Uruchomienie przedszkoli i żłobka

Burmistrz Sokółki czeka na szczegółowe wyjaśnienia ze strony służb sanitarnych, jak bezpiecznie zorganizować pracę przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i żłobka. Bez tych wyjaśnień nie zostanie podjęta decyzja o uruchomieniu tych placówek w gminie Sokółka.

Zajęcia z najmłodszymi dziećmi

Od 6 maja br. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. mają być otwarte przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego. Wytyczne przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia są bardzo ogólnikowe. W trosce o zdrowie i życie sokólskich dzieci, ich rodziców, pracowników przedszkoli i żłobka, Burmistrz Sokółki pisemnie zwróciła do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce oraz do Podlaskiego Kuratora Oświaty z prośbą o podanie konkretnych wytycznych, zapewniających bezpieczne warunki sanitarne w otwartych placówkach. Chcemy wiedzieć, ile dzieci i ilu opiekunów może przebywać jednocześnie w danej placówce, ile metrów kwadratowych ma przypadać na dziecko, kto musi nosić maseczki, jak zachować odpowiedni dystans między kilkuletnimi dziećmi? Zapisy podane przez MEN, że każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku, każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali, z której muszą być usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, niewiele wnoszą do obecnej sytuacji epidemicznej, wszyscy jesteśmy już wyedukowani w tej kwestii. Oczekujemy od Państwa podania jasnych i czytelnych rekomendacji, które zastosujemy przy uruchomieniu przedszkoli i żłobka – napisała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. ZOBACZ WIĘCEJ

Czasowe wyłączenia oświetlenia ulicznego

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki, informuje o wyłączaniu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Sokółka w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Wzorem innych miast w Polsce w związku z trwającym stanem epidemii, stosunkowo małym ruchem pieszym i kołowym po zmroku, okresem kiedy pora dnia jest coraz dłuższa oraz koniecznością obniżenia wydatków bieżących, podjęta została decyzja o CZASOWYCH wyłączeniach oświetlenia ulicznego na terenie wiejskim gminy w godzinach nocnych tj. od 23.00 do 4.00 rano oraz o wyłączeniu na terenie miasta Sokółka 1/3 lamp tj. ok. 700 szt.

KPJ

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt Ławki Tyzenhauza

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Gmina Sokółka zgodnie z regulaminem konkursu na opracowanie projektu Ławki Tyzenhauza dokonała oceny złożonych prac konkursowych. See in the English version >

Projekt Ławki Tyzenhauza

Celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu Ławki Tyzenhauza, ławki artystycznej z postacią Antoniego Tyzenhauza będącej symbolem projektu transgranicznego „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna” (dalej zwanego „projektem”) dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, w ramach umowy grantowej o numerze PLBU.01.01.00-20-0368/17-00.

ZOBACZ WIĘCEJ

Maseczki dla seniorów

Harcerze rozniosą maseczki

3.500 maseczek ochronnych trafi w najbliższych dniach do osób powyżej 65 roku życia z terenu miasta i gminy Sokółka. To prezent od Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, która jest inicjatorem całej akcji.

W czwartek 30 kwietnia 2020 roku w miejscowym magistracie harcerze Hufca Sokółka z 32 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej „Rudy” im. Jana Bytnara otrzymali od Pani Burmistrz pierwszą partię maseczek ochronnych w ilości 3.500 sztuk. To właśnie harcerze dostarczą maseczki dla każdego seniora do domu. ZOBACZ WIĘCEJ

Burmistrz zaprasza po odbiór sadzonek

Polska flaga

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza w dniach 3-4 maja 2020 roku w godz. 8-18 do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce po odbiór sadzonek jabłonek odmiany Gold Millenium i innych.

Sadzonki są 2-letnie z genem odpornościowym na grzyby. UWAGA! Otrzymacie Państwo sadzonki po okazaniu np. flagi państwowej, kotylionu, pracy plastycznej lub innych motywów związanych z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja.

Z okazji święta zachęcam do wywieszania flag państwowych na domach.

