Kamienica i park zostaną zrewitalizowane

Baner z logówkami

31 stycznia 2020 r. Burmistrz Sokółki – Ewa Kulikowska odebrała z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego czeki związane z realizacją dwóch zadań  „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce” i „Przebudowa i rewitalizacja parku na Osiedlu Zielonym w Sokółce”  w ramach działania 8.5 Rewitalizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym projektu „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce”  jest przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, prowadzonych wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, mając na cele aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców.

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji, przebudowa i remont pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowanie terenu wokół kamienicy, zlokalizowanej przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce. ZOBACZ WIĘCEJ

Lutowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • prawnik – 10, 25 lutego 2020 r. w godz. 14.00 – 16.00
 • psychiatra – 3, 17 lutego 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 6, 13 lutego 2020r w godz. 15.30 – 17.30
 • pedagog – 4, 18 lutego 2020r w godz. 15.00 – 17.00
 • terapeuta uzależnień – 7, 21 lutego w godz. 15.00 – 17.00.

20 lutego 2020 r. w godz. 15.30 – 18.30 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

Andrzej Mudrewicz, OPS

Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej

30 stycznia 2020 r. zostały wręczone symboliczne czeki na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nazwa zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żuki, Bogusze, Bachmatówka, Miejskie Nowiny, Tartak, Wierzchłowce w Gminie Sokółka”

Realizacja zadania: Typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

Koszt realizacji operacji: 2 504 449,58 zł

Kwota pomocy: 1 295 594,00 zł

Dofinansowanie wynosi 63,63% wartości inwestycji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sokółka będzie miała nowe oświetlenie uliczne

Baner z logówkami

W trzecim kwartale 2020 roku zostanie wykonana modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Sokółki. Projekt ma za zadanie obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawę jakości powietrza. Oświetlenie wykonane zostanie w najnowszych technologiach, z pełnym monitoringiem i zarządzaniem. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej nowej infrastruktury.

Umowa na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka, została podpisana pomiędzy gminą Sokółka, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Cały projekt zakłada instalację 2 116 sztuk inteligentnych opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED, modernizację 36 układów pomiarowo-sterowniczych z zainstalowaniem indywidualnego systemu sterowania oprawami, dowieszenie 22 opraw na istniejących słupach oraz instalację 3 opraw oświetlenia ulicznego zasilanych z instalacji fotowoltaicznej. Podstawowymi założeniami projektu jest zdecydowane obniżenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i spadek emisji gazów cieplarnianych. Gmina Sokółka będzie miała również większe możliwości sterowania oświetleniem ulicznym, a co za tym idzie monitorowanie stanu technicznego oświetlenia ulicznego oraz możliwość obniżenia natężenia oświetlenia w okresie znikomego ruchu samochodowego i pieszego na terenie miasta.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji to ponad 3,6 mln zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 2,6 mln zł.

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Motocyklem przez Bałkany

W Bibliotece Publicznej w Sokółce odbyło się spotkania z turystą motocyklowym Wojciechem Haponikiem. Tematem przewodnim była podróż po krajach bałkańskich.

Spotkanie w bibliotece

Pan Wojciech zwiedził m.in. Bośnię, Grecję, Czarnogórę i Albanię. Jak zawsze przygotował wspaniałą prezentację, którą podzielił się z naszymi gośćmi. Państwa bałkańskie charakteryzują się dużą wieloetnicznością. Na jednej płaszczyźnie współwystępują różne religie – katolicyzm, prawosławie oraz islam. Pan Wojciech przygotował mnóstwo zdjęć i opowiedział wiele ciekawostek, których nie mielibyśmy szansy usłyszeć gdzieś indziej bądź wyszukać w internecie. Bałkany okazały się też prawdziwą skarbnicą motocyklowych dróg. Od łagodnych i płaskich, do szalonych i stromych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Na styku kultur

Koncert kolęd i pastorałek pod hasłem "Na styku kultur"

26 stycznia 2020 r. po raz szósty Sokólski Ośrodek Kultury zorganizował koncert kolęd i pastorałek pod hasłem „Na styku kultur”.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej. Organizatorzy: dom kultury, sokólska parafia prawosławna pw. Św. Aleksandra Newskiego oraz Bractwo Św. Spirydona zaprosili pięć wspaniałych zespołów, które wykonały kolędy w języku polskim, białoruskim i starocerkiewnym. Utwory w różny sposób opowiadające o narodzinach Jezusa Chrystusa wykonane zostały i a’capella, z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego i z podkładami. ZOBACZ WIĘCEJ

Wyniki turnieju tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Sokółki

26 stycznia 2020 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce rozegrany został turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Sokółki.

