Informacja o rozeznaniu ofertowym

Gmina Sokółka realizująca projekt „Ławka Niepodległości dla samorządów” zaprasza do składania ofert na wykonanie „Ławki Niepodległości” zgodnie ze specyfikacją MON.

W ofercie należy ująć i wycenić wykonanie wszystkich niezbędnych prac między innymi: 1. wykonanie ławki, 2. transport, 3. roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, 4. montaż we wskazanym miejscu, 5. odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej, 6. wykonanie przyłącza elektroenergetycznego z istniejącej skrzynki (z robotami towarzyszącymi).

Ławka musi być wyposażona w aparaturę określoną w specyfikacji MON tj.:

Wyposażenie elektryczne, elektroniczne, oświetlenie, multimedia

 • Wył. różnicowo-prądowy (zabezpieczenie przeciwzwarciowe),
 • Wył. nadprądowy,
 • Zasilacz,
 • Komputer Raspberry Pi3 + obudowa + karta pamięci,
 • Router WiFi,
 • Ładowarka NFC,
 • Gniazdo 230AC,
 • Głośnik,
 • Przyciski wandaloodporne ze stali nierdzewnej,
 • Gniazdo USB,
 • Wyposażenia szafki sterowniczej,
 • Listwy LED (czerwona, biała), zasilacz do LED,
 • Szyba hartowana,
 • Osuszacz + termostat,
 • Przewody wodoodporne.

Siedzisko multimedialne wykonane jest z blachy nierdzewnej kwasoodpornej elektro-polerowanej wraz z nakładką izolującą w kolorze biało/czerwonym.

Termin realizacji do 24.12.2018 r.

Zamawiający udzieli zamówienia temu z wykonawców, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający będzie uważał ofertę, która zawierać będzie najniższą cenę.

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu na załączonym formularzu ofertowym w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w pokoju nr 207 (kancelaria) do dnia 22.11.2018 r. i opatrzyć napisem: Oferta na wykonanie „Ławki Niepodległości”.

(GK)

Sprawozdanie z wydarzeń w fili bibliotecznej

Zdjęcie grupowe

Pierwszy kwartał roku szkolnego 2018/2019 był niezwykle bogaty w wydarzenia w Fili Bibliotecznej w Starej Kamionce.

We wrześniu bibliotekę odwiedziły dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego wraz z wychowawczynią Ewą Lewoniewską. Mali czytelnicy mieli okazję zapoznać się biblioteką oraz z zasadami w niej panującymi. W trakcie zajęć dzieci poznały bohaterów historii Davida McKee „Elmer i melodia”. Po zapoznaniu się z głównym, niezwykłym i kolorowym bohaterem historii – słoniem, każdy uczestnik zajęć wykonał pracę plastyczną przedstawiającą Elmera. ZOBACZ WIĘCEJ

Wyprawki czytelnicze dla trzylatków

Od września już ponad 13 tys. trzylatków z całej Polski otrzymało wyprawki czytelnicze w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”.

Książki

Akcja ma zachęcić rodziców do częstego odwiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do jednej z trzech tysięcy bibliotek biorących udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyprawkę czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze wiersze dla…”, czyli zbiór wierszy dla dzieci autorstwa wybitnych polskich poetów, pięknie zilustrowanym przez Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła Pawlaka, broszurę dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, która przypomina o korzyściach wynikających z czytania, oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania naklejek.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ślubowanie Rady Miejskiej oraz Burmistrza Sokółki

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz 26 ust. 2 i art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Komisarz Wyborczy w Suwałkach postanowił zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Sokółce w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza Sokółki, wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Sesja odbędzie się 21 listopada 2018 r. (w środę) o godz. 16.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (sala Lira).

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/26632

Potrzebni wolontariusze !

Plakat

Ruszyły zapisy wolontariuszy do pomocy przy Świątecznej Zbiórce Żywności, która odbędzie się w dniach 30.11-1.12. 2018 r. (piątek- sobota). Chętnych wolontariuszy zapraszamy w godz. 8.00-16.00 do siedziby Fundacji “SFL”, Plac Kościuszki 9, lub prosimy o kontakt telefoniczny 85-711-57-00.

