Uruchomienie przedszkoli i żłobka

Burmistrz Sokółki czeka na szczegółowe wyjaśnienia ze strony służb sanitarnych, jak bezpiecznie zorganizować pracę przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i żłobka. Bez tych wyjaśnień nie zostanie podjęta decyzja o uruchomieniu tych placówek w gminie Sokółka.

Zajęcia z najmłodszymi dziećmi

Od 6 maja br. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. mają być otwarte przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego. Wytyczne przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia są bardzo ogólnikowe. W trosce o zdrowie i życie sokólskich dzieci, ich rodziców, pracowników przedszkoli i żłobka, Burmistrz Sokółki pisemnie zwróciła do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce oraz do Podlaskiego Kuratora Oświaty z prośbą o podanie konkretnych wytycznych, zapewniających bezpieczne warunki sanitarne w otwartych placówkach. Chcemy wiedzieć, ile dzieci i ilu opiekunów może przebywać jednocześnie w danej placówce, ile metrów kwadratowych ma przypadać na dziecko, kto musi nosić maseczki, jak zachować odpowiedni dystans między kilkuletnimi dziećmi? Zapisy podane przez MEN, że każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku, każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali, z której muszą być usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, niewiele wnoszą do obecnej sytuacji epidemicznej, wszyscy jesteśmy już wyedukowani w tej kwestii. Oczekujemy od Państwa podania jasnych i czytelnych rekomendacji, które zastosujemy przy uruchomieniu przedszkoli i żłobka – napisała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, co do otwarcia placówek przedszkolnych i żłobka. Referat oświaty z dyrektorami przedszkoli analizuje obecną sytuację. Przedszkola indywidualnie komunikują się z rodzicami przedszkolaków. Widzimy jednak niepokojącą rzecz, że przerzuca się na samorządy – na burmistrzów i prezydentów – odpowiedzialność podjęcia decyzji, czy uruchomić placówki i dla ilu dzieci. Jeżeli ograniczymy liczbę dzieci, to rodzi się pytanie, kogo przyjąć? Wytyczne są bardzo ogólne i niektóre wewnętrznie się wykluczają. Nie chcemy narażać życia i zdrowia sokólskich dzieci, ich rodzin oraz pracowników przedszkoli i żłobka. Zaczekamy na odpowiedź z Sanepidu i Kuratorium – zauważa Adam Kowalczuk Zastępca Burmistrza Sokółki.

Zapis w wytycznych MEN: “Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej”, jest nieprecyzyjny. Przerzucona jest tu odpowiedzialność na samorząd, który ma podjąć decyzję, do ilu dzieci zmniejszyć liczebność oddziału przedszkolnego np. do 5, 10 czy 15? W innym miejscu czytamy: „Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.”Gdy zachorują na koronawirusa dzieci, ich rodzice lub pracownicy, to na Gminie spocznie odpowiedzialność, że organ prowadzący nie dochował należytej staranności w pracy przedszkoli. Wątpliwość budzi zapis, że pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czy ma być jedyną wytyczną w tej kwestii? Co z pozostałymi dziećmi, których rodzice pracują w administracji, placówkach kultury, w zakładach produkcyjnych na rzecz rolnictwa?

Referat Oświaty


Zobacz również

Skip to content