Rozstrzygnięcie konkursu na projekt Ławki Tyzenhauza

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Gmina Sokółka zgodnie z regulaminem konkursu na opracowanie projektu Ławki Tyzenhauza dokonała oceny złożonych prac konkursowych. See in the English version >

Projekt Ławki Tyzenhauza

Celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu Ławki Tyzenhauza, ławki artystycznej z postacią Antoniego Tyzenhauza będącej symbolem projektu transgranicznego „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna” (dalej zwanego „projektem”) dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, w ramach umowy grantowej o numerze PLBU.01.01.00-20-0368/17-00.

Ławka Tyzenhauza będzie upamiętnieniem postaci Antoniego Tyzenhauza, jako osoby budowniczego i wizjonera, który odcisnął swoje piętno m.in. na terenach obecnej Północno-Wschodniej Polski: Sokółka zyskała rynek i wiele kamienic, Krynki sześcioboczny jedyny w swoim rodzaju rynek, a Dąbrowa uzyskała prawa miejskie.
Antonii Tyzenhauz to „przywódca stronnictwa królewskiego na Litwie, organizator (1767–80) w dobrach królewskich ok. 50 manufaktur rozmaitych branż (głównie w Grodnie oraz pobliskiej Horodnicy i Łosośnie); jako podskarbi zabiegał zwłaszcza o rozwój handlu zagranicznego (kantor handlowy w Grodnie) oraz budowę dróg lądowych i wodnych (oczyszczanie i pogłębianie rzek, m.in. Niemna, budowa kanałów)…”(1).
Ławka Tyzenhauza ma zostać postawiona przy Zalewie Sokólskim (16-100 Sokółka, Województwo Podlaskie, Gmina Sokółka) jako miejscu wypoczynku mieszkańców, osób przyjezdnych oraz turystów.

W odpowiedzi na konkursu wpłynęły oferty od 3 potencjalnych wykonawców, łącznie 5 prac konkursowych na wykonanie Ławki Tyzenhauza.

Ocena prac konkursowych
Jury konkursowe pod przewodnictwem Burmistrz Ewy Kulikowskiej dokonało oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami merytorycznymi, którymi były m.in.: forma artystyczno-wizualna, zachowanie wartości historycznych, racjonalność nakładów inwestycyjnych niezbędnych do wykonania Ławki Tyzenhauza oraz doświadczenie potencjalnego wykonawcy w realizacji podobnych przedmiotowo inwestycji.
Dyskusje jury konkursowego na przyznaniem punktów zgodnie z kryteriami były emocjonujące a poszczególni członkowie jury konkursowego dokonali wyboru w oparciu o regulamin konkursu i przedstawione przez uczestników konkursu prace konkursowe.
Lista rankingowa prac konkursowych przedstawia się w następujący sposób:
1. ART. INTELLIGENT SP Z O.O. / PRACA NR 1
2. ART.-STUDIO RZEŹBA, ODLEWNICTWO / Praca nr 1
3. Brązy Polskie Sp. z o.o. / Praca nr 1
4. Brązy Polskie Sp. z o.o. / Praca nr 2
5. Brązy Polskie Sp. z o.o. / Praca nr 3

Zwycięzcą konkursu jest praca uczestnika konkursu ART. INTELLIGENT SP Z O.O. / PRACA NR 1, która otrzymała największą liczbę punktów. Organizator konkursu w trakcie oceny prac konkursowych uznał, iż do najlepszej pracy konkursowej będą wniesione drobne poprawki oraz zostaną poczynione kroki zmierzające do podpisania umowy a następnie wykonania Ławki Tyzenhauza.

Wszystkich uczestnikom dziękujemy za złożone prace a dla zwycięzcy gratulujemy. Czekamy na wykonanie Ławki Tyzenhauza z postacią Antoniego Tyzenhauza będącej symbolem projektu transgranicznego „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna” (dalej zwanego „projektem”) dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, w ramach umowy grantowej o numerze PLBU.01.01.00-20-0368/17-00.

Zwycięski projekt Ławki Tyzenhauza

(1) Źródło: Encyklopedia PWN,
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Tyzenhauz-Antoni;3990663.html, 10.02.2020.


Zobacz również

Skip to content