Menu / szukaj

Zaproszenie na „Przystanek Historia”

Plakat

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Sokólski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej serdecznie zapraszają na comiesięczny cykl spotkań w ramach projektu „Przystanek Historia”. Spotkania będą odbywały się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Pierwszy Przystanek Historia już we wtorek 1 września 2015 r o godz. 17:30 w Kawiarni „Lira” ul. Grodzieńska 1 . Tematem spotkania będzie Obrona Grodna w 1939 roku. Na spotkaniu zostanie zaprezentowany film Roberta Miękusa pt. „KREW NA BRUKU Grodno 1939”. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Krzysztof Promiński

Zaproszenie na rajd rowerowy z historią w tle

Plakat

Stowarzyszenie Historyczne im.Bohaterów Ziemi Sokólskiej serdecznie zaprasza na kolejny Rajd rowerowy z historią w tle pt. „W objęcia morowej baby czyli na cmentarzysku cholerycznym w Knyszewiczach”.

Trasa będzie liczyła od 38 do 45 km w zależności od drogi powrotnej, którą wybiorą sami uczestnicy

Start rajdu 30 sierpnia o godzinie 10:30 z parkingu przy Starostwie Powiatowym w Sokółce

Krzysztof Promiński

Można składać wnioski o oszacowanie strat rolnych

Do 10 września 2015 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1,  można składać wnioski o oszacowanie strat rolnych spowodowanych suszą.

Wypełnione wnioski należy złożyć wraz z dołączonymi oświadczeniami.

DO POBRANIA:

Komunikat

Wniosek rolnika

Oświadczenie rolnika o powierzchni upraw i plonów

Oświadczenie rolnika o produkcji zwierzęcej

MPWiK informuje

logo MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje o możliwości podłączenia się do nowo wybudowanej sieci wodociągowej we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce.

Szczegółowe informacje związane z wykonaniem podłączenia do sieci wodociągowej udzielane są w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Targowej 15 w Sokółce, w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Dyrektor MPWiK Sp. z o.o.
Mirosław Tałałaj

Czy nikt nie widzi SUSZY?

W tej chwili należy pomóc rolnikom!

W związku z długotrwałą suszą, Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska:

  • 17 lipca br. wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o powołanie przez niego w Gminie Sokółka Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Pani Burmistrz zwróciła uwagę, że na znacznym obszarze Gminy Sokółka, obejmującym około 1/3 powierzchni zasiewów, szczególnie na obszarach, gdzie występują gleby klasy V i VI, w wyniku bardzo słabych opadów deszczu, wystąpiła klęska suszy. Najbardziej ucierpiały gospodarstwa  ukierunkowane na produkcję mleka oraz owczarskie.

  • 21 sierpnia Pani Burmistrz otrzymała odmowną decyzję Wojewody Podlaskiego, który stwierdził, że nie ma podstaw do powołania takiej Komisji.
  • 19 sierpnia br. w tej sprawie Pani Burmistrz skierowała ponowny wniosek do Wojewody Podlaskiego, informując iż SYTUACJA JEST KATASTROFALNA. Gmina Sokółka szacuje straty na poziomie 60%-80% produkcji rolnej.

– Jestem zbulwersowana podobnym podejściem do sprawy – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. – Rząd i Prezydent RP robią dwa duże referenda, gdzie ogólny koszt szacuje się na ok. 180 mln zł, a czy te pieniądze nie można by było PRZEKAZAĆ ROLNIKOM !?! Jest susza!

Pani Burmistrz wystąpiła więc z inicjatywą, aby Rada Miejska w Sokółce przyjęła uchwałę w sprawie stanowiska Rady dotyczącego nieodwracalnych skutków długotrwałej suszy na terenie Gminy Sokółka. Stanowisko zostanie poddane pod głosowanie na najbliższej sesji 28 sierpnia.

DO POBRANIA:

Wniosek do Wojewody Podlaskiego z dnia 17-07-2015

Odpowiedź Wojewody Podlaskiego z dnia 21-07-2015

Wniosek do Wojewody Podlaskiego z dnia 19-08-2015

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sokółce

(UM)

Zwołanie XVI Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XVI Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 28 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 10.00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia Lira).

Pod poniższym adresem znajdują się materiały dotyczące sesji:

http://api.esesja.pl/posiedzenie7/3457

Pani Burmistrz podpisała umowy

W środę 19 sierpnia Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska złożyła swój podpis na kilku umowach inwestycyjnych. Ich realizacja zakończy się już we wrześniu.

Umowy podpisane przez Panią Burmistrz dotyczą:

  • wykonania remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg na terenie Gminy Sokółka w sołectwach: Bachmatówka, Dworzysk, Jałówka, Kantorówka, Lebiedzin, Hałe, Miejskie Nowiny, Polanki, Stara Rozedranka, Straż, Smolanka, Stary Szor, Moczalnia – wykonawcą inwestycji jest firma Roboty Ziemne i Transportowe Edward Deputat z siedzibą w Lebiedzinie – koszt 82.916,27 zł, w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości 15.504,67 zł – zakończenie prac nastąpi do 15 września;

CZYTAJ DALEJ

Zaproszenie na „Czytanie w bramie”

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki serdecznie zaprasza na drugie spotkanie z cyklu pt. „Czytanie w bramie”.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Czytanie w bramie”
Pierwsze spotkanie z cyklu „Czytanie w bramie”

Na drugie „Czytanie w bramie” zapraszamy 27 sierpnia 2015 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w bramie na Placu Kościuszki 26.

Sokółka jest miastem, w którym można zobaczyć cały świat. Pewien współczesny pisarz kryminałów mówi o Sokółce, że jest „stolicą polskiego orientu”, ostatnim skrawkiem dawnej Rzeczypospolitej, kiedy pod jednym dachem mieszkali katolicy, prawosławni, wyznawcy judaizmu, Tatarzy i Romowie.

Akcja „Czytanie w bramie” próbuje przywrócić pamięć o  zwyczajach religijnych mieszkańców Sokółki oraz poszukać wspólnego łączącego je elementu.

CZYTAJ DALEJ

95 lat po Bitwie Warszawskiej

15 sierpnia 2015 r.

Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zapobiegła rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią. Bitwa Warszawska nazywana Cudem nad Wisłą została uznana przez historyków za jedną z 18 przełomowych bitew w historii świata. 95 rocznicę tamtego wydarzenia oraz Święto Wojska Polskiego obchodzono w Sokółce w sobotę 15 sierpnia.

O godz. 10 w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego rozpoczęła się uroczysta msza w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej przedstawiciele lokalnych władz, poczty sztandarowe ze szkół i organizacji oraz delegacje partii politycznych. Mszy przewodniczy Dziekan Dekanatu Sokólskiego Ks. Stanisław Gniedziejko. – W dniu dzisiejszym wracamy pamięcią do naszych narodowych bohaterów i widzimy, że ich służba dla Ojczyzny miała sens – usłyszeli uczestnicy nabożeństwa. CZYTAJ DALEJ