Burmistrz Sokółki 

Podpis: Ewa Kulikowska

 

 

 

 

Wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Open Education Group Sp. z o.o. prowadzi rekrutację do projektu „NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy — wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z powiatów m. Białystok, białostockiego i sokólskiego”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób po 30 roku życia,które mieszkają na terenie powiatu sokólskiego i znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy przez działania aktywizujące i szkolenia zawodowe. Uczestnikiem projektu może zostać osoba pracująca,jak również planująca odejść z rolnictwa i podjąć zatrudnienie.

W ramach udziału w projekcie oferowany jest:

 • udział w systemie wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego i komunikacji społecznej,
 • bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestnika i trendów rynku pracy.

Wszystkie szczegółowe informacje zamieszczone są w załączniku.

Dodatkowe informacje również na stronie www.openeducation.pl

Kontakt:
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, tel. 85 869 11 69.

Monika Jakubecka
Mentor/Asystent

Burmistrz przekazała kolejne ozonatory

W poniedziałek 27 kwietnia 2020 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska spotkała się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, aby przekazać dla tych placówek ozonatory. Pani Burmistrz podarowała też przyłbice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce.

Ozonatory zakupiono ze środków, które pierwotnie miały zostać przeznaczone na organizację tegorocznych Dni Sokółki. Przypominamy, że w związku z epidemią koronowirusa, Burmistrz Sokółki podjęła decyzję o odwołaniu imprezy.
Dwa ozonatory trafiły do Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, jeden – do Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Na początku kwietnia 2020 roku Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przekazała służące do dezynfekcji ozonatory dla sokólskiego pogotowia, Ośrodka Pomocy Społecznej, OSP Stara Kamionka i Urzędu Miejskiego w Sokółce. W sumie na ozonatory wydatkowano 25.200 zł.

Podczas dzisiejszego spotkania, Pani Burmistrz podarowała też 14 przyłbic ochronnych dla strażaków z OSP w Starej Kamionce. Gmina Sokółka otrzymała je nieodpłatnie w ramach współpracy z Politechniką Białostocką.

Warto przypomnieć, że na początku kwietnia z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej sokólski szpital otrzymał maseczki ochronne, rękawiczki i środki dezynfekujące na łączną kwotę 40.278 zł.

Gmina Sokółka zapłaci również za zamgławiacz dla sokólskiego szpitala. Koszt tego urządzenia to około 20 tys. złotych.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Rekrutacja do Samorządowej Szkoły Muzycznej

Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce, uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych nauką w szkole muzycznej, o możliwości składania wniosków do wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Plakat

W obecnej sytuacji, wnioski należy składać drogą elektroniczną w pliku PDF lub JPG.

Szkoła muzyczna w Sokółce oferuje możliwość kształcenia w I stopniu dzieci i młodzieży, na jednym z dziesięciu instrumentów, tj.: akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, waltornia.

W szkole realizowane są indywidualne zajęcia nauki gry na instrumencie, zbiorowe lekcje z rytmiki, audycji muzycznych, chóru, kształcenia słuchu oraz zespołów muzycznych objętych ramowym planem nauczania. ZOBACZ WIĘCEJ

Już nie tylko szyją maseczki

Nieformalna grupa „Sokółka szyje maseczki”, która działa na rzecz Sokólskiego szpitala, różnych instytucji oraz mieszkańców już nie tylko szyje. W grupie działają osoby o wielkich sercach, którym los ludzi, zwierząt i przyrody nie jest obojętny.

Na zdjęciu strażacy

Gdy tylko dowiedziały się o dramacie w Biebrzańskim Parku Narodowym od razu, zorganizowały zbiórkę pieniędzy na zrzutka.pl oraz zbiórkę żywności, środków do dezynfekcji i opatrunkowych, by spieszyć na pomoc ratującym park strażakom. Zbiórka trwała 2 dni. W tej akcji grupie szyjącej pomagali również członkowie grupy Złombol Żuliki Sokółka. W drugim dniu zbiórki okazało się, że ludzi o dobrym sercu nie brakowało i nad Biebrzę spłynęło mnóstwo materiałów i żywności. Stąd też wydano komunikat o wstrzymaniu przyjmowania środków ze zbiórek. W związku z tym Grupa postanowiła pomóc strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starowlanach przekazując zebrane materiały. ZOBACZ WIĘCEJ

Targowisko Miejskie wznawia funkcjonowanie

Już od najbliższego poniedziałku 27 kwietnia 2020 r. wznawia funkcjonowanie Targowisko Miejskie w Sokółce przy ul. Targowej.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązywać będą specjalne wytyczne:

1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Targowiska Miejskiego muszą stosować właściwą higienę rąk:

 • dezynfekcja rąk przed stoiskiem/przed wejściem na targowisko.

