Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu nr 2

Baner z logówkami

Od 1 września 2018 roku Przedszkole nr 2 w Sokółce realizuje projekt pn. „Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu nr 2 w Sokółce”. Jest to możliwe dzięki pozyskanym przez Gminę Sokółka środkom z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 95 452,00 zł, dofinansowanie – 90 697,00 zł.

Nauczycielki z zaświadczeniami

W dniach 16-18 listopada 2018 r. osiem nauczycielek wzięło udział w 24- godzinnym szkoleniu „Zastosowanie Darów w dziecięcej matematyce”, przeprowadzonym przez certyfikowanego Edukatora Froebel.pl Sp. z o.o.

Nauczycielki zdobyły informację na temat pedagogiki Froebla, zapoznały się z Darami Zabawy i nabyły praktyczne umiejętności, które wykorzystają w swojej pracy z dziećmi. Każda z 4 grup dzieci otrzymała zestaw Darów, składających się z 14 pudeł klocków.

„F. Froebel zakładał, że pierwsze doświadczenia edukacyjne dziecka mają wpływ na jego późniejszy rozwój i osiągnięcia. Dziecko jest niepodzielną indywidualną całością, która ma swoje myśli, uczucia, swoją fizyczność i związki z innymi. Natomiast rolą dorosłego jest oddziaływanie wychowawcze poprzez odpowiednie organizowanie środowiska oraz stwarzanie warunków do poznawania otaczającego świata. To właśnie ona jest w życiu dziecka najważniejsza oraz jest podstawą całego przyszłego życia”. Dzięki Darom Froebla, dzieci mogą odkrywać zjawiska fizyczne, przeprowadzać porównania, uczyć się odróżniania kształtów, doskonalą pamięć i rozwijają umiejętność pracy w grupie. Dary umożliwiają konstruowanie złożonych budowli i kształtów estetycznych, inspirują do twórczości, oraz do poszukiwania całości, cykliczności, logiki i porządku, pozwalają na prowadzenie zajęć zintegrowanych.

20 listopada 2018 r. odbyło się 2 godzinne szkolenie, którego celem było poznanie podstaw programowania i praca z Ozobotami, malutkim robotami, które wykonują zadania zaprogramowane przez dzieci za pomocą kolorowych kodów (na kartce papieru lub tablecie). Każda grupa przedszkolna biorąca udział w projekcie otrzymała zestaw 6 Ozobotów.

Przed nauczycielkami jeszcze 2 szkolenia: „Nowoczesne metody aktywizująco- motywujące w nauczaniu i wychowaniu przedszkolnym” oraz „Eksperymentowanie- nauczyciel wychowania przedszkolnego jako refleksyjny praktyk”. A przed dziećmi mnóstwo wspaniałej zabawy w ramach zajęć dodatkowych „Odkrywcy i konstruktorzy” i „Matematyka pod lupą”, a przez tę zabawę doświadczanie, poznawanie, eksperymentowanie. Dzieci, które mają wolniejsze tempo pracy uzupełniają braki podczas zajęć dydaktyczno –wyrównawczych „Mam swój czas”.

Ewa Puszko, Przedszkole nr 2 w Sokółce

Skip to content