Warsztaty genealogiczne w ramach programu „Działaj Lokalnie”

22 października 2022 r. odbyło się kolejne działanie projektu „Zakorzenieni” dotowane z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie 2022”. Zadanie ma na celu wsparcie mieszkańców Sokółki w ochronie, udostępnianiu swoich pamiątek rodzinnych, zachęcenie ich do rozpoczęcia poszukiwań genealogicznych. Realizowane jest przez grupę nieformalną przy wsparciu Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Warsztaty - nazwisko i znaczenia jakie kryje ono w sobie dla tożsamości człowieka

W Kamienicy Tyzenhauza Sokólskiego Ośrodka Kultury zostały przeprowadzone dwa warsztaty. Wykładowcami byli przedstawiciele Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Tematem pierwszych zajęć- wykładu dr Małgorzaty Frąckiewicz było nazwisko i znaczenia jakie kryje ono w sobie dla tożsamości człowieka. Uczestnicy warsztatów mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistki by odkrywać znane i nieznane im aspekty swego pochodzenia, spotkanie miało charakter konsultacyjny.

Drugi warsztat dotyczył tematu od czego należy zacząć swoją przygodę z genealogią. Historyczki: Monika Smakowska i Anna Zarzecka omawiały m.in. przydatne strony internetowe, które ułatwiają poszukiwania genealogiczne. Nie zabrakło cennych wskazówek w jaki sposób w warunkach domowych można zapewnić odpowiednie zabezpieczenie dokumentów rodzinnych, jak unikać błędów które mogą trwale uszkodzić rodzinne pamiątki.

Uczestnicy otrzymali od organizatorów specjalistyczne teczki bezkwasowe i papier przekładkowy w celu zabezpieczenia przyniesionych na spotkanie archiwaliów, ponadto Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK zaoferowało pomoc w digitalizacji rodzinnych pamiątek (kontakt w tej sprawie z koordynatorem projektu – Edytą Wiśniewską poczta@muzeumziemisokolskiej.pl lub
telefoniczny 690 333 590).

Kolejnymi etapami projektu „Zakorzenieni” będą w listopadzie warsztaty rodzinne w temacie genealogii oraz wystawa plenerowa poświęcona archiwaliom uczestników działania i materiałom udostępnianym w trakcie działania przez sokólskie muzeum.

Działanie dofinansowane zostało ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółkę.

Edyta Wiśniewska, Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK
Fotorelacja z wydarzenia – W. Panow.

Skip to content