Czasowe wyłączenia oświetlenia ulicznego

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki, informuje o wyłączaniu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Sokółka w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Wzorem innych miast w Polsce w związku z trwającym stanem epidemii, stosunkowo małym ruchem pieszym i kołowym po zmroku, okresem kiedy pora dnia jest coraz dłuższa oraz koniecznością obniżenia wydatków bieżących, podjęta została decyzja o CZASOWYCH wyłączeniach oświetlenia ulicznego na terenie wiejskim gminy w godzinach nocnych tj. od 23.00 do 4.00 rano oraz o wyłączeniu na terenie miasta Sokółka 1/3 lamp tj. ok. 700 szt.

KPJ


Zobacz również

Skip to content