Ślubowanie Rady Miejskiej oraz Burmistrza Sokółki

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz 26 ust. 2 i art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Komisarz Wyborczy w Suwałkach postanowił zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Sokółce w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza Sokółki, wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Sesja odbędzie się 21 listopada 2018 r. (w środę) o godz. 16.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (sala Lira).

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/26632

Skip to content