Grudniowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Sokółka, ul. Wojska Polskiego 7).

 • prawnik – 5, 12 grudnia 2018 r. w godz. 15.00 – 18.00
 • psychiatra – 3, 17 grudnia 2018 r. w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 11, 13, 20 grudnia 2018 r. w godz. 16.00 – 20.00
 • pedagog – 4, 18 grudnia 2018 r. w godz. 15.30 – 17.30

19 grudnia 2018 r. w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Porady udzielane są bezpłatnie.

OPS

Ostatnie zajęcia trudnej sztuki kaligrafii

Na finiszu jest projekt pt. „Pisz piórem” realizowany przez grupę nieformalną „Trójka Kobiet Aktywnych” pod patronatem Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki.

Warsztaty kaligrafii w Sokółce

Wszystkich, którzy mają ochotę zmierzyć się ze sztuką kaligrafii serdecznie zapraszamy. Dla każdego znajdzie się pióro, kartka i słowo wyjaśnienia od prowadzącego Jakuba Andrackiego. Ostatnie zajęcia odbędą się 1 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Natomiast 2 grudnia o godz. 11:00 zapraszamy na spotkanie kończące projekt, na którym uczestnicy grupy początkującej i zaawansowanej zaprezentują karty pracy oraz podzielą się wrażeniami o trudnej sztuce kaligrafii. ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie autorskie z Waldemarem Smaszczem

24 listopada 2019 r. Biblioteka Publiczna w Sokółce we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz Sokólskim Ośrodkiem Kultury zorganizowała spotkanie autorskie z Waldemarem Smaszczem, który opowiedział słuchaczom o swojej najnowszej publikacji pt. „Ignacy Jan Paderewski dla Niepodległej Polski”. Spotkanie odbyło się w sali „Lira”.

Waldemar Smaszcz, listopad 2018

Pan Waldemar jest historykiem literatury, krytykiem literackim, eseistą i tłumaczem. Jest także autorem kilkunastu książek autorskich oraz kilkudziesięciu wyborów wierszy poetów polskich we własnym wyborze i z autorskimi esejami. Publikuje również szkice poświęcone prozie polskiej. W sobotnie popołudnie przybliżył słuchaczom życiorys wybitnego, choć często zapominanego polskiego pianisty, kompozytora, polityka i męża stanu – Ignacego Jana Paderewskiego, wirtuoza, który dzięki swojej sławie, znajomościom i przede wszystkim miłości do ojczyzny znacznie przyczynił się do odzyskania Niepodległości przez Polskę 100 lat temu. ZOBACZ WIĘCEJ

Sokółczanie zasługują na obecność w krajowej elicie

Drużyna Metal-Fach LP Pool Bilard Sokółka w latach 2008-2017 nieprzerwanie rywalizowała w najwyższej klasie rozgrywkowej Polskiej Ligii Bilardowej, trzykrotnie sięgając po medale w tej rywalizacji. Niestety, w sezonie 2017 drużyna spadła do I ligi.

Liga bilardowa

Było to głównie spowodowane nieobecnością w kilku meczach braci Krystiana i Konrada Piekarskich, stanowiących trzon zespołu. Rywalizacja w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2018 pokazała, że sokółczanie zasługują na obecność w elicie Polskiej Ligii. Nasz zespół w składzie bracia Krystian i Konrad Piekarscy, Sebastian Batkowski, Dominik Zając, Karol Zielenkiewicz i Sebastian Ryłko zdecydowanie wygrywał ze wszystkimi zespołami i został Mistrzem I Polskiej Ligii Bilardowej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Młodzież kształtowała umiejętność pozytywnej samooceny

21 listopada 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbyły się warsztaty pod hasłem Każdy z nas jest wartościowy.

Zdjęcie grupowe

Z młodzieżą z Branżowej Szkoły I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym spotkała się pedagog Marta Szutko-Biernacka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce.