W zawodach udział wzięło około 120 zawodników z województwa podlaskiego. Zawody rozgrywane były w następujących kategoriach:

 • Kategoria pierwsza to szkoły podstawowe uczniowie klas I-IV – zwycięzcami tej kategorii wśród dziewcząt została Alicja Krynicka z Pisanicy, wśród chłopców Dominik Dzikoński również z Pisanicy.
 • Kategoria druga to rywalizacja szkół podstawowych uczniów klas V-VI. Kategorię dziewcząt wygrała Urszula Ryżewska z Chodorówki, zwycięzcą zawodników został Maciej Ziarko z Pisanicy.
 • Kategorię III OPEN – kobiet zwyciężyła zawodniczka z Białegostoku Julia Filipowicz pokonując Beatę Baranowską z Sokółki.
 • Zmagania OPEN mężczyzn wygrał Jarosław Żołądkowski, pokonując w finale Karola Żukowskiego z Sokółki.
 • Kategoria IV czyli gry deblowe wygrała para Mirosław Łukaszuk / Dariusz Czarnecki z Białegostoku.

DO POBRANIA: Tabela z wynikami

Karol Żukowski

Nabór wniosków na stypendia sportowe

Burmistrz Sokółki informuje, że można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym, krajowym, międzywojewódzkim i wojewódzkim współzawodnictwie sportowym.

Zasady, tryb przyznania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych określa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/79/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów.

Wzory wniosków oraz uchwała Rady Miejskiej w Sokółce wraz z załącznikami, dostępne są pod niniejszym artykułem.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w zamkniętych kopertach do 31 stycznia 2020 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pok. nr 207.

DO POBRANIA:

Uchwała Nr 10/79/2019 Rady Miejskiej w Sokółce
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego (edytowalny)

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Relacja z pierwszego tygodnia „Ferii z książką”

W pierwszym tygodniu ferii Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce miał okazję zabrać swoich czytelników w prawdziwą bajkową podróż.

Na zdjęciu zajęcia w bibliotece

Dzieci biorące udział w „Feriach z książką” uczestniczyły w pięciu interesujących spotkaniach.

Pierwszy dzień upłynął nam pod hasłem „Prezent dla Babci i Dziadka”. W trakcie zajęć dzieci wysłuchały i obejrzały bajkę na ekranie – „Tupcio Chrupcio wizyta u dziadków”. Miały również okazję obejrzeć literaturę związaną z tym świętem. Czekało na nie także wiele zadań i zagadek. Wielką radość sprawiło wnukom wykonanie świeczników z masy solnej, które mogły wręczyć później swoim dziadkom.

ZOBACZ WIĘCEJ

Operowe przeboje w kinie Sokół

24 stycznia 2020 r. w kinie „Sokół” odbył się Galowy Koncert Operetkowy, podczas którego zaprezentowano najpopularniejsze przeboje musicalowe, operowe i operetkowe, oprawione w najlepsze anegdoty za świata muzyki.

Wspaniały koncert poprowadził niezapomniany Kazimierz Kowalski (polski śpiewak operowy – bas, związany z Teatrem Wielkim w Łodzi, solista oraz wieloletni dyrektor naczelny i artystyczny, publiczności znany głównie dzięki telewizji, gdzie występował w licznych programach). Na scenie wystąpili również: Małgorzata Trojanowska – sopran, Andrzej Niemierowicz – baryton, Ewa Szpakowska – fortepian.

Organizatorami koncertu byli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Polska Agencja Koncertowa, Polska Opera Kameralna.

SOK

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV

W związku z zakażeniami (głównie w Chinach) nowym koronawirusem, Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.

Instrukcja jak myć ręce

W przypadku kiedy podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa (obszary te na bieżąco w swoich komunikatach podaje Główny Inspektorat Sanitarny) przyleci do Polski: wszyscy podróżujący samolotem dostają Kartę Lokalizacyjną Pasażera – w której znajduje się prośba o podanie kontaktu i miejsca pobytu; w samolocie – będzie miała miejsce pierwsza weryfikacja czy podróżujący ma objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała. Jeśli podróżujący ma objawy
i podróżuje z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem 2019-nCoV nastąpi kontakt z lotniskową służbą zdrowia

Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni. Najczęściej 5-6 dni. W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować swój stan zdrowia.

W przypadku pojawienia się symptomów takich jak:

 • gorączka powyżej 380C;
 • kaszel;
 • duszność.

podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje go o dalszych działaniach.

Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.

GIS

Zaproszenie na spotkanie z Wojciechem Haponikiem

Plakat zapraszajacy na spotkanie

Biblioteka Publiczna w Sokółce zaprasza na spotkanie z turystą motocyklowym Wojciechem Haponikiem.

Gość biblioteki – podróżnik i motocyklista – opowie o swojej wyprawie motocyklowej na Bałkany.

Spotkanie odbędzie się w środę 29 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w czytelni Biblioteki Publicznej w Sokółce.

Beata Grecka

Zimowa przygoda podopiecznych SOSW w Sokółce

Na zdjęciu wizyta w Papugarni

Ferie to czas odpoczynku, zobaczmy więc jak je spędzali uczniowie Specjalnego Ośrodek Szkolno-Wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Sokółce?

