Spokojni rodzice, szczęśliwe dzieci

Baner EFS

27 października 2022 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” w Żłobku Miejskim w Sokółce. Projekt był realizowany od 1 października 2020 roku. W tym czasie, dzięki stworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, osiemdziesiąt dziewięć osób – matek i ojców mogło wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Zdjęcie grupowe

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Tworząc żłobek, Pani Burmistrz Ewa Kulikowska wykazała się taką troską i za to jej gorąco dziękujemy” – powiedzieli przedstawiciele rodziców, których dzieci są pod opieką placówki. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Sokółka rodzice ponosili znacznie niższą opłatę miesięczną. Ponadto w ramach projektu zatrudniono dwanaście osób w charakterze personelu żłobka, zakupiono nowoczesne wyposażenie na kwotę ponad 142 tysięcy złotych.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska doceniła wkład wszystkich osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Podziękowała swoim Zastępcom: Adamowi Kowalczukowi i Adamowi Juchnikowi, dyrektor żłobka Ewie Puszko, pracownikom żłobka i urzędu miejskiego w Sokółce oraz rodzicom uczestniczącym w projekcie.

Gmina Sokółka na remont budynku pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 250 000 zł z programu „Maluch +” edycja 2020. W ramach projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” współfinansowanego z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pozyskano kolejne 1 160 386 zł, które gmina przeznaczyła na wyposażenie pomieszczeń na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 i na bieżące funkcjonowanie żłobka przez ostatnie dwa lata. Wkład własny gminy Sokółka wynosi zgodnie z umową o dofinasowanie projektu 205 456,00 zł.

Realizacja projektu była odpowiedzią na trudną sytuację rodziców, w szczególności matek, które w wyniku braku możliwości zabezpieczenia alternatywnej formy opieki nad dzieckiem, nie były w stanie powrócić na rynek pracy. W wyniku pozyskania środków finansowych z obu projektów oraz przy znacznym udziale środków gminnych, wzrosła liczba miejsc w Żłobku Miejskim z 32 do 82 miejsc.

M.Cz., fot. U.M.

Skip to content