Zajęcia miały na celu wzbudzenie w uczniach refleksji nad samym sobą, kształtowanie umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron oraz pozytywnej samooceny. Młodzież prześcigała się w pomysłach w trakcie burzy mózgów, zgodnie podsumowując, iż naczelną wartością dla każdego z nich jest rodzina i miłość. Bardzo aktywnie włączyli się w przygotowanie klasowego herbu, w którym każdy z nich umieścił „obraz” samego siebie, podzielił się z innymi swoimi marzeniami, umiejętnościami i wartościami. Na twarzach każdego z uczestników zajęć pojawiały się naprzemiennie uśmiech, zaduma, refleksja, dumni ze swojej pracy pożegnali się „iskierką przyjaźni”. ZOBACZ WIĘCEJ

Inauguracja Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego

24 listopada 2018 r. na Politechnice Białostockiej 100 uczniów szkół podstawowych z Gminy Sokółka rozpoczęło naukę w Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym (PUD). To prowadzony przez Politechnikę Białostocką od 10 lat projekt popularyzujący wiedzę. W inauguracji kolejnej edycji PUD udział wzięli nie tylko uczniowie z Sokółki ale również z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz.

Indeks

Razem z młodymi żakami z Sokółki obecny był I Zastępca Burmistrza Adam Marian Kowalczuk, który w wystąpieniu dziękował, że Sokółka mogła w tym roku dołączyć do tego elitarnego grona w tak licznym składzie.

– Cieszy mnie, że gościmy coraz większą grupę uczniów z województwa podlaskiego. Po raz pierwszy uczestnicy Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego stanowią najliczniejszy rocznik w naszej uczelni. To zasługa włodarzy miast, które zdecydowały się wziąć udział  w tym projekcie. Cieszę się, że będziemy mogli pokazać, na czym polega technika oraz że można lubić matematykę – mówił do małych studentów rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis.

Po wręczeniu indeksów mali studenci wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr inż. Justyny Tołstoj-Sienkiewicz „Kim dla mnie może być robot?”. Na koniec na wszystkich czekała niespodzianka, czyli wielki urodzinowy tort na 10-lecie Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. ZOBACZ WIĘCEJ

IV Szkolna Spartakiada „Aktywniej Razem”

Zdobywca pucharu

14 listopada 2018 r. na hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce odbyła się IV Szkolna Spartakiada „Aktywniej Razem”. Uczestnikami tej imprezy byli wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.

Jednym z celów imprezy było wyzwalanie aktywności ruchowej niepełnosprawnych dzieci i młodzież oraz stworzenie uczestnikom możliwości przeżywania radości i dumy ze swoich osiągnięć ruchowych.

Zgodnie z tradycją wydarzenie rozpoczął marsz przy hymnie spartakiady. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała  dyrektor SOSW p. Elżbieta Szomko życząc dobrej i bezpiecznej  zabawy, a prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” p. B. Tur podkreśliła, że ważniejsza od rywalizacji jest integracja oraz wspólna, wspaniała zabawa. ZOBACZ WIĘCEJ

Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu nr 2

Baner z logówkami

Od 1 września 2018 roku Przedszkole nr 2 w Sokółce realizuje projekt pn. „Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu nr 2 w Sokółce”. Jest to możliwe dzięki pozyskanym przez Gminę Sokółka środkom z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 95 452,00 zł, dofinansowanie – 90 697,00 zł.

Nauczycielki z zaświadczeniami

W dniach 16-18 listopada 2018 r. osiem nauczycielek wzięło udział w 24- godzinnym szkoleniu „Zastosowanie Darów w dziecięcej matematyce”, przeprowadzonym przez certyfikowanego Edukatora Froebel.pl Sp. z o.o.

Nauczycielki zdobyły informację na temat pedagogiki Froebla, zapoznały się z Darami Zabawy i nabyły praktyczne umiejętności, które wykorzystają w swojej pracy z dziećmi. Każda z 4 grup dzieci otrzymała zestaw Darów, składających się z 14 pudeł klocków.

