Burmistrz i radni złożyli ślubowanie

Sesja inauguracyjna

Znany jest już skład Prezydium Rady Miejskiej w Sokółce ósmej kadencji. Inauguracyjna sesja odbyła się w środę 21 listopada 2018 roku w Kawiarni Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Obrady rozpoczęło złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady. Na tę funkcję zgłoszono dwie kandydatury – Piotra Karola Bujwickiego i Daniela Supronika. W głosowaniu tajnym zwyciężył Piotr Karol Bujwicki, który uzyskał poparcie 11 radnych. Jego kontrkandydata poparło 10 radnych.

-Deklaruję współpracę z Panią Burmistrz, Pracownikami Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sokółce. Obiecuję Państwu kulturę i rzetelność w prowadzeniu obrad – powiedział nowy Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce Piotr Karol Bujwicki.

Następnie wybrano Wiceprzewodniczących Rady. Zostali nimi: Andrzej Kirpsza (14 głosów) i Jarosław Panasiuk (11 głosów).

Kolejnym punktem przewidzianym w porządku obrad było ślubowanie na Burmistrza Sokółki przez Ewę Kulikowską. W wyborach, które odbyły się 21 października 2018 roku Ewa Kulikowska zdobyła 6.394 głosy (56,51 proc.).

-Obejmując urząd Burmistrza Sokółki, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Sokółka. Tak mi dopomóż Bóg – odczytała treść ślubowania Ewa Kulikowska i tym samym rozpoczęła swoją drugą kadencję na stanowisku Burmistrza Sokółki.

Pani Burmistrz podziękowała swojej rodzinie i współpracownikom – w szczególności Zastępcom Adamowi Kowalczukowi i Antoniemu Stefanowiczowi – za wsparcie, jakiego doświadcza od czterech lat, czyli od początku urzędowania na najwyższym stanowisku w gminie.

-Dziękuję też nowym radnym za to, że jesteśmy razem i możemy działać ponad podziałami. Nowy Przewodniczący Rady Miejskiej to co prawda mój dwukrotny kontrkandydat (startował na Burmistrza Sokółki w 2014 i 2018 roku – przyp. red.), ale przede wszystkim niesamowity człowiek. Nie jest tajemnicą, że teraz jesteśmy w koalicji – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Na zakończenie sesji Pani Burmistrz odebrała gratulacje od delegacji z Grodna, Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, współpracowników i mieszkańców Sokółki.

Przypominamy skład Rady Miejskiej w Sokółce ósmej kadencji:
Piotr Karol Bujwicki – Przewodniczący
Andrzej Kirpsza – Wiceprzewodniczący
Jarosław Panasiuk – Wiceprzewodniczący
Jadwiga Bieniusiewicz
Piotr Borowski
Maria Julita Budrowska
Wojciech Czabatorowicz
Helena Czaplejewicz
Marta Jarosz
Ewa Karczewska
Piotr Kirpsza
Helena Kozłowska
Karol Krokos
Piotr Kułakowski
Karol Puszko
Robert Rybiński
Jarosław Sawoń
Daniel Supronik
Krzysztof Szczebiot
Michał Tochwin
Tomasz Tolko

(UM) Fot.: D. Biziuk

Skip to content