W pierwszym tygodniu ferii szkoła zaproponowała dzieciom mnóstwo atrakcji, na wesoło i aktywnie, gdyż uczniowie brali udział w „Obozie zimowym usamodzielniającym osoby niepełnosprawne” dofinansowanym ze środków PEFRON zorganizowanym przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” we współpracy z dyrektorem i nauczycielami SOSW w Sokółce. Każdego dnia mierzyli się z nowymi wyzwaniami i zdobywali nowe umiejętności społeczne w zajęciach plastycznych, kulinarnych, sportowych, gier, zabaw i wielu innych atrakcji.

Świetlicę zamieniono na Fabrykę Zabawy. Uczniowie mieli okazję spróbować swoich sił w wielu grach na magicznym dywanie multimedialnym gdzie w czasie zimowiska doskonalili rozpoznawanie i nazywanie przeżywanych emocji. ZOBACZ WIĘCEJ

Ważne, aby pamiętać…

Sokółka włączyła się do obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu i Polaków Ratujących Żydów. Odbyły się one w czwartek 23 stycznia 2020 roku.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Sokólski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej, Zjednoczenie „Shomer – International” na rzecz dialogu żydowska chrześcijańskiego na Białorusi oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Na zdjęciu aktorzy

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu rozpoczęła uroczystość przy tablicy poświęconej sokólskim Żydom, która znajduje się obok Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce. Uczestniczyli w niej m.in.: Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, Przewodniczący Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Grodnie Borys Baruch – Kwiatkowski,  Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury Barbara Maj.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sokółka pamięta o ekologii

23 stycznia obchodzony jest Dzień Bez Opakowań Foliowych. W związku z tym, władze gminy Sokółka przygotowały ekologiczną niespodziankę dla mieszkańców. O jej szczegółach poinformowała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podczas konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek 23 stycznia 2020 roku.

Na zdjęciu prezentacja torby

-Dzisiejsze czasy fundują nam katastrofy ekologiczne. Musimy zatem ze szczególną troską dbać o środowisko. Musimy być naturalni! W Dniu Bez Opakowań Foliowych Sokółka dołączyła do grona niewielu miast w Polsce, które chcą podarować swoim mieszkańcom ekologiczne torby. Wzorowaliśmy się na Gdańsku. Długo myśleliśmy, jakie logo zamieścić na naszych ekotorbach – poinformowała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Na chwilę obecną sokólska gmina przygotowała 200 bawełnianych toreb z herbem miasta i napisem „Sokółka- eko i logiczna”. ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkajmy się w przedszkolu

Gmina Sokółka po raz kolejny pozyskała fundusze unijne na edukację przedszkolną. W pięciu sokólskich przedszkolach realizowany jest projekt „Spotkajmy się w przedszkolu”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcie z zajęć

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewczynek i chłopców z 5 przedszkoli samorządowych w gminie Sokółka, poprzez udział w zajęciach zmniejszających stwierdzone deficyty oraz zakup wyposażenia dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 188 546,22 zł, ogólna wartość projektu: 222 481,92 zł. Oferta projektu jest bardzo bogata, zaplanowano 1110 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych, które wspomagają pracę przedszkoli w zakresie indywidualizacji nauczania i wychowania. ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 1 w Sokółce

Jak co roku w Przedszkolu Nr 1 w Sokółce zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci zaprosiły do przedszkola swoich ukochanych członków rodziny i zaprezentowały przygotowany specjalnie dla nich program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. To były naprawdę wyjątkowe chwile, pełne uśmiechu, radości i dumy.

Na zdjęciu dzieci przebrane za Babcie

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Podczas delektowania się słodkim poczęstunkiem z babcinych wypieków, zarówno dzieci, nauczycielki i zaproszeni goście, mieli okazję do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia więzi rodzinnych i bliższego poznania się. Nie zabrakło też wspólnych zabaw przy muzyce oraz konkursów, w których dziadkowie aktywnie uczestniczyli, co sprawiło naszym przedszkolakom wiele radości. Atmosfera tej uroczystości była jak zwykle wspaniała. Wychodząc, Babcie i Dziadkowie dziękowali za moc dostarczonych wzruszeń. ZOBACZ WIĘCEJ

Koncert z orkiestrą

Owacje na stojąco zgotowała widownia zgromadzona w kinie „Sokół” dla członków i kapelmistrza Miejskiej Orkiestry Dętej z Sokółki. W niedzielę 19 stycznia 2020 roku odbył się VI Koncert Karnawałowy przygotowany przez młodych muzyków.

Na zdjęciu Dyrygent i Zespół

-Przygotowaliśmy dla Państwa wieczór, w którym wspólnie będziemy mogli delektować się ewolucją muzyki na przestrzeni stu lat – nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Przeniesiemy Państwa do lat 20. XX wieku, kiedy na parkietach królował jazz. Zatrzymamy się w latach 70. i 80. Zaprezentujemy też najnowsze przeboje. Życzymy Państwu wielu wrażeń muzycznych – powiedział Kapelmistrz Miejskiej Orkiestry Dętej z Sokółki Leszek Szymczukiewicz.

Po raz pierwszy z sokólską orkiestrą wystąpiła solistka – Gabrysia Dec, która zaśpiewała piosenkę Ewy Bem „Moje serce to jest muzyk”. ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content