Informacja o rozeznaniu ofertowym

Gmina Sokółka realizująca projekt „Ławka Niepodległości dla samorządów” zaprasza do składania ofert na wykonanie „Ławki Niepodległości” zgodnie ze specyfikacją MON.

W ofercie należy ująć i wycenić wykonanie wszystkich niezbędnych prac między innymi: 1. wykonanie ławki, 2. transport, 3. roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, 4. montaż we wskazanym miejscu, 5. odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej, 6. wykonanie przyłącza elektroenergetycznego z istniejącej skrzynki (z robotami towarzyszącymi).

Ławka musi być wyposażona w aparaturę określoną w specyfikacji MON tj.:

Wyposażenie elektryczne, elektroniczne, oświetlenie, multimedia

 • Wył. różnicowo-prądowy (zabezpieczenie przeciwzwarciowe),
 • Wył. nadprądowy,
 • Zasilacz,
 • Komputer Raspberry Pi3 + obudowa + karta pamięci,
 • Router WiFi,
 • Ładowarka NFC,
 • Gniazdo 230AC,
 • Głośnik,
 • Przyciski wandaloodporne ze stali nierdzewnej,
 • Gniazdo USB,
 • Wyposażenia szafki sterowniczej,
 • Listwy LED (czerwona, biała), zasilacz do LED,
 • Szyba hartowana,
 • Osuszacz + termostat,
 • Przewody wodoodporne.

Siedzisko multimedialne wykonane jest z blachy nierdzewnej kwasoodpornej elektro-polerowanej wraz z nakładką izolującą w kolorze biało/czerwonym.

Termin realizacji do 24.12.2018 r.

Zamawiający udzieli zamówienia temu z wykonawców, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający będzie uważał ofertę, która zawierać będzie najniższą cenę.

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu na załączonym formularzu ofertowym w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w pokoju nr 207 (kancelaria) do dnia 22.11.2018 r. i opatrzyć napisem: Oferta na wykonanie „Ławki Niepodległości”.

(GK)

Skip to content