ZOBACZ WIĘCEJ

Burmistrz i radni złożyli ślubowanie

Sesja inauguracyjna

Znany jest już skład Prezydium Rady Miejskiej w Sokółce ósmej kadencji. Inauguracyjna sesja odbyła się w środę 21 listopada 2018 roku w Kawiarni Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Obrady rozpoczęło złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady. Na tę funkcję zgłoszono dwie kandydatury – Piotra Karola Bujwickiego i Daniela Supronika. W głosowaniu tajnym zwyciężył Piotr Karol Bujwicki, który uzyskał poparcie 11 radnych. Jego kontrkandydata poparło 10 radnych. ZOBACZ WIĘCEJ

Ogłoszenie o naborze wniosków

Burmistrz Sokółki ogłasza nabór wniosków na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

O nagrodę może ubiegać się uczeń lub osoba dorosła, która wyróżnia się zdolnościami artystycznymi, odnosi sukcesy na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Nagrodę może otrzymać uczeń bez względu na miejsce zamieszkania, uczęszczający do szkoły: podstawowej, gimnazjum albo szkoły ponadgimnazjalnej, funkcjonującej na terenie Gminy Sokółka lub osoba dorosła zamieszkała na terenie Gminy Sokółka. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

Nagroda może być przyznana w różnorodnych dziedzinach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a w szczególności: fotografia, literatura, malarstwo, muzyka, rzeźba, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuka wizualna, taniec, teatr, tkactwo.

Kandydatów do nagrody zgłaszają: szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Sokółka, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze kultury, Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej i Sportu Rady Miejskiej w Sokółce.

Szczegółowych informacji udziela Referat Oświaty, tel. 85-7110942, pokój nr 306 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1.

Zasady i tryb przyznawania nagrody określone są w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Sokółce z 28 maja 2015 r. oraz w Zarządzeniu Nr 555/2018 z 21 listopada 2018 r.

ZOBACZ W BIP: Zarządzenie nr 555/2018 Burmistrza Sokółki z dnia 21 listopada 2018 r.

Referat Oświaty

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana

Baner z logówkami

22 listopada 2018 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0153/17 na dofinansowanie projektu „Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu nr 2 w Sokółce” pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Sokółka reprezentowaną przez Ewę Kulikowską – Burmistrza Sokółki. Gmina Sokółka jest Beneficjentem, a Realizatorem projektu jest Przedszkole nr 2 w Sokółce.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 • Wartość projektu: 95 542,00 zł.
 • Dofinansowanie: 90 697,00 zł.
 • Termin realizacji: 01.08.2018-31.07.2019.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 98 dzieci w wieku 4-6 lat z Przedszkola nr 2 w Sokółce poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: matematyczne, naukowo – techniczne i informatyczne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia kształcące właściwe postawy i umiejętności niezbędne w warunkach nowoczesnej gospodarki oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 8 nauczycielek w zakresie stosowania nowoczesnych metod i form organizacyjnych.

Dotację z programu ERASMUS+

5 lutego i 21 marca 2019 r. mijają najbliższe terminy składania wniosków z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, szkoły średnie oraz przedszkola na dofinansowanie w ramach akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia „, „Partnerstwa strategiczne” z sektora Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

W ramach Akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia” oraz Akcji „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w sektorze Edukacja szkolna:

 • zagraniczne kursy nauki języka dla kadry,
 • zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
 • tzw. „wymianę” uczniów i kadry między szkołami,
 • zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,

W ramach Akcji „Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe:

 • zagraniczne staże i praktyki dla uczniów w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych,
 • praktyki zawodowe kadry,
 • szkolenia kadry w instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sukcesy dziewczyn z SP2

Laureatki

29 października 2018 r. w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku odbył się III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. H. Rasiewicza „Kima”. Udział w eliminacjach brały uczennice Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.

Ich solowe występy okazały się ogromnym sukcesem. Natalia Popławska zajęła I a Małgorzata Piasecka II miejsce w województwie. Dziewczęta zakwalifikowały się do II etapu eliminacji, który odbył się w Krakowie. Tam Natalia Popławska o przejście do finału dzielnie konkurowała z 500 uczestnikami z całej Polski.  ZOBACZ WIĘCEJ

Głosując możesz pomóc zdobyć sprzęt do tenisa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce przystąpiła do projektu „Dzieciaki do rakiet”, dzięki czemu uczniowie mają szansę otrzymać sprzęt do nauki gry w tenisa ziemnego.

