Wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Open Education Group Sp. z o.o. prowadzi rekrutację do projektu „NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy — wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z powiatów m. Białystok, białostockiego i sokólskiego”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób po 30 roku życia,które mieszkają na terenie powiatu sokólskiego i znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy przez działania aktywizujące i szkolenia zawodowe. Uczestnikiem projektu może zostać osoba pracująca,jak również planująca odejść z rolnictwa i podjąć zatrudnienie.

W ramach udziału w projekcie oferowany jest:

  • udział w systemie wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego i komunikacji społecznej,
  • bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestnika i trendów rynku pracy.

Wszystkie szczegółowe informacje zamieszczone są w załączniku.

Dodatkowe informacje również na stronie www.openeducation.pl

Kontakt:
Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, tel. 85 869 11 69.

Monika Jakubecka
Mentor/Asystent

Skip to content