Komputery trafią do uczniów

33 laptopy i 34 myszki komputerowe pomogą w prowadzeniu zdalnego nauczania dla uczniów szkół podstawowych z terenu sokólskiej gminy. W piątek 17 kwietnia 2020 roku Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk przekazał wspomniany sprzęt dla Dyrektorów dziewięciu podstawówek.

Przekazanie laptopów

Z uwagi na potrzebę realizacji zdalnego nauczania, Gmina Sokółka odpowiedziała na ogłoszony konkurs grantowy pt. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Gmina złożyła wniosek na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki – poinformował Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

Konkurs został rozpisany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

-Ten konkurs to efekt współpracy Ministrów Edukacji i Cyfryzacji oraz starań Resortu Cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki przekazać na zakup sprzętu dla szkół. Zebraliśmy informacje od Dyrektorów szkół, jakie jest zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy. Jest ono duże, a kwota 80 tysięcy złotych, która została nam przyznana – pokryła tylko w części nasze potrzeby – powiedziała Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Sokółce Anna Sidor – Żemajduk. – W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych – dodała Kierownik Referatu Oświaty.

Przekazany dla Dyrektorów sprzęt zostanie wypożyczony dla uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Po zakończeniu nauki zdalnej, zakupiony sprzęt komputerowy wróci szkół i będzie dalej wykorzystywany w edukacji.

(DB), na podstawie materiału przygotowanego przez
Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Sokółce
Fot.: D. Biziuk

Skip to content