Podziękowanie za datki do puszek

11 listopada 2018 r w obrębie kościołów i cerkwi prawosławnej oraz na ulicach Sokółki odbyła się zbiórka do puszek. W dniu 100 rocznicy odzyskania niepodległości wolontariusze fundacji SFL zebrali na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z gminy Sokółka kwotę 1080,83 zł. Wszystkim darczyńcom z serca dziękujemy.

SFL, Maria Talarczyk

Konkurs poetycki „Niepodległa”

Zdjęcie grupowe

15 listopada 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbył się powiatowy konkurs poetycki pod hasłem „Niepodległa”, przeznaczony dla uczniów szkół średnich powiatu sokólskiego.

Celem konkursu była popularyzacja wierszy patriotycznych wśród młodzieży, kształtowanie wrażliwości na sprawy narodowe, budzenie postawy patriotycznej młodych pokoleń, promocja czytelnictwa, w szczególności poezji, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, prezentacja zdolności recytatorskich uczestników konkursu, ale przede wszystkim uczczenie Stulecia Odzyskania Niepodległości. ZOBACZ WIĘCEJ

35. Wojewódzkie Spotkanie Rodzin Muzykujących

W niedzielę, 18 listopada 2018 r. w kinie „Sokół” o godz. 12:00 odbędzie się Wojewódzkie Spotkanie Rodzin Muzykujących.

Spotkanie Rodzin Muzykujących

To impreza z wieloletnią tradycją. Do uczestnictwa zapraszane są zespoły z całego województwa, które wspólnie wykonują utwory instrumentalne, wokalne lub wokalno-instrumentalne. Szerokie spektrum repertuarowe co roku daje ogromną różnorodność wykonań. Na scenie prezentuje się wspólnie wiele pokoleń: dzieci z rodzicami, młodzież z dziadkami, kuzyni ze stryjami, ciotki z wujami. Współpraca Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku i Sokólskiego Ośrodka Kultury sprawia, że wydarzenie nie tylko z nazwy tworzy atmosferę rodzinnego grania i śpiewania.

W części pierwszej spotkania zapraszamy na koncert Zespołu “The Consonance Trio” upamiętniający rocznicę odzyskania niepodległości. W repertuarze pieśni wojskowe, patriotyczne. Część druga koncertu to przesłuchania 8 zgłoszonych rodzin i wręczenie nagród. Wstęp wolny! Zapraszamy!

SOK, Agnieszka Kozakiewicz

Wystawa, koncerty i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

W niedzielę, 11 listopada 2018 r.  Sokółczanie tłumnie odwiedzili kawiarnię patriotyczną Sokólskiego Ośrodka Kultury. Wystawa, koncerty i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych podkreśliły wyjątkowy charakter tegorocznego Święta Odzyskania Niepodległości.

Koncert 11 listopada

Wystawa fotograficzna Krzysztofa Frejusa ukazała miejsca kultu religijnego, stare domy, pomniki przyrody, które zostały przez autora nazwane niemymi świadkami tamtych dni.

Podczas koncertów w wykonaniu chórów Sokólskiego Ośrodka Kultury “Sokólskie Wrzosy” oraz “Jemioła” wykonane zostały i znane, i zupełnie zapomniane- ludowe pieśni o patriotycznym charakterze. Wspólne śpiewanie pieśni było formą okazania szacunku i oddania honorów wszystkim, dzięki którym zawdzięczamy wolność i życie w Niepodległej Polsce.  ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na szkolenia

logo ARiMR

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku zaprasza na bezpłatne szkolenia informacyjne wnioskodawców Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

Działanie skierowane jest do:
– rolników prowadzących chów lub hodowlę co najmniej 50 świń;
– spółek wodnych lub związków spółek wodnych.

TERMINY SZKOLEŃ:

 • 20 listopada 2018 r. (wtorek) godzina 1000 Sala w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Augustowie, ul. Przemysłowa 6.
 • 21 listopada 2018 r. (środa) godzina 1000 Sala szkoleniowa w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej, Porosły, ul. Wierzbowa 57.
 • 23 listopada 2018 r. (piątek) godzina 1000 Sala Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
 • 27 listopada 2018 r. (wtorek) godzina 1000 Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach ul. Dubieńska 11.

ARiMR

Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami!

Pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego w Sokółce zgromadzili się uczestnicy obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, jakie zorganizowano w niedzielę 11 listopada 2018 roku. Uroczystość rozpoczęło wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”.

Pomnik Marszałka Piłsudskiego w Sokółce

Sokólskie obchody Święta 11 Listopada rozpoczęło nabożeństwo w intencji Ojczyzny, jakie odprawiono w Cerkwii pw. św. Aleksandra Newskiego. W tej samej intencji modlili się uczestnicy nabożeństwa w meczecie w Bohonikach. O godz. 10 w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego rozpoczęła się msza z udziałem pocztów sztandarowych. Przewodniczył jej Dziekan Dekanatu Sokólskiego ks. Stanisław Gniedziejko. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wśród zgromadzonych wokół pomnika była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Burmistrza Sokółki Adamem Kowalczukiem.

-Czas wolności jest czasem niezwykłym. Wolność trzeba cenić, o wolności trzeba pamiętać, wolność trzeba kochać – powiedziała do zebranych Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. – Niedawno rozmawiałam z ponad 100-letnią staruszką z terenu sokólskiej gminy, która powiedziała mi, że wolność to taka rzecz, która jest nam dana nie na zawsze i wolność doceni ten, kto ją stracił – dodała w swoim przemówieniu Pani Burmistrz. – Prawdziwy Polak umie się zachować i wie, co ma robić. Jeżeli przyszłoby nam walczyć o Ojczyznę, każdy z nas stanąłby w pierwszym szeregu i to jest godna postawa. Bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami! – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. ZOBACZ WIĘCEJ

Utrudnienia w czasie biegu

16 listopada 2018 r. w godzinach 9.00 – 13.00 odbędzie się Powiatowy Bieg Niepodległości na trasie ulic: Piłsudskiego, Sikorskiego, Dąbrowskiego, Ściegiennego oraz ulic Piłsudskiego, Sikorskiego, 3-go Maja, Ogrodowa, Dąbrowskiego, Ściegiennego w kierunku Starostwa. W tym czasie powyższe ulice zostaną wyłączone z ruchu.

W czasie biegu przystanki komunikacji miejskiej linii nr 2 znajdujące się na trasie biegu zostaną wyłączone z obsługi. Autobusy linii nr 2 w godzinach biegu będą jeździły ul. Białostocką i Targową, ze zajazdem na przystanek przy szpitalu.

Adam Czajkowski
Romuald Winarski

Uczcili 100-lecie Niepodległości udziałem w turnieju szachowym

Szachiści Akademii Sportów Umysłowych Sokółka uczcili 100-lecie Odzyskania Niepodległości udziałem w Turnieju Niepodległości o Puchar Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku.

ASU Sokółka

Do turnieju przystąpiło 60 młodych szachistów reprezentujących kluby: MDK Białystok, KSZ Jagiellonia Białystok, MUKS Stoczek 45 Białystok, Akademia Gambit Białystok, Akademia Szachowa Białystok, Krypno oraz 6-ciu szachistów Akademii Sportów Umysłowych Sokółka. Tempo gry 30 minut na partię dla zawodnika na dystansie 5 rund. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała sędzia kl I p. Kamila Klimaszewska.

Turniej zakończył się sukcesem dla szachisty z ASU Sokółka Stefana Maliszewskiego. Stefan w walce o puchar dyrektora MDK Białystok pokonał 5 szachistów zdobywając 5 pkt. na 5 pkt. możliwych do zdobycia. ZOBACZ WIĘCEJ

Wspólne odśpiewanie hymnu w SP2

9 listopada 2018 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce wzięła udział w ogólnopolskiej akcji śpiewania hymnu dla uczczenia 100-lecia niepodległości.

Cała społeczność szkoły zebrała się w hali sportowej by równo o godzinie 11.11 razem odśpiewać cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

SP2

Zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 jt. z późn. zm.) i §15 pkt. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz. 538; z 2004 r. Nr 14, poz. 292, Nr 188, poz. 2499; z 2005 r. Nr 261 poz. 2993; z 2010 r. Nr 236 poz. 2875; z 2012 r. poz. 161; z 2015 r. poz. 370; z 2016 r. poz. 2246). Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje LXXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 14 listopada 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (sala Lira).

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/26004

Skip to content