Menu / szukaj

Spotkania z mieszkańcami

Spotkanie z mieszkańcami

2 lipca 2015 r. o godz. 15:30 Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz radna Rady Miejskiej w Sokółce Pani Dorota Babynko spotkały się z mieszkańcami ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Roski Małe, Dolnej oraz Górnej. Spotkanie dotyczyło problemów z przejściem przez tory kolejowe. Tego samego dnia o godz. 17:00 Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz radny Stanisław Pałusewicz spotkali się z mieszkańcami ulicy Kresowej w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej.

CZYTAJ DALEJ

Szkoła Koordynatorów Projektów Społecznych

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego serdecznie zapraszają pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego do udziału w projekcie Szkoły Koordynatorów Projektów Społecznych.

Każde środowisko (np. gminę, sołectwo, osiedle) powinny reprezentować dwie osoby (mogą być z tej samej Organizacji). Rekrutacja trwa do 8 lipca 2015 r do godz. 14.00.

CZYTAJ DALEJ

Bezpłatne porady prawne

W dniach 8 i 29 lipca 2015 r. w godz. 15:30 – 18:40 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7, będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych.

Zainteresowanych zapraszamy.

XIII sesja Rady Miejskiej w Sokółce

Głosowanie Radnych

We wtorek 30 czerwca 2015 r. odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Sokółce, na której głosowano m.in. nad absolutorium z wykonania budżetu Gminy Sokółka za 2014 rok.

Radni głosowali również w sprawie:
– projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2015 rok;
– projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu;
– projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego złóż kruszywa naturalnego Drahle VI, VIII, VIII, Janowszczyzna III i X;  CZYTAJ DALEJ

Zaproszenie na spotkanie

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Radny Rady Miejskiej w Sokółce Pan Stanisław Pałusewicz zapraszają na spotkanie z mieszkańcami ulicy Kresowej w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej, które odbędzie się 2 lipca 2015 r. o godz. 17:00.

Spotkanie odbędzie się przy kapliczce u zbiegu ulic Grodzieńskiej i Kresowej w Sokółce.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Zaproszenie na spotkanie

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Radna Rady Miejskiej w Sokółce Pani Dorota Babynko informują, że spotkanie z mieszkańcami ulic: Marii Skłodowskiej-Curie, Roski Małe, Dolnej oraz Górnej zaplanowane na dzień 27 czerwca 2015 r. o godz 10:00
zostało przełożone na dzień 2 lipca 2015 r. o godz. 15:30

Spotkanie odbędzie się u zbiegu ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Nowej w Sokółce.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Umowy zostały podpisane

W czwartek 25 czerwca Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska złożyła swój podpis pod kilkoma porozumieniami i umowami. Podpisanie umów odbyło się w obecności: Zastępcy Burmistrza Antoniego Stefanowicza, Sekretarza Sokółki Adama Łajkowskiego i Radnej Rady Miejskiej w Sokółce Doroty Babynko.

Wykonawcą jednej z umów jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki. W sobotę 27 czerwca przeprowadzi ono działania animacyjne pt. „Klanzowe Miasteczko Zabaw Niezwykłych” na terenie skweru przy ul. Piłsudskiego w Sokółce. Impreza potrwa od godz. 10 do 13. Na uczestników imprezy czeka stoisko cyrkowe, balonowe cuda i liczne atrakcje.

CZYTAJ DALEJ

Festyn na powitanie wakacji

Plakat z programem

Burmistrz Sokółki, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Sokólski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zapraszają nad zalew na imprezę „Sobótkową”, która odbędzie się w piątek 26 czerwca o godz.18:00.

W programie:
– koncert zespołu Wasiloczki (Bielsk Podlaski),
– koncert zespołu Wisienki (Białoruś),
– koncert zespołu Reczeńka (Koźliki koło Zabłudowa),
– gry i zabawy dla dzieci,
– ognisko i pieczenie kiełbasek,
– wicie wianków i puszczanie ich na wodę.

 

Spotkanie z Konsulem

We czwartek 25 czerwca Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska spotkała się w swoim gabinecie z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Andrzejem Chodkiewiczem. W rozmowie uczestniczyli też Konsul Zbigniew Pruchniak, Konsul Adam Chmura, Wicekonsul Joanna Czartoryska oraz Attache Konsularny Wojciech Skrobisz.

Spotkanie z Konsulem

Pani Burmistrz Ewa Kulikowska poinformowała swoich rozmówców o kilku podjętych przed siebie inicjatywach.

– Zaangażowałam się w utworzenie w Sokółce podstrefy suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Ważną sprawą jest też potrzeba remontu drogi z Białegostoku do przejścia granicznego w Kuźnicy. Walczymy o dwupasmówkę i obwodnicę Sokółki oraz Czarnej Białostockiej – powiedziała Ewa Kulikowska.

CZYTAJ DALEJ