Lutowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w Sokółka w Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  • prawnik – 10, 25 lutego 2020 r. w godz. 14.00 – 16.00
  • psychiatra – 3, 17 lutego 2020r w godz. 15.00 – 17.00
  • psycholog – 6, 13 lutego 2020r w godz. 15.30 – 17.30
  • pedagog – 4, 18 lutego 2020r w godz. 15.00 – 17.00
  • terapeuta uzależnień – 7, 21 lutego w godz. 15.00 – 17.00.

20 lutego 2020 r. w godz. 15.30 – 18.30 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Porady udzielane są bezpłatnie.

Andrzej Mudrewicz, OPS

Skip to content