Zaproszenie na podsumowanie projektu

Plakat

Stowarzyszenie Polanie z Polanek zaprasza na podsumowanie projektu „Natura naszym sprzymierzeńcem”, które odbędzie się w niedzielę 6 listopada 2022 r., o godz. 13.00, pod wiatą wiejską we wsi Polanki. Zostanie zaprezentowana wystawa plenerowa oraz uroczyście podsumowany, trwający kilka miesięcy, wspólny projekt.

„Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółkę.

Sylwia Nowakowska
Stowarzyszenie Polanie

Warsztaty genealogiczne w ramach programu „Działaj Lokalnie”

22 października 2022 r. odbyło się kolejne działanie projektu „Zakorzenieni” dotowane z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie 2022”. Zadanie ma na celu wsparcie mieszkańców Sokółki w ochronie, udostępnianiu swoich pamiątek rodzinnych, zachęcenie ich do rozpoczęcia poszukiwań genealogicznych. Realizowane jest przez grupę nieformalną przy wsparciu Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Warsztaty - nazwisko i znaczenia jakie kryje ono w sobie dla tożsamości człowieka

W Kamienicy Tyzenhauza Sokólskiego Ośrodka Kultury zostały przeprowadzone dwa warsztaty. Wykładowcami byli przedstawiciele Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Tematem pierwszych zajęć- wykładu dr Małgorzaty Frąckiewicz było nazwisko i znaczenia jakie kryje ono w sobie dla tożsamości człowieka. Uczestnicy warsztatów mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistki by odkrywać znane i nieznane im aspekty swego pochodzenia, spotkanie miało charakter konsultacyjny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaktualizowany wniosek dla podmiotów wrażliwych ubiegających się o dodatek węglowy

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw informujemy, że podmioty wrażliwe zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

1. wniosek o wypłatę dodatku węglowego;

2. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu tj.:
a) dla parafii:
– dekret Biskupa Diecezjalnego Diecezji o powołaniu na Proboszcza;
– zaświadczenie o powiadomieniu o powołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej;
– pisma kurii diecezjalnej, zawierające zgodę na dokonanie czynności (przekraczające granice i sposób zwyczajnego zarządzania)- jeśli dotyczy;
a) dla dyrektorów szkół:
– Zarządzenie Burmistrza Sokółki powierzające stanowisko Dyrektora oraz pełnomocnictwo w zakresie zarządzania szkołą;

3. dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB);

4. klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

wzór nowego wniosku

instruktaz-jak-wypelnic-wniosek

arkusz-do-obliczania-dodatku

prezentacja-dla-podmiotow-wrazliwych

klauzula informacyjne rodo

(JF)

Projekt na teleopiekę

W piątek 28 października 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyła się konferencja prasowa, podczas której Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos podpisały umowę na realizację projektu „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie gminy Sokółka – edycja 2”.

Wartość projektu to 876.140 zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 828.850 zł. Wkład własny to 47.290 zł.
– Cieszę się, że kolejne pieniądze trafiają do Sokółki – powiedziała Wicemarszałek Wiesława Burnos.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podziękowała Pani Wicemarszałek za wsparcie okazywane dla Sokółki.

Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce. Jego beneficjenci to 100 osób niesamodzielnych – w wieku 60+ kobiety i 65+ mężczyźni – z terenu gminy Sokółka. Okres realizacji projektu – od 1.11.2022 do 31.10.2023 roku.
– Po wszystkie szczegółowe informacje zapraszam do siedziby naszej placówki – powiedziała Marta Półtorzycka – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Listopadowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na dyżury specjalistów, pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Konsultacje psychologiczne: 3, 10, 16 listopada 2022 r. godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje prawne: 16, 23 listopada 2022 r. godz. 15.00-18.00
 • Konsultacje pedagogiczne: 2, 9 listopada 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 7, 28 listopada 2022 r. godz. 15.00-17.00
 • 24 listopada 2022 r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. Harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Informacje o terminach można również uzyskać pod numerem telefonu: 85-5558122. Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(AM) OPS w Sokółce

To już ósma kadencja tej rady

Uczeń Damian Lewicki został Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce VIII kadencji, która zainaugurowała pracę w czwartek 27 października 2022 roku. Uroczysta sesja odbyła się w sokólskim magistracie.

W obecności Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej 18 uczniów sokólskich szkół złożyło ślubowanie. Pani Burmistrz pogratulowała zdobycia mandatu w Młodzieżowej Radzie Miejskiej.

Zdjęcie grupowe

– Czujcie się odpowiedzialni za Sokółkę. Razem możemy wszystko! Oczekuję od Was wsparcia i ciekawych pomysłów – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.
– Miejcie satysfakcję z tego, co robicie i głośno mówcie o swoich potrzebach. Od trzech lat mamy w Sokółce Gminną Radę Seniorów. Bardzo chętnie seniorzy spotkają się z waszą radą – powiedział Czesław Sańko, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Sokółce. Przez wiele lat Pan Czesław był Zastępcą Burmistrza Sokółki.
Owocnych obrad nowym radnym życzył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce Robert Rybiński

Po złożeniu ślubowania, wybrano prezydium nowej MRM. Jednogłośnie poparto kandydaturę Damiana Lewickiego na Przewodniczącego MRM. Wiceprzewodniczącymi zostali: Aleksandra Joźwik i Anna Hołownia. Funkcję Sekretarza będzie pełnił Piotr Doroszkiewicz.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kulturysta z nagrodą Burmistrza Sokółki

27 października 2022 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska nagrodziła sokólskiego kulturystę Łukasza Sobolewskiego.

Łukasz Sobolewski ma 29 lat, mieszka i pracuje w Sokółce. Na co dzień jest trenerem personalnym a od 11 lat trenuje kulturystykę. Od trzech lat startuje w krajowych i międzynarodowych zawodach osiągając znakomite sukcesy. Jest zdobywcą II miejsca w kategorii first timmers federacji PCA; II miejsce w PCA Grand Prix kategoria Class 2 Bodybulding; III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Sportów Sylwetkowych NPC Worldwide & ifbb pro league.

W 2022 roku, po zmianie kategorii wagowej, Łukasz Sobolewski zajął I miejsce w Open Poland Championships NPC Regional qualifier kategoria Novice do 102kg, II miejsce w Open Poland Championships NPC Regional qualifier kategoria OPEN seniorzy do 102 kg oraz I miejsce PCA Most Muscular kategoria class 2 OPEN seniorzy.

Już wkrótce – 20 listopada 2022 roku Pan Łukasz wystartuje w Mistrzostwach Świata w Anglii. Życzymy powodzenia!

(JK) Fot.: D. Biziuk

Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza do obejrzenia filmu

Urok, czar i tajemniczość Sokólszczyzny, takich wyjątkowych miejsc nie ma nigdzie. Sokólski Ośrodek Kultury zaprasza do obejrzenia niepowtarzalnego piękna regionu w kadrze fotografa Wojciecha Panowa.

Więcej obrazów znajdziecie na kanale FB Wzgórza Sokólskie oraz Punkt Informacji Turystycznej w Sokółce. Po szczegółowe informacje o fotografowanych miejscach zapraszamy do Punktu Informacji Turystycznej w Sokółce, ul. Piłsudskiego 1. Chłoń piękną Sokólszczyznę!

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Spokojni rodzice, szczęśliwe dzieci

Baner EFS

27 października 2022 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” w Żłobku Miejskim w Sokółce. Projekt był realizowany od 1 października 2020 roku. W tym czasie, dzięki stworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, osiemdziesiąt dziewięć osób – matek i ojców mogło wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Zdjęcie grupowe

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Tworząc żłobek, Pani Burmistrz Ewa Kulikowska wykazała się taką troską i za to jej gorąco dziękujemy” – powiedzieli przedstawiciele rodziców, których dzieci są pod opieką placówki. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Sokółka rodzice ponosili znacznie niższą opłatę miesięczną. Ponadto w ramach projektu zatrudniono dwanaście osób w charakterze personelu żłobka, zakupiono nowoczesne wyposażenie na kwotę ponad 142 tysięcy złotych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2023

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki informuje o wynikach głosowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2023”.

Głosowanie zostało przeprowadzone poprzez składanie kart do urny w Urzędzie Miejskim w Sokółce, przesłanie kart drogą elektroniczną, w tym poprzez system LUPE.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniami wyników głosowań na projekty ogólnomiejskie i wiejskie:

Protokół – wyniki głosowania projekty ogólnomiejskie

Protokół – wyniki głosowania projekty wiejskie

(PR)

Zaproszenie na debatę-warsztaty

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza na debatę-warsztaty w dniu 27.10.2022 r. o godz. 9.00 w Kamienicy Tyzenhauza (ul. Piłsudskiego 1, 16-100 Sokółka wejście przez Punkt Informacji Turystycznej).

Zostaną poruszone następujące tematy:
– Problemy ochrony obiektów dziedzictwa przyrodniczego przy tworzeniu szlaków turystycznych;
– Wizualizacje zachowanych obiektów przyrodniczych na trasie Puszczy Knyszyńskiej oraz na po nadgranicznym szlaku wodnym wzdłuż rzeki Lososna – Lasosna – Niemen.

Debata-warsztaty realizowane są w ramach projektu pn. „Zielone spojrzenie – promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego”.

baner pl_by_ua green_viev

Młodzież wysłuchała wykładu o fake news`ach

24 października 2022 r. Biblioteka Publiczna w Sokółce przedstawiła, trzem klasom – po jednej z sokólskich szkół średnich, dziennikarza, specjalistę ds. marketingu, webmastera, copywritera: Dominika Sołowieja.

Dominik Sołowiej

Młodzież wysłuchała wykładu wspartego arcyciekawą prezentacją o zjawisku, jakim są “Fake Newsy”. Po krótkim zdefiniowaniu “Fake Newsa”, pan Dominik zaprezentował wiele sposobów – jak zdemaskować dezinformację i gdzie szukać pomocy. Prelekcja toczyła się głównie wokół aktualnych zdarzeń, z którymi od kilku tygodni się osłuchujemy, o których czytamy i które epatują nas okrutnymi obrazami – wojny w Ukrainie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyjątkowe wydarzenie muzyczne

Wspaniały koncert z muzyką Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego pt. Dwóchgłos odbyło się w niedzielę 23 października 2023 roku w sokólskim kinie „Sokół”. Na scenie wystąpili: Michał Pepol – wiolonczela oraz Bartek Wąsik – fortepian.

Koncert odbył się z ramach cyklu „Z klasyką przez Polskę”. To projekt Polskiego Impresariatu Muzycznego realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego i pod jego patronatem. Koncert otworzył pomysłodawca projektu Pan Marcin Rudziński.

Dwóchgłos

Sokólski Ośrodek Kultury dedykował go tym, z którymi współpracuje na co dzień. Chciał wyróżnić swoich: partnerów, przyjaciół, sympatyków, sponsorów, darczyńców, mocodawców. To właśnie od tych osób w dużym stopniu zależy jaka jest kultura w Sokółce. To osoby i instytucje, na które zawsze można liczyć. Za to wsparcie dziękowała dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury Barbara Maj wraz ze wszystkimi pracownikami.

ZOBACZ WIĘCEJ

Święto ziemniaka w Jedyneczce

18 października 2022 roku w godzinach popołudniowych w Przedszkolu Nr 1 w Sokółce przedszkolaki wraz z rodzinami oraz pracownicy przedszkola spotkali się, aby wspólnie świętować Dzień Ziemniaka. W tym szczególnym dniu, mimo mżystej pogody, wszyscy przybyli we wspaniałych humorach i z szerokim uśmiechem na twarzy.

Święto ziemniaka

Ziemniak był głównym bohaterem dnia, więc to jemu były podporządkowane różne zabawy i konkursy. Wszyscy zebrani mogli wykazać się m.in. sprawnością rzutu filcem do taczki, jeżdżeniem w taczce na czas, wykazać się szybkością w wykopkach, zwinnością w noszeniu ziemniaka na łyżce. Na dzieci czekało również wiele kącików zabaw: kącik plastyczny „cuda z ziemniaka”, ziemniaczane kółko i krzyżyk,  ziemniaczane warcaby, nakarm „dzika”, ziemniaczane zbijańce, ziemniaczany slalom, fotobudka – pamiątkowe zdjęcia z Dnia Ziemniaka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Seniorzy spotkali się z samorządowcami

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w obchodach Dnia Seniora, który zorganizowano w sobotę 22 października 2022 roku w sokólskiej sali „Lira”.

Czesław Sańko z prezentem

Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku i wzajemnych podziękowań za to, co udało się zrobić na rzecz środowiska seniorów.
Funkcję Przewodniczącego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce pełni obecnie Czesław Sańko.
– Kiedy rok temu spotkaliśmy się na podobnej uroczystości, naszemu związkowi przewodził Henryk Cudnik. Kilka dni później dowiedzieliśmy się o nagłej śmierci Pana Henryka. Była to bardzo zasłużona postać dla Sokółki. Uczcimy jego pamięć minutą ciszy – poprosił Czesław Sańko.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 24 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy o numerze geodezyjnym 471 o pow. 1,0300 ha (część przeznaczona do dzierżawy – 0,1150 ha), położonej na terenie obrębu Kraśniany.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Zwołanie LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje LIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce w dniu 26 października 2022 r. (środa) o godz. 10:00, w Sali „Lira” w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/205297

Stypendia zostały przyznane

19 października 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”. Przyznano 65 stypendiów na kwotę 184 200 złotych.

Stypendia ufundowali:

 • Program stypendialny „Prymus” (14 000 zł) – Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”;
 • Program stypendialny „Sokół” (157 200 zł) – Fundacja The Pucilowski Foundation z Nowego Jorku;
 • Program stypendiów imiennych ufundowała Pani Grażyna Sienkiewicz (4 000 zł);
 • Program stypendialny dla ukraińskich uczniów kontynuujących edukację w polskich placówkach (9 000 zł) – ze środków TechnipFMC for Ukraine, z darowizn i zbiórek przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Lista przyznanych stypendiów na rok szkolny 2022/2023 dostępna jest na stronie https://www.fundacjasfl.pl/2022/10/19/stypendia-przyznane-5/

Zarząd Fundacji zaprasza stypendystów do podpisania umów w dniach:

 • od 25-10-2022 (wtorek) do 27-10-2022 (czwartek) w godzinach 8.00-15.30;
 • 5-11-2022 (sobota) w godzinach 9.00-11.30.

Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpi 5 listopada 2022 r. o godzinie 12.00 w sali „Lira” w Sokółce. Serdecznie zapraszamy wszystkich stypendystów. Osoby niepełnoletnie zapraszamy do podpisania umów z rodzicami.

Marta Andrukiewicz, SFL

Skip to content