Wystarczy wziąć udział w głosowaniu na filmik. Na stronie www.dzieciakidorakiet.pl wpisujemy Sokółka > następnie pod filmikiem SP2 SOKÓŁKA KOCHA SPORT klikamy w okrągły przycisk GŁOSUJ. Codziennie można oddać BEZPŁATNIE 5 głosów z jednego urządzenia. Głosowanie trwa od 19 listopada do 18 grudnia 2018 r.

Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz aktywnego, częstego głosowania!

Nauczyciele wychowania fizycznego SP2

Informacja o rozeznaniu ofertowym

Gmina Sokółka realizująca projekt „Ławka Niepodległości dla samorządów” zaprasza do składania ofert na wykonanie „Ławki Niepodległości” zgodnie ze specyfikacją MON.

W ofercie należy ująć i wycenić wykonanie wszystkich niezbędnych prac między innymi: 1. wykonanie ławki, 2. transport, 3. roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, 4. montaż we wskazanym miejscu, 5. odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej, 6. wykonanie przyłącza elektroenergetycznego z istniejącej skrzynki (z robotami towarzyszącymi).

Ławka musi być wyposażona w aparaturę określoną w specyfikacji MON tj.:

Wyposażenie elektryczne, elektroniczne, oświetlenie, multimedia

 • Wył. różnicowo-prądowy (zabezpieczenie przeciwzwarciowe),
 • Wył. nadprądowy,
 • Zasilacz,
 • Komputer Raspberry Pi3 + obudowa + karta pamięci,
 • Router WiFi,
 • Ładowarka NFC,
 • Gniazdo 230AC,
 • Głośnik,
 • Przyciski wandaloodporne ze stali nierdzewnej,
 • Gniazdo USB,
 • Wyposażenia szafki sterowniczej,
 • Listwy LED (czerwona, biała), zasilacz do LED,
 • Szyba hartowana,
 • Osuszacz + termostat,
 • Przewody wodoodporne.

Siedzisko multimedialne wykonane jest z blachy nierdzewnej kwasoodpornej elektro-polerowanej wraz z nakładką izolującą w kolorze biało/czerwonym.

Termin realizacji do 24.12.2018 r.

Zamawiający udzieli zamówienia temu z wykonawców, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający będzie uważał ofertę, która zawierać będzie najniższą cenę.

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu na załączonym formularzu ofertowym w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w pokoju nr 207 (kancelaria) do dnia 22.11.2018 r. i opatrzyć napisem: Oferta na wykonanie „Ławki Niepodległości”.

(GK)

Sprawozdanie z wydarzeń w fili bibliotecznej

Zdjęcie grupowe

Pierwszy kwartał roku szkolnego 2018/2019 był niezwykle bogaty w wydarzenia w Fili Bibliotecznej w Starej Kamionce.

We wrześniu bibliotekę odwiedziły dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego wraz z wychowawczynią Ewą Lewoniewską. Mali czytelnicy mieli okazję zapoznać się biblioteką oraz z zasadami w niej panującymi. W trakcie zajęć dzieci poznały bohaterów historii Davida McKee „Elmer i melodia”. Po zapoznaniu się z głównym, niezwykłym i kolorowym bohaterem historii – słoniem, każdy uczestnik zajęć wykonał pracę plastyczną przedstawiającą Elmera. ZOBACZ WIĘCEJ

Wyprawki czytelnicze dla trzylatków

Od września już ponad 13 tys. trzylatków z całej Polski otrzymało wyprawki czytelnicze w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”.

Książki

Akcja ma zachęcić rodziców do częstego odwiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do jednej z trzech tysięcy bibliotek biorących udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyprawkę czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze wiersze dla…”, czyli zbiór wierszy dla dzieci autorstwa wybitnych polskich poetów, pięknie zilustrowanym przez Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła Pawlaka, broszurę dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, która przypomina o korzyściach wynikających z czytania, oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania naklejek.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content