Kluby sportowe otrzymały dotacje Burmistrza Sokółki

W imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk rozpoczął podpisywanie umów z sokólskimi klubami sportowymi, które złożyły swoje oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2024 roku.

W piątek 19 kwietnia 2024 roku umowę opiewającą na kwotę 16 tysięcy złotych podpisał Klub Sportowy „Sokół 1946 Sokółka”, reprezentowany przez Prezesa Łukasza Lenkiewicza i Wiceprezesa Krzysztofa Stelmaszka.

Dla wszystkich klubów Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przyznała 19 dotacji na łączną kwotę 240 tysięcy złotych.

DO POBRANIA:

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na wpieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku.

(JK) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content