2. Higiena oddychania i kaszlu:

 • obowiązek zasłonięcia ust oraz nosa dla wszystkich korzystających z targowiska wieku powyżej 4 lat;
 • osoby kaszlące i/lub kichające muszą zachować odstęp 4 metrów od innych.

3. Zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością:

 • produkty są pakowane i podawane przez sprzedającego, klient nie może mieć fizycznego kontaktu z żywnością;
 • sprzedający muszą dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi;
 • należy ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;
 • zabrania się samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;
 • zabrania się pracy z żywnością w przypadku złego stanu zdrowia – nie tylko objawów koronawirusa, ale również wszelkich innych objawów ze strony układu pokarmowego, oddechowego, chorobowych zmian skórnych i innych chorób zakaźnych.

4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.

5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra):

 • klienci muszą pozostawać w odległości minimum 2 metrów od sprzedającego oraz minimum 2 metrów od innych klientów;
 • przy jednym stoisku może znajdować się maksymalnie 4 klientów;
 • przerwy między straganami muszą wynosić minimum 2 metry.

6. W miarę możliwości należy korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.

7. Sprzedawca zapewnia rękawiczki lub płyn do dezynfekcji rąk dla klientów.

8. Zaleca się przebywanie na Targowisku Miejskim możliwie, jak najkrócej, tj. tyle czasu ile potrzeba do zrobienia zakupów.

ZAPRASZAMY!

Paulina Sawicka, OSiR

Program „Działaj Lokalnie” chce niwelować skutki pandemii

Już nie długo rusza nabór do kolejnej edycji „Działaj Lokalnie”. W związku z zaistniałą na świecie sytuacją dotyczącą pandemii coronawirusa, również program musiał się zmienić. Fundacja SFL chce w ramach programu „Działaj Lokalnie” pomagać organizacjom i inicjatywom lokalnym w walce z negatywnymi skutkami epidemii.

Działaj Lokalnie

W programie Działaj Lokalnie 2020 zaproponowano dwa priorytety:
1) Niwelowanie skutków epidemii, poprzez wsparcie samopomocy społeczności lokalnej. Można zakresem objąć osoby starsze, chore, niepełnosprawne, osoby objęte kwarantanną poprzez dostarczanie posiłków, zakupów, leków i organizowanie wsparcia psychologicznego, edukacyjnego. Zakres jest szeroki, bo te potrzeby mogą być różne i zmieniać się w czasie.
2) Organizacje i grupy nieformalne mogą swoje działania dostosować do warunków panujących podczas epidemii. Liczymy na waszą kreatywność i stwarzanie rozwiązań, które można potem upowszechniać. Mogą to być projekty, których celem jest budowa więzi społecznych i samoorganizacji społeczności lokalnych; przeciwdziałanie skutkom epidemii, takim jak: izolacja społeczna, trudności w dostępie do edukacji, wzrost ubóstwa, bezrobocia, wykluczenie społeczne.

W ramach programu nie można udzielać zapomóg i przyznawać stypendiów.

Nowy nabór Programu Działaj Lokalnie realizowanego przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności rusza od 4 maja 2020 r. Fundacja SFL otrzymała deklaracje uczestnictwa 4 gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór i Szudziałowo.

Walcz ze skutkami pandemii – przekaż swój 1% podatku na Działaj Lokalnie. Wpisując KRS 0000026308, cel szczegółowy „Działaj Lokalnie”. Na stronie www.fundacjasfl.pl dostępny jest darmowy program e-pity, w którym można samodzielnie rozliczyć elektronicznie swój PIT.

DO POBRANIA: Regulamin „Działaj Lokalnie 2020”

Elżbieta Maliszewska, SFL

Celsium zorganizuje eko-lekcje online dla dzieci

Logo Celsium Eko-lekcje

Czy papierowy ręcznik to papierowy odpad? Gdzie wyrzucić karton po mleku, skoro to nie jest papier? W końcu – dlaczego żarówka świeci, a w kranie płynie ciepła woda? Z okazji Dnia Ziemi firma Celsium – zielona energia, która promuje ekologiczne postawy i eko-edukację, zorganizuje cykl internetowych eko-lekcji dla uczniów szkół podstawowych z naszego regionu. Inspiracje do rozmów nauczycieli z uczniami, a także uczniów z rodzicami – Celsium publikować będzie na swoim facebookowym profilu.

Firma Celsium w tym szczególnym i trudnym dla wszystkich okresie pandemii, firma postanowiła wesprzeć nauczycieli, przygotowując inspirujące internetowe eko-lekcje, prośrodowiskowe zagadnienia, które przedstawią uczniom ze szkół w Starachowicach, Skarżysku-Kamiennej, Grójcu, Sokółce i Drzewicy. ZOBACZ WIĘCEJ

Przetarg na zbycie udziałów spółki PPUH „Agromech”

Ogłoszenie o przetargu publicznym na zbycie udziałów spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Agromech” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, będących własnością Gminy Sokółka.

Burmistrz Sokółki, działając w imieniu Gminy Sokółka na podstawie Uchwały Nr XXIII/157/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Sokółka w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „AGROMECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce oraz określenia trybu zbycia i procedury wyłonienia nabywcy udziałów przeznaczonych do sprzedaży a także art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 1145 ze zmianami.) zaprasza do składania ofert w publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym dotyczącym nabycia udziałów będących własnością Gminy Sokółka.

Informacje dotyczące ogłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

Zarządzenie nr 247/2020 Burmistrza Sokółki z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia udziałów Gminy Sokółka w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „AGROMECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce.

Wsparcie w sytuacjach związanych z przemocą

Logo twojparasol.com

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji.

Więcej informacji na stronie: https://twojparasol.com

Źródło: TwojParasol.com

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Burmistrz Sokółki działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) zawiadamia o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na niedzielę dnia 10 maja 2020 r. Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Urna wyborcza

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Wniosek należy złożyć pomiędzy 20 kwietnia 2020 r., a 4 maja 2020 r. w godzinach pracy urzędu  tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30 oraz wtorek od 8.00 do 16.00. Wyborcy zostanie udzielona informacja, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Każdy wyborca może sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.

Informacje telefoniczne: 85 7110904.

DO POBRANIA:

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców (edytowalny)

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców (pdf)

Edyta Mojsiuszko

Informacja o konieczności posiadania skrzynki pocztowej

Logo

Poczta Polska przypomina o konieczności posiadania przez mieszkańców oddawczej skrzynki pocztowej. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów Prawa Pocztowego i dotyczy każdego właściciela nieruchomości.

Zamontowanie skrzynki w miejscu ogólnie dostępnym na oznaczonej numerem posesji, pozwala właścicielowi nie tylko być w zgodzie z przepisami prawa ale również może w znaczący sposób poprawić jakość życia mieszkańców.

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Każdy z  mieszkańców gminy otrzymuje na adres domowy listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście z różną częstotliwością – jedni niemal codziennie inni rzadziej, np. kilka razy w roku.  Wszystkim zdarza nam się narzekać, że listy lub gazety są zamoczone, zniszczone albo, że nie otrzymaliśmy oczekiwanego listu, awiza, czy choćby różne informatory dotyczące Gminy.

Posiadacze skrzynek mogą też skorzystać z usługi Poczty Polskiej S.A. –  wrzutu do skrzynki oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia odbioru „Polecony do skrzynki”. Usługa ta powiązana jest z otrzymywaniem bezpłatnych SMS-ów albo e-maili z informacją o doręczeniu przesyłki poleconej do skrzynki. Formularz można złożyć w formie elektronicznej https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/ albo w formie papierowej (formularze dostępne  w placówkach pocztowych i  u listonosza). Usługa jest bezpłatna.

DO POBRANIA:
Pełna treść informacji
Informacja techniczna dotycząca usługi Polecony do skrzynki
Rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

Danuta Zajkowska
Poczta Polska S.A.

Skip to content