrczula jest magistrem politologii UKSW w Warszawie; autorem artykułów naukowych i publicystycznych o tematyce bałkańskiej i wschodniej; stałym współpracownikiem miesięcznika „Czasopis”; słowianofilem i pasjonatem lingwistyki języków słowiańskich. Zna serbski, chorwacki, białoruski, ukraiński i rosyjski, jak i gwary podlaskie. Z zamiłowania jest podróżnikiem po euroazjatyckich bezdrożach, varsavianistą i numizmatykiem.

Plakat

W bibliotece będziemy mieli okazję posłuchać o jego najnowszej książce: „Krótki kurs budowania granic. Reportaże z Bałkanów, Etiopii, Europy Wschodniej, Kaukazu, Polski i Ziemi Świętej”. Jak mówi sam autor: „Książka (…) składa się z opisu moich wizyt w pozornie niemających ze sobą wiele wspólnego zakątkach Bałkanów, Kaukazu, Europy Wschodniej, Ziemi Świętej, polskich pograniczy, a nawet Etiopii. Kluczem do zrozumienia tego, czego szukałem w rozmowach z poznanymi tam ludźmi, jest właśnie granica. Ten twór, który w pewnych miejscach istnieje wyłącznie w głowach ludzi, w innych przyjmuje postać granicy wojennej – tam każdy niewłaściwy ruch może się skończyć śmiercią. Moim celem nie jest jednak wyłącznie opisanie procesu jej przekraczania, lecz przede wszystkim obserwowanie ludzkich uczuć, które wiążą się z jej istnieniem.”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

(NN) Biblioteka Publiczna w Sokółce

Cyfrowa Gmina

Baner

Gmina Sokółka uzyskała dofinansowanie w kwocie 755 520,00zł zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Projekt ma na celu cyfryzację Urzędu Miejskiego w Sokółce i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, wdrożenie procedur pracy zdalnej, edukację cyfrową dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania i licencji oraz zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Funkcjonowanie jednostek JST w dobie szybko rozwijających się technologii informatycznych wymaga ciągłego rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników i ciągłego rozwijania użytkowanych systemów informatycznych. Urzędy administracji publicznej w coraz większym stopniu wykorzystują systemy teleinformatyczne do komunikowania się wzajemnie drogą elektroniczną w celu wykonywania ustawowych zadań i obowiązków. Cyfryzacja urzędów pozwala też na usprawnienie obsługi mieszkańców drogą elektroniczną i rozszerzanie zakresu usług w ramach e-administracji. Jest to szczególnie ważne w dobie wzrostu zainteresowania świadczeniem przez jednostki publiczne usług elektronicznych i coraz większą ilością zagrożeń cybernetycznych. Dla zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędów i możliwości realizacji ustawowych zadań, w tym drogą elektroniczną, niezbędne jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych, bezpieczeństwa przetwarzanych informacji i ciągłego podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce odbędą szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania. Zakupione zostaną również m. in. serwery z oprogramowaniem, macierze dyskowe, zasilacze awaryjne, komputery stacjonarne, laptopy, szyfrowane pamięci USB, system konferencyjny, system automatycznych kopii zapasowych, awaryjne, urządzenia sieciowe i urządzenia klasy UTM.

(MP) UMS

IX Międzyszkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny

Kolejna, już IX edycja Międzyszkolnego Konkursu Poprawnej Polszczyzny w SP w Starej Kamionce została zorganizowany pod honorowym patronatem Burmistrza Sokółki – Pani Ewy Kulikowskiej.

Do rywalizacji przystąpiły 4 szkoły z Gminy Sokółka: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa w Boguszach oraz Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce. Zadania wcale nie były łatwe i wielu dorosłych z pewnością miałoby problem z niektórymi przykładami, tym większe brawa należą się wszystkim uczestnikom.

W konkursie indywidualnym najlepiej poradzili sobie:

Zdjęcie grupowe

I miejsce
Mateusz Wiechowicz – SP w Starej Kamionce

II miejsce
Amelia Normantowicz – SP nr 3 w Sokółce

III miejsce
Szymon Tołłoczko – SP nr 3 w Sokółce

Wyróżnienia: Bartosz Kondrat – SP nr 1 w Sokółce, Emilia Szomko – SP nr 3 w Sokółce, Maja Rećko – SP w Starej Kamionce.

ZOBACZ WIĘCEJ

FLORIANY 2023 – konkurs dla strażaków

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów „FLORIANY 2023”.

Floriany logotyp

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności. ZOBACZ WIĘCEJ

Obwieszczenie w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki z 11 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032

Mapka

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485; z 2023 r. poz. 28), w związku z Uchwałą Nr LXIX/444/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032.

Burmistrz Sokółki zawiadamia o podjęciu w dniu 30 marca 2023 r. przez Radę Miejską w Sokółce Uchwały Nr LXIX/444/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr LXVI/429/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023r. poz. 1211). Dokument będzie stanowił podstawę do kontynuowania procesu rewitalizacji w Gminie Sokółka (miasta Sokółka) na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, obejmującym trzy jednostki pomocnicze – osiedla nr 1, 2 i 6. Realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032 przedsięwzięcia będą odpowiedzią na zdiagnozowane problemy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Noc Muzeum w Sokółce „PO SWOJEMU”

‌W tym roku w ramach Nocy Muzeum, w zgodzie z przyświecającym nam hasłem, wszystko robimy „PO SWOJEMU”. I tak: termin wybraliśmy po swojemu – tydzień po obchodach ogólnopolskich, ale nie tylko, nasza muzealna noc – „rozciąga się” aż na 3 dni – warto wtedy odwiedzić Muzeum Ziemi Sokólskiej.

Plakat

Rozpoczynamy w czwartek (18 maja), o godz. 17.00 wernisażem wystawy malarstwa Witalisa Sarosieka (1945-2012) – artysty, określanego czasem sokólskim Brueghelem, który malował Sokółkę, a jakże, po swojemu. Na wystawie zobaczymy prace wypożyczone od prywatnych kolekcjonerów – państwa Drożdżewiczów i Andrukiewiczów.

19 maja (piątek), o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie z Urszulą Szubzdą (dziennikarką tygodnika „Niwa” i Białoruskiego Radia „Racja”) wokół zbioru jej reportaży, napisanych po swojemu – „pa-prostu”, traktujących o Sokólszczyźnie pt. „Baćkaŭščyna koleru ziamli” / „Ojczyzna koloru ziemi”.

Trzydniowe świętowanie „swojskości”, rozumianej szeroko także jako bycie „stąd”, zamykamy w sobotę (20 maja), o godz. 17.00 wykładem i prezentacją dr. Grzegorza Ryżewskiego (historyka, regionalisty, głównego specjalisty NID) na temat specyfiki tradycyjnego drewnianego budownictwa w kontekście lokalnego krajobrazu kulturowego.

(AT) Sokólski Ośrodek Kultury

Uczniowie pokazali swoje talenty

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Burmistrza Adamem Kowalczukiem podziwiali występy młodych artystów podczas II Gminnego Pokazu Talentów. Impreza odbyła się we wtorek 9 maja 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce.

Swoją obecnością imprezę zaszczyciły również panie wizytatorki z Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Agnieszka Anna Iwanicka i Karina Anna Smaka, kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Miejskim w Sokółce – Anna Sidor-Żemajduk, dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury – Barbara Maj, przewodnicząca Rady Rodziców – Dorota Augustynowicz, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół i przedszkoli gminnych oraz rodzice i najbliżsi młodych artystów.

Pokaz młodych talentów

Pokaz rozpoczął dyrektor szkoły pan Adam Bitiucki, cytując słowa S. Staszica: „Talent jest jak kawałek szlachetnego materiału. Dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada”. Swoje niezwykłe umiejętności wokalne, taneczne, instrumentalne i sprawnościowe zaprezentowali uczniowie szkół podstawowych z Sokółki oraz ze Starej Kamionki i Starej Rozedranki. Uczniowie zaprezentowali przed publicznością to, co potrafią robić najlepiej, były tańce, śpiew i gra na instrumentach.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie z pisarką Anną Rybakiewicz

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek rozpoczął się w poniedziałek 8 maja 2023 r. Od rana do Biblioteki spływały życzenia od Czytelników, które rozgrzewały serca bibliotekarek i dodawały wiatru w żagle przy przygotowywaniu jak najciekawszych atrakcji.

Anna Rybakiewicz

Pierwszą z atrakcji było zapowiedziane spotkanie z pisarką Anną Rybakiewicz. Pani Anna przyjechała do nas prosto z Łomży i od razu zawojowała przestrzeń bibliotecznej czytelni swoim temperamentem i pełną werwy charyzmą. Uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać szczegółów na temat powstawania jej dwóch ostatnich, bardzo dobrze przyjętych, książek: „Lekarka nazistów” i „Złodziejka listów”. Pierwsza jest debiutem autorki, który zaskoczył czytelników świetnym stylem, pieczołowicie naszkicowanymi realiami historycznymi opartymi o szczegółowe eksploracje pisarki, oraz opowieści rodzinne i z najbliższych źródeł. Wyznała, że największą trudność sprawia jej nazywanie bohaterów i czasami zapożycza prawdziwe imiona i nazwiska przodków przyjaciół.

Pani Anna zdradziła, że książki pisze przede wszystkim dla siebie, nie próbuje wpisać się w dominujące trendy, rozwija fabuły, które ją fascynują i pobudzają. W głowie, już rozpoczynając pisanie, ma zarysowane zakończenie historii. Napisanie jednej książki zajmuje jej zaledwie 4 miesiące i w planach na najbliższy rok ma już wydanie kolejnych 4 historii! W trakcie spotkania padało wiele pytań, m.in. o autentyczność opisywanych przez nią historii i anegdot historycznych, o ulubionych pisarzy, inspiracje i proces twórczy. Na koniec spotkania była możliwość nabycia książek autorki i otrzymania osobistej dedykacji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na wystawę prac Natalii Radziszewskiej

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza do oglądania wystawy Natalii Radziszewskiej pod tytułem: „Cosplaye z Wiedźmina w plenerach Gminy Ciechanowiec”.

Natalia Radziszewska jest fotografką, portrecistką, cosplayerką oraz wielką fanką Władcy Pierścieni i Wiedźmina. „W wolnych chwilach podróżuję pomiędzy światami wcielając się w to i owo – tak powstają autoportrety. Zdjęciami zawsze chcę przekazać COŚ WIĘCEJ”.

Cosplaye z Wiedźmina w plenerach Gminy Ciechanowiec

Wystawa „Cospleye z Wiedżmina” to efekt lokalnej inicjatywy w ramach Ciechanowieckiej Akcji Kulturalnej. Większość ujęć została wykonana w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Postacie jakie zostały zaprezentowane to między innymi: Triss, Ciri, Yennefer, Ves, Anna Henrietta i wiele innych.

Pojęcie „Cosplay” pochodzi od słów costume playing, czyli „zabawa w przebieranie” – jest to artystyczne hobby, w ramach którego osoby nazywane cosplayerami tworzą przebrania, charakteryzację i wcielają się w fikcyjną postać. Osoby (cosplayerzy) tworzący kostiumy swoich ulubionych postaci, do których chcą się upodobnić, muszą wykazać się kreatywnością ale także różnymi, artystycznymi i rzemieślniczymi umiejętnościami, w tym projektowaniem, krawiectwem, wizażem a często także kaletnictwem itp. hobby to nie stawia granic poza wyobraźnią, nie ma znaczenia wiek, a pomysł.

Prace będzie można oglądać do końca maja 2023 r. w godzinach pracy biblioteki. Serdecznie zapraszamy!

(EK) Biblioteka Publiczna w Sokółce

Gmina przekazała drogę dla Powiatu

W poniedziałek 8 maja 2023 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała akt notarialny darowizny drogi na rzecz Powiatu Sokólskiego. Chodzi o drogę dojazdową do przyszłego cmentarza sokólskiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Nekropolia zostanie zlokalizowana w obrębie Kraśniany (wjazd od strony drogi Sokółka – Bogusze).

W podpisaniu aktu notarialnego uczestniczyli również: Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Sokółce Antoni Stefanowicz, Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Bożena Jelska – Jaroś.

O nieodpłatne przekazanie drogi dojazdowej do przyszłego cmentarza zwrócił się do Gminy Sokółka Zarząd Powiatu Sokólskiego. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miejska w Sokółce.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Wyniki II zjazdu Bilardowej Ekstraklasy

Zdjęcie grupowe

Tuż po Majówce w Kielcach rozegrany został kolejny w tym sezonie zjazd Bilardowej Ekstraklasy. W tamtejszej Galerii Echo przez trzy dni rywalizowało ze sobą dziewięć najlepszych zespołów w Polsce. Nie zabrakło niespodzianek.

Pierwszego dnia drużyny przystąpiły do 4. kolejki, która zainaugurowana została przez gdański Green Club oraz Fair Play Jaworzno. Ekipa znad morza od początku, do samego końca kontrolowała przebieg spotkania wygrywając dwie pierwsze sesje kolejno 4:2 i 4:3, zaś w finałowe starcie zakończyło się rezultatem 4:4. Tym samym na koniec tablica wyników pokazała 12:9 na korzyść zespołu z Trójmiasta.

ZOBACZ WIĘCEJ

DKF Fantom zaprasza na film

Plakat

Dyskusyjny Klub Filmowy „Fantom” zaprasza na pokaz filmu „Filip”, w reżyserii Michała Kwiecińskiego.

Film opowiada o losach młodego, dwudziestokilkuletniego atrakcyjnego mężczyzny, który godzi pracę kelnera w luksusowym hotelu z korzystaniem z życia w czasach, które jego radościom nie sprzyjają. Przyjemność nie musi jednak leżeć daleko od zemsty, a każdy kolejny dzień naznaczony jest niepewnością przetrwania.

Filip to obraz łączący w sobie kilka postaw bohatera , kamuflaż z autentycznością, spokój i metodyka zemsty. Pod postacią cynizmu i oportunizmu wewnątrz kryje się trauma, rozpacz , gniew i nienawiść, powoli i konsekwentnie realizuje swój plan zemsty na zbrodniarzach i świecie w którym przyszło mu żyć.

Zapraszamy 14.05.2023 r. o godz.17.00, wstęp 10 zł.

Gościem pokazu będzie reżyser filmu Michał Kwieciński.

(MP) Kino „Sokół”

Informacja o poziomie recyklingu za rok 2022

Wypełniając obowiązek określony w art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) informujemy, iż w 2022 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych na terenie gminy Sokółka wyniósł 23,57 %, a poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania sklasyfikował się na poziomie 1,65 %.

(JR), Urząd Miejski w Sokółce

Udział ASU Sokółka w Mistrzostwach Polski w Szachach

Zdjęcie grupowe

7 maja 2023 r. zakończyły się tygodniowe zmagania w Mistrzostwach Polski w Szachach – Poronin 2023. W mistrzostwach startowało 26 dziewczynek i 84 chłopców z liczących się klubów szachowych w Polsce.

Grano 2 Rundy dziennie po 3 h na rundę. Wyniki reprezentacji Akademii Sportów Umysłowych Sokółka:

  • VI miejsce – 6 pkt. Kocisz Emilia. Wywalczyła prawo udziału w Mistrzostwach Świata i Europy.
  • XII miejsce – 5 pkt. Wieliczko Natalia, uzyskała III kategorię szachową
  • Otoka Jan – 4 pkt.
  • Łukaszuk Filip – 4 pkt. – uzyskał IV kategorię szachową
  • Bulej Dawid – 3,5 pkt.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na spotkanie ph. „Dieta długowieczności”

Biblioteka Publiczna w Sokółce ma przyjemność zaprosić w piątek 12.05.2023 r. o godzinie 17:00, do czytelni, na spotkanie z Panią Magdaleną Sienkiewicz ph. „Dieta długowieczności”.

Plakat

Pani Magdalena jest dietetykiem klinicznym, absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prowadzi poradnię dietetyczną w Mońkach, gdzie zajmuje się głównie dietoterapią insulinooporności, cukrzycy, chorób tarczycy, alergiach pokarmowych czy chorobach sercowo-naczyniowych. Mówi: „Jestem zwolenniczką zdroworozsądkowego podejścia do diety i stopniowej zmiany nawyków”. Oprócz pracy z pacjentami zajmuje się też tworzeniem treści o tematyce żywieniowej na media społecznościowe.

Na spotkaniu omówione zostaną:

  • zmiany w organizmie zachodzące wraz z wiekiem,
  • piramida zdrowego żywienia,
  • interakcje leków z żywnością.

Spotkanie zorganizowane jest z w ramach Tygodnia Bibliotek i objęte patronatem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej.

(NN) Biblioteka Publiczna w Sokółce

Zaproszenie do udziału w akcji „Tydzień Bibliotek”

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek”, który w tym roku przebiega pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!”

Tydzień Bibliotek 2023

Biblioteka jest miejscem, które gromadzi społeczność zarówno jako grupę, jak i każdą poszczególną osobę. Biblioteka jest jak przyjaciel, z którym dobrze spędza się czas. Każdy może znaleźć w niej coś ciekawego dla siebie. Może to być naukowa odpowiedź na jakieś zawiłe pytanie z dowolnej dziedziny lub odwrotnie –fantazyjny i nieoczywisty świat zawarty w książce lub w grze. Oferta Biblioteki jest różnorodna i dostosowana do wielu potrzeb. To dlatego Bibliotekę można nazwać Moją, Twoją, Naszą i się z nią utożsamiać.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content