Szkoły otrzymały dofinansowanie wycieczek po województwie podlaskim

12 kwietnia 2024 r., w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, umowy dotyczące przedsięwzięcia pt. „Poznajemy Podlaskie”, zorganizowanego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną, podpisał Adam Kowalczuk – Zastępca Burmistrza Sokółki, któremu towarzyszyła Maria Lilla Andrzejewska – dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Sokółkę otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 60 tys. zł na organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych po województwie podlaskim.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi uczniom poznanie atrakcji turystycznych województwa podlaskiego, a pośrednio wesprze podlaską branżę turystyczną, lokalnych przedsiębiorców, organizatorów turystyki i właścicieli atrakcji turystycznych. Dzięki tym działaniom uczniowie poznają województwo podlaskie, miejsca atrakcyjnie turystycznie, produkty turystyczne oparte o unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe.

(ASŻ) Referat oświaty UM


Zobacz